Štátne programy podpory podnikania v Izraeli

Štátne programy podpory podnikania v Izraeli
Veronika Rezáková

Som trochu workoholik s vášňou pre letné dovolenky, kvalitnú literatúru a dobré víno. Ako štúdiom poznačený slovenčinár som profesijné, ale aj osobné naplnenie našla v hre so slovami, kladením pestrých informácií na papier a ich šírení medzi ľudí. Stále sa učím a veľa sa pýtam. Zvedavosť mi pomáha pri písaní biznis príbehov, tlačových správ či marketingových textov. Základom rýchlych prstov na klávesnici sú aspoň 2 šálky kávy denne, pozitívni ľudia v mojom okolí a pohyb v prírode.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

V článku Izrael – krajina startupov sme sa venovali dôvodom, prečo Izrael v súčasnosti patrí medzi najvýznamnejšie startupové ekosystémy sveta. Nemalú úlohu pri tomto úspechu zohral štát a jeho podporné programy.

Úrad hlavného vedca (Office of Chief Scientist) predstavuje v Izraeli významnú štátnu inštitúciu, ktorú zastrešuje ministerstvo hospodárstva a je zodpovedný za podporu a stimulovanie priemyselného výskumu a vývoja v krajine. Koordinuje a zjednocuje činnosť všetkých hlavných vedcov, ktorí realizujú svoju činnosť na ostatných ministerstvách v krajine.

Medzi jeho základné úlohy patrí najmä pomoc pri vývoji technológií, podpora technologického podnikania s vysokou pridanou hodnotou, investovanie do ľudských zdrojov v oblasti vedy a techniky a taktiež podpora vzájomnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja tak na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Podporu v uvedených oblastiach Úrad hlavného vedca realizuje najmä prostredníctvom podporných programov. Na kľúčové z nich sa pozrieme bližšie.

Program na podporu konkurencieschopného výskumu a vývoja

Úlohou programu určeného na podporu výskumu a vývoja je napr. prostredníctvom vládneho fondu výskumu a vývoja podporiť také projekty začínajúcich podnikateľov, ktorých podnikateľský nápad vedie k vývoju nového produktu alebo významného zdokonalenia už existujúceho produktu na základe nových technológií. Podpora je realizovaná prostredníctvom štátnej dotácie, ktorá môže dosahovať výšku až 50 % z celkových predpokladaných výdavkov určených na výskum a vývoj daného produktu. Ak je podnikateľský nápad komerčné úspešný, výška poskytnutej dotácie sa mení na úver a podnikateľ je povinný jeho výšku splácať vo forme licenčných poplatkov. Výška poplatkov sa odvíja od celkových ročných príjmov získaných z predaja daného produktu a obvykle je vo výške približne 3 % z príjmov až do splatenia celej sumy. V prípade, že vytvorený produkt nie je komerčne úspešný z poskytnutej dotácie sa stáva nenávratný grant.

Úspešnosť investícií do podpory výskumu a vývoja prostredníctvom tohto programu sa v súčasnosti pohybuje okolo 70-80%, pričom splatené dotácie sa následne stávajú súčasťou ďalších investícií do nových technologických nápadov. V súčasnosti Úrad hlavného vedca ročne vyčleňuje približne 300-400 miliónov USD na podporu investícií tohto typu.

Programy na podporu začínajúcich podnikateľov

Úlohou programu TNUFA je podpora technologického podnikania a inovácií v počiatočnej fáze. Program pomáha začínajúcim podnikateľom prostredníctvom štátnych dotácií realizovať podnikateľské nápady a myšlienky. Prostredníctvom tejto formy podpory je možné získať dotáciu vo výške maximálne 85 % z vynaložených nákladov, ktorá môže dosiahnuť výšku až 50 000 USD na projekt. Dotácia je účelovo viazaná na podporu konkrétnych podnikateľských činností napr. dotácia na zhodnotenie technologického a ekonomického potenciálu myšlienky alebo dotácia potrebná na prípravu návrhu na získanie patentov alebo konštrukcie prototypu, príp. dotácia potrebná na prípravu podnikateľského plánu a pod. Cieľom tohto programu je podporiť podnikanie vo fáze, ktorá z komerčného uhla pohľadu predstavuje pre investora najväčšie riziko, a tým zabezpečiť pomocou dotácií prežitie aj takým podnikateľským nápadom, ktoré by v komerčnom prostredí zanikli.

Program HEZNEK je určený pre podnikateľov, ktorí potrebujú získať investíciu na dokončenie svojho podnikateľského nápadu a jeho uvedenie na trh. Program poskytuje takýmto podnikateľom možnosť získať investíciu, na ktorej môže spoločne participovať tak vláda, ako aj komerčný sektor. Prvotné riziko investície na seba preberá vláda, ktorá podnikateľovi poskytuje podporu až do výšky 50 % z výdavkov použitých na výskum a vývoj daného nápadu. Následne po prijatí investície zo strany vlády podnikateľ pokračuje v realizácii a komercializácii svojho podnikateľského nápadu. V prípade, ak si do 6 mesiacov od prijatia vládnej investície nájde aj komerčného investora, má tento investor následne možnosť odkúpiť od vlády aj jej podiel v spoločnosti, a to za pôvodnú cenu. Možnosť odkúpenia vládneho podielu je kedykoľvek v priebehu prvých piatich rokov od poskytnutia investície.

Cieľom uvedeného vládneho programu je znížiť riziko komerčnej investície do startupu použitím vládnej investície v počiatočnej fáze vývoja produktu a zabezpečiť tak nárast počtu nových podnikov na trhu a taktiež zvýšiť záujem u komerčných investorov o startupy aj v počiatočnej fáze ich vývoja.

Okrem uvedených podporných programov Úrad hlavného vedca v krajine zastrešuje aj podporu inštitúcií (technologické inkubátory a akcelerátory) zameraných na rast a rozvoj startupov a taktiež realizuje svoje aktivity aj v oblasti prepájania akademického výskumu s priemyselnou podnikateľskou praxou (program Magnet).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Veronika Rezáková
Veronika Rezáková

Som trochu workoholik s vášňou pre letné dovolenky, kvalitnú literatúru a dobré víno. Ako štúdiom poznačený slovenčinár som profesijné, ale aj osobné naplnenie našla v hre so slovami, kladením pestrých informácií na papier a ich šírení medzi ľudí. Stále sa učím a veľa sa pýtam. Zvedavosť mi pomáha pri písaní biznis príbehov, tlačových správ či marketingových textov. Základom rýchlych prstov na klávesnici sú aspoň 2 šálky kávy denne, pozitívni ľudia v mojom okolí a pohyb v prírode.


Umelá inteligencia pre život bez bariér: grantový program ponúka príležitosť aj slovenským startupom

Grant od spoločnosti Microsoft ponúka príležitosť aj pre slovenské startupy. O čo ide a čo môžete získať?

Ako na internetový obchod? Nové spôsoby predaja produktov a služieb

Druhá lekcia bezplatného vzdelávacieho programu spoločnosti Google nesie názov „Predávajte online“. Odborníci radia, ako si nastaviť ciele a stratégiu online kampane, ako využiť reklamu v Nákupoch Google a vysvetľujú prínos nástroja Smart Bidding.

Finančná podpora sociálnych podnikov – formy a možnosti

Aké možnosti dotácií a inej finančnej podpory majú sociálne podniky? Ktoré podniky a za akých podmienok majú na podporu nárok?

Finančná podpora sociálnych podnikov do 720 000 eur. Aké sú podmienky?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo nový národný projekt na podporu registrovaných sociálnych podnikov. Tie môžu získať podporu vo výške 720 000 eur. Do kedy je o finančnú pomoc žiadať a aké sú podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky