Zmeny v obchodnom registri: novinky v elektronických službách

Obchodný register a jeho elektronické služby si prechádzajú zmenami, podávanie návrhov bude rýchlejšie a jednoduchšie. Prvá fáza je už spustená – pozrite si prehľad noviniek.

Elektronické služby obchodného registra sa menia. Od 18.10.2021 je spustená prvá fáza, pričom cieľom je zlepšenie užívateľskej prívetivosti, urýchlenia a zjednodušenia spôsobu podávania návrhov do obchodného registra.

Hlavný prínos prvej fázy spočíva v zmene dizajnu a používateľského rozhrania. Odosielanie návrhov na zápis údajov v obchodnom registri, ich zmenu či výmaz, podanie námietok, podnetov na zosúladenie údajov a žiadostí bude možné priamo z elektronickej schránky www.slovensko.sk. Týmto sa elektronické služby obchodného registra zosúladia s požiadavkami a štandardami kladenými na elektronické služby verejnej správy a zjednotí sa spôsob odosielania správ z pohľadu používateľa. Zároveň používateľ bude môcť využívať už vstavané funkcie elektronickej schránky pri tvorbe podania.

Čo sa oproti doteraz využívaným elektronickým službám obchodného registra mení?

1. Podania sa vypĺňajú priamo v elektronickej schránke prostredníctvom na to určeného štandardného komponentu, ktorý poskytuje širšiu množinu operácií ako pôvodné elektronické služby, najmä:

  • podpisovanie a „odpodpisovanie“ dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom,
  • zdieľanie dokumentov vo formáte PDF na podpis pre viacerých účastníkov,
  • ukladanie rozpracovaného podania,
  • možnosť meniť subjekt podania,
  • možnosť doplniť vlastnú spisovú značku k podaniu, ktorá sa prenáša v odpovedi a pod.

2. Prehľadnejšie grafické rozhranie pre vypĺňanie podania v súlade s odporúčaniami Dizajn manuálu pre elektronické služby ID-SK.

3. Služba Poskytovanie výpisu z obchodného registra nahrádza doterajšie služby Poskytovanie výpisu z obchodného registra v tlačenej podobe a poskytovanie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe.

4. Služba Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín nahrádza tlačenú podobu tejto služby, a tiež Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín v elektronickej podobe.

5. Služba Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín nahrádza doterajšiu tlačenú a elektronickú podobu tejto služby.

Aké zmeny sú pripravené v ďalších fázach?

V ďalších fázach pribudne možnosť podpisovať elektronické formuláre a prílohy podania priamo v konštruktore pri prikladaní k podaniu. Ide pritom o formuláre:

  • na zá​pis údajov do obchodného registra pre podania v elektronickej podobe,
  • na zápis zmeny údajov do obchodného registra pre podania v elektronickej podobe,
  • na výmaz údajov z obchodného registra pre podania v elektronickej podobe,
  • na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v elektronickej podobe,
  • Iné formuláre (námietky, konanie o zosúladenie údajov) pre podania v elektronickej podobe.

Záverečnou fázou pripravovaných zmien bude vytvorenie nových elektronických formulárov na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výzva pre vymazané firmy z OR SR: do 3.12.2021 kontaktujte ministerstvo spravodlivosti

Niektoré firmy prekvapilo zistenie, že boli z obchodného registra uplynulý mesiac vymazané. Prečo sa tak stalo a čo majú podnikatelia robiť?

Zmena v doručovaní dokumentov k spotrebnej dani od 12.12.2021

Finančná správa ukončí duálne doručovanie elektronických úradných dokumentov (napr. rozhodnutí) za spotrebné dane k 12. decembru tohto roka. Ako ich bude posielať po novom?

Elektronické doručovanie od januára 2022: návod aktivovania schránky na tento účel

Finančná správa bude doručovať dokumenty elektronicky do schránok na Ústrednom portáli verejnej správy za všetky druhy daní. Túto schránku však treba mať aktivovanú na doručovanie. Ako na to?

Povinný zápis rodného čísla alebo čísla občianskeho preukazu do obchodného registra bude bezplatný

Kto a dokedy má povinnosť zapísať rodné číslo či číslo občianskeho preukazu do obchodného registra? Aký je poplatok a čo mení novela zákona o obchodnom registri?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky