Ako úspešne založiť firmu a aké právne zásady rešpektovať?

Začínajúce firmy často podceňujú zmluvné vzťahy vo svojom podnikaní a zbytočne sa vystavujú riziku predčasného ukončenia biznisu. Na čo si pri zmluvách dávať najväčší pozor?

Viac ako tretina začínajúcich firiem podniká na báze dôvery, 15 percent začínajúcich podnikateľov sa dokonca zmluvami nezaoberá vôbec. Títo podnikatelia podobne živelne pristupujú aj k plánovaniu svojho biznisu. Z prieskumu realizovanom advokátskou kanceláriou a poradenskou spoločnosťou CEAG a výskumnou agentúrou Bside vyplýva, že až 44 percent podnikateľov rieši budúcnosť svojho podnikania skôr intuitívne. Prax už mnohokrát ukázala, že šetriť na právnych službách sa vám môže vypomstiť. Nielen, že v konečnom dôsledku prídete zbytočne o ďalšie peniaze, ale neznalosť zákona a rôznych právnych kľučiek vás časom môže pripraviť omnoho viac. Napríklad aj o celý biznis. Prečítajte si naše odporúčania, ako pristupovať k zmluvným vzťahom.

Venujte pozornosť zmluvným vzťahom už na začiatku

Založením spoločnosti pokladáte základný kameň podnikania. Ak do podnikania nevstupujete sami, venujte náležitú pozornosť zneniu a obsahu zakladateľských dokumentov tak, aby ste jasne nastavili pravidlá fungovania so svojimi partnermi už samého od začiatku. Obchodný zákonník ponecháva dostatočnú voľnosť v úprave právnych vzťahov medzi spoločníkmi. V týchto zmluvách sa môžete vopred dohodnúť na takých dôležitých otázkach, ako je napríklad predaj obchodných podielov spoločnosti, rozhodovanie o investíciách či spôsob deľby zisku a podobne.

Chráňte si svoje vlastníctvo

Je dôležité si chrániť všetko, čo je chrániť možné alebo čo dáva zmysel. Podnikateľ musí v prvom rade chrániť svoj nápad, značku, skrátka čokoľvek, na čo sa môže vzťahovať autorský zákon. Nezabúdajte preto na registráciu priemyselného vzoru, ochrannej známky alebo patentu. V súčasnosti sa to týka taktiež napríklad včasnej registrácie internetovej domény. V prípade, že niekto iný zaregistruje napríklad zo špekulatívnych dôvodov doménu, ktorá by najlepšie vystihovala váš podnik alebo projekt, budete mať zbytočné náklady s jej odkúpením alebo skrátka o ňu prídete.

Taktiež si dávajte pozor v prípade, že ste sa rozhodli dať si zhotoviť webové stránky, logo, grafiku alebo akékoľvek dielo od dodávateľa. V žiadnom prípade neuzatvárajte dohody ústne, ale dajte si vypracovať zmluvu o dielo obsahujúcu udelenie licencie na použitie diela. Inak by ste mohli v prípade rozporu s dodávateľom prísť o dôležitú súčasť reprezentujúcu vašu firmu, čo by ste určite nechceli.

Článok pokračuje pod reklamou

Nepodceňujte obchodné zmluvy a nehrajte sa na právnikov

Možným dôvodom, prečo veľká časť podnikateľov niektoré zmluvy vôbec nerieši, je skutočnosť, že takmer polovica respondentov podniká s blízkou osobou zo svojho okolia. Spoľahnúť sa len na dobré slovo obchodného partnera je však veľkou chybou, podceňovať by ste nemali ani vzťahy v rámci rodiny. Rozvodom manželstva podnikateľa, ktorého firma alebo jej súčasť (napríklad prevádzkové priestory alebo kapitál) mali základ v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, môže mať pre podnikanie fatálne následky.

Pri nedbanlivom či neodbornom spôsobe uzatvárania zmlúv môžete doplatiť prakticky na čokoľvek. Uveďme si príklad. Predstavte si, že si prenajmete halu, nakúpite stroje, spustíte výrobu a výrobky idú na odbyt. Časom sa ale ukáže, že výrobná hala má veľmi veľa vád, ktoré ste si spočiatku nevšimli. Keď už bežné opravy nestačia, obrátite sa na prenajímateľa so žiadosťou, aby uskutočnil opravu svojho objektu. Prenajímateľ však opravy nevykoná ani po opakovaných urgenciách z vašej strany. Logicky sa pokúsite domôcť svojho práva tým, že skúsite prestať platiť nájom, pretože nechcete platiť za nefunkčné priestory. A problém je na svete. Pokiaľ ste v nájomnej zmluve nemali jasne vymedzené práva a povinnosti oboch strán a pokiaľ nemáte riadne zdokumentované všetky svoje urgencie, existujú iba dôkazy proti vám, že neplatíte nájom a teda ste hrubo porušili nájomnú zmluvu. Preto je dôležité hneď na začiatku všetky obchodné vzťahy zmluvne ošetriť a do zmluvy uviesť povinnosti oboch zmluvných strán vrátane sankcií za prípadné neplnenie ktorejkoľvek zo zmluvných povinností. Dôležité obchodné zmluvy vždy odporúčame konzultovať s právnym zástupcom. Hoci sa vám môže zdať, že zmluvu by ste zvládli pripraviť aj sami na základe nejakého vzoru, nehrajte sa na právnikov.

Právnik alebo advokát vám môže poskytnúť pomocnú ruku a ochrániť váš majetok v mnohých nepríjemných situáciách. Typickým príkladom je vymáhanie pohľadávok od klientov a obchodných partnerov, ktorí vám nezaplatia včas za vaše služby či tovar. V týchto prípadoch často zlyhajú všetky snahy o vzájomnú dohodu a je nutné riešiť prípad súdnou cestou. V súdnom spore je pomoc advokáta pochopiteľne veľmi cenná, no úspešnosť daného súdneho sporu opäť z veľkej časti závisí aj na kvalite zmlúv, ktoré sú uzatvorené. Ak je totiž zmluva, o ktorú podnikateľ neskôr opiera svoj nárok, deravá, nemusí mu v následnom spore pomôcť ani ten najlepší advokát. Situácií, do ktorých sa podnikateľ dostáva a kedy potrebuje právnu pomoc, je samozrejme omnoho viac. Právnici a advokáti poskytujú podnikateľom poradenstvo vo veciach pracovnoprávnych (ak má podnikateľ vlastných zamestnancov) ale aj obchodnoprávnych (okrem spomínaného vymáhania pohľadávok ide najmä o oblasť korporátneho práva, nekalej súťaže, rôznych záväzkových právnych vzťahov a pod.).

Odborníci z advokátskej kancelárie a poradenskej spoločnosti CEAG – Startup Legal, ktorá realizovala spomínaný prieskum, odporúčajú pri spisovaní zmlúv držať sa minimálne týchto desiatich základných pravidiel:

Podnikateľské devätoro podľa Startup Legal

  1. Nastavte si písomne jasné pravidlá pri rozbehu podnikania. Kto a čo priniesol, čo za to dostane a kto bude čo robiť.
  2. Nepodpisujte nič, čomu nerozumiete.
  3. Robte veci správne hneď od začiatku, vrátane zmluvy medzi zakladateľmi, oprávnenia na podnikanie, daní a pod.. Napravovanie počiatočných chýb je mnohokrát veľmi drahé a žiaľ aj bolestné.
  4. Chráňte si svoje duševné vlastníctvo, domény, patenty, obchodné známky, priemyselné vzory, software apod.
  5. Nepodpisujte zmenky a iné osobné záruky bez toho, že by ste sa poradili s právnikom.
  6. Preverte si, s kým podnikáte, obchodných partnerov, zákazníkov. Eufória z prvej veľkej zákazky občas prekrýva varovné signály.
  7. Nikdy nie je nutné zložiť peniaze do dvoch hodín či na mieste čokoľvek podpisovať, tak sa bežne biznis nerobí.
  8. Vedeli ste, že v zmluvách o ochrane dôverných informácií môžu byť vysoké pokuty?
  9. Nehrajte sa na právnikov a nesťahujte vzory zmlúv z internetu, byť sám sebe právnikom nie je hrdinstvo, ale kaskadérstvo.
Článok je súčasťou 12-dielneho seriálu o podnikaní (Škola podnikania), ktorý vám budeme pravidelne prinášať po dobu 12 týždňov. Vznik seriálu o podnikaní podporila Slovenská sporiteľňa, a.s..

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Digitálny marketing ako kľúčový prvok pre rast vášho biznisu

Možno ste sa aj vy zamýšľali pri tvorbe marketingovej stratégie nad tým, akú rolu by v nej mal zohrávať digitálny marketing. Aké sú jeho výhody? Dať mu prednosť pred tradičnými formami marketingu?

5 faktov o zamestnávaní prvého zamestnanca (infografika)

Ak sa podnikateľ rozhodne zamestnať prvého zamestnanca, čaká ho množstvo povinností vyplývajúcich z rôznych zákonov. Prečítajte si, čo obnáša zamestnávanie na Slovensku.

Ako založiť eshop? Radia Dedoles, Inspio, Isadore a Bubulákovo

Eshopy vznikajú na každom kroku, no len máloktorý z nich prežije. Dôvodom neúspechu nie je len silná konkurencia. Na vine bývajú nesprávne nastavené priority, ktoré vznikajú celkom nevinne. Väčšinou nevedomky.

Peniaze na rozbeh podnikania - aké má začínajúci podnikateľ možnosti?

Máte skvelý biznis nápad, ale chýbajú vám peniaze na jeho realizovanie? Nezúfajte. Ukážeme vám možnosti získania financií na štart podnikania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky