Súťaž startupov má svojich víťazov: kto ohúril porotu?

Vďaka súťaži startupov s názvom „Máš nápad?“ získa 12 inovatívnych projektov možnosť rozvíjať sa v Startup centre. Ktoré začínajúce firmy zaujali porotu?

Dňa 14. decembra 2020 sa konalo už 12. kolo jednej z najstarších súťaží startupov na Slovensku – Máš nápad?, ktorú vyhlasuje od roku 2014 dvakrát ročne rektor Technickej univerzity v Košiciach prostredníctvom Startup centra Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bola súťaž organizovaná hybridne v on-line prostredí s podporou technického tímu Národnej teleprezentačnej infraštruktúry a na báze využitia infraštruktúry teleprezenčného vysielacieho štúdia UVP TECHNICOM.

Porotu zaujalo viacero projektov – čo získajú?

Startupy súťažili o pobyt v Startup centre, v rámci ktorého absolvujú 6 mesačný intenzívny akceleračný program zameraný na podporu rozvoja ich inovatívnych projektov a budú mať možnosť využívať výskumno-vývojovú infraštruktúru, kapacity a priestory UVP TECHNICOM. Do finále 12. kola súťaže postúpilo 15 inovatívnych projektov. Porota z nich do predinkubačného pobytu v Startup centre vybrala 9 projektov:

 • Hoppy. Be like you - zameriava sa na vývoj aplikácie monitorujúcej spánok pre zlepšenie kvality života;
 • Národný park Slovenský raj -  cieľom je vývoj portálového riešenia pre Národný park Slovenský raj, prostredníctvom ktorého budú poskytované komplexné inovatívne služby a informácie pre návštevníkov;
 • Read Slovakia – cieľom je vybudovanie inovatívneho systému zdieľania kníh;
 • Restio box – zameriava sa na riešenie zabezpečeného boxu, ktorý má slúžiť ako zdravotne zabezpečený priestor – útočisko, v ktorom môže záujemca stráviť v súkromí určitý čas;
 • True Care – predmetom záujmu startupu je poskytovanie komplexných služieb podpory a pomoci pre starších ľudí;
 • BioGreenPack – ponúka vlastné riešenie - ekologický, biodegradovateľný bioplast, ktorý sa môže stať plnohodnotnou náhradou jednorazových plastových obalov;
 • Signica – cieľom je vývoj komplexného inteligentného systému manažmentu dopravných značení pre mesta a obce, ako súčasť konceptu smart mesta;
 • grantUp – ponúka riešenie informačného on-line magazínu, ktorý poskytuje prehľadné informácie o grantoch, projektovom riadení, inováciách a trendoch;
 • rescueBOOK – ponúka riešenie umožňujúce zážitkové vzdelávanie v oblasti poskytovania prvej pomoci;
 • Меstometer – ponúka inovatívne autorské riešenie – interaktívny priestorový model mesta, vhodný ako využitie pre územné plánovanie.

Porota navrhla priamy postup do Inkubátora vzhľadom na stupeň rozvoja projektu trom strartupom:

 • Nordics IO –  cieľom je vývoj a prevádzkovanie inovatívnej on-line platformy, ktorá umožní sprostredkovanie expertných služieb kvalitných ľudských zdrojov (tzv. nearshoring) pre zahraničné korporácie;
 • ProWise – cieľom je poskytovanie dátových služieb integrujúcich otvorené dáta z rôznych databáz (UVO, registre...), ktoré budú umožňovať komplexné problémovo-orientované analýzy – dátové riešenia pre verejný a komerčný sektor s dôrazom na transparenciu prepojení;
 • EKOpallets – cieľom je vývoj a výroba environmentálnych a cenovo dostupných EURO paliet, ako náhradu drevených paliet. Ponúka aj riešenie inteligentného sledovania pohybu paliet a služieb spojených s prenájmom paliet.
Článok pokračuje pod reklamou

Kto o postupujúcich rozhodol?

O postupujúcich startupoch rozhodla odborná komisia pod vedením jej predsedu prorektora Technickej univerzity v Košiciach (TUKE )– A. Čižmára. Členmi komisie boli zástupcovia súkromnej a verejnej sféry: zástupcovia TUKE – M. Behún, M. Chovanec, F. Jakab, A. Lavrin, M. Michalko, P. Feciľak, Ľ. Kolesár, Ľ. Biňas, P. Mirossay (Slovensko IT), D. Vojtko  (FPT Slovakia), M. Kubiš (CVTI SR), M. Laco (CIVITA Slovakia)  a M. Varga (Deutsche Telekom IT Solution Slovakia), T. Bel (Vision Ventures). 12. kolo súťaže bolo organizované v úzkej spolupráci s „Innovlab“ a Slovak Business Agency (SBA).

Súťaž startupov - Máš nápad? Zdroj: UVP Technicom
Súťaž startupov - Máš nápad? Zdroj: UVP Technicom

Startup centrum už šesť rokov pomáha preraziť malým firmám na trhu

Startup centrum UVP TECHNICOM vzniklo v roku 2014 a je jedným z kľúčových komponentov ekosystému akcelerácie podnikania, transferu technológií a inovácií na TUKE v rámci štruktúry Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. Jeho cieľom je poskytnúť prostredie pre zabezpečenie akceleračného procesu pre vznik malých a stredných „Hi-Tech“ firiem („Start-up a Spin-off“ firiem), najmä na základe výsledkov výskumných a inovačných aktivít pracovísk TUKE.

Súťaž startupov - Máš nápad? Zdroj: UVP Technicom
Súťaž startupov - Máš nápad? Zdroj: UVP Technicom

Za krátke obdobie svojej činnosti, získalo Startup centrum a Inkubátor dobré meno organizáciou aktivít na identifikáciu a podporu inovatívnych riešení a stali sa významným elementom inovačného potenciálu regiónu s celoslovenským dopadom. Výber startupov do Startup centra je realizovaný prostredníctvom súťaže inovatívnych projektov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Od roku 2014 sa do  súťaže zapojilo viac ako 160 inovatívnych projektov a viac ako 60 startupov získalo možnosť absolvovať 6-mesačný pred-inkubačný pobyt.

Viac informácií o ekosystéme akcelerácie inovácií a technologického transferu TUKE je možné nájsť na stránke www.uvptechnicom.sk.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Najlepšou študentskou firmou v Európe sa stali študenti zo Slovenska

Slovensko po prvýkrát získalo ocenenie Najlepšia študentská firma v Európe. Čím košickí gymnazisti zaujali porotu a v čom boli iní ako ďalších 40 študentských firiem z celej Európy?

Startup centrum TUKE podporilo nové projekty: víťazi súťaže Máš nápad?

Porotu zaujali startupy zamerané na hry, wellness, cestovný ruch aj inovatívne aplikácie. Kto bude mať jednoduchšiu cestu k realizácii nápadu a čo víťazi získali?

Inovatívne startup nápady majú šancu získať podporu na rozvoj

Kreatívne projekty môžu v súťaži „Máš nápad? Prezentuj svoj startup“ získať kontakty, priestory aj investorov. Ako a kto sa môže prihlásiť?

Podpora startupov: príležitosť vzdelávania aj získania partnerov

Začínajúce startupy a inovatívne projekty majú možnosť získať podporu, kontakty či investorov. Blíži sa 12. kolo súťaže inovatívnych projektov „Máš nápad?“
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky