Zmeny v obchodnom registri: novinky v elektronických službách

Obchodný register a jeho elektronické služby si prechádzajú zmenami, podávanie návrhov bude rýchlejšie a jednoduchšie. Prvá fáza je už spustená – pozrite si prehľad noviniek.

Elektronické služby obchodného registra sa menia. Od 18.10.2021 je spustená prvá fáza, pričom cieľom je zlepšenie užívateľskej prívetivosti, urýchlenia a zjednodušenia spôsobu podávania návrhov do obchodného registra.

Hlavný prínos prvej fázy spočíva v zmene dizajnu a používateľského rozhrania. Odosielanie návrhov na zápis údajov v obchodnom registri, ich zmenu či výmaz, podanie námietok, podnetov na zosúladenie údajov a žiadostí bude možné priamo z elektronickej schránky www.slovensko.sk. Týmto sa elektronické služby obchodného registra zosúladia s požiadavkami a štandardami kladenými na elektronické služby verejnej správy a zjednotí sa spôsob odosielania správ z pohľadu používateľa. Zároveň používateľ bude môcť využívať už vstavané funkcie elektronickej schránky pri tvorbe podania.

Čo sa oproti doteraz využívaným elektronickým službám obchodného registra mení?

1. Podania sa vypĺňajú priamo v elektronickej schránke prostredníctvom na to určeného štandardného komponentu, ktorý poskytuje širšiu množinu operácií ako pôvodné elektronické služby, najmä:

  • podpisovanie a „odpodpisovanie“ dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom,
  • zdieľanie dokumentov vo formáte PDF na podpis pre viacerých účastníkov,
  • ukladanie rozpracovaného podania,
  • možnosť meniť subjekt podania,
  • možnosť doplniť vlastnú spisovú značku k podaniu, ktorá sa prenáša v odpovedi a pod.

2. Prehľadnejšie grafické rozhranie pre vypĺňanie podania v súlade s odporúčaniami Dizajn manuálu pre elektronické služby ID-SK.

3. Služba Poskytovanie výpisu z obchodného registra nahrádza doterajšie služby Poskytovanie výpisu z obchodného registra v tlačenej podobe a poskytovanie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe.

4. Služba Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín nahrádza tlačenú podobu tejto služby, a tiež Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín v elektronickej podobe.

5. Služba Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín nahrádza doterajšiu tlačenú a elektronickú podobu tejto služby.

Aké zmeny sú pripravené v ďalších fázach?

V ďalších fázach pribudne možnosť podpisovať elektronické formuláre a prílohy podania priamo v konštruktore pri prikladaní k podaniu. Ide pritom o formuláre:

  • na zá​pis údajov do obchodného registra pre podania v elektronickej podobe,
  • na zápis zmeny údajov do obchodného registra pre podania v elektronickej podobe,
  • na výmaz údajov z obchodného registra pre podania v elektronickej podobe,
  • na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v elektronickej podobe,
  • Iné formuláre (námietky, konanie o zosúladenie údajov) pre podania v elektronickej podobe.

Záverečnou fázou pripravovaných zmien bude vytvorenie nových elektronických formulárov na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia daňového subjektu a pridelenie DIČ od 1.1.2023

Od 1. januára 2023 funguje zjednodušená registrácia a pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ) pre osoby zapísané v živnostenskom registri a obchodnom registri.

Uznané spôsoby autorizácie od 1.1.2023: alternatíva pre e-podpis

Kto nestihol vymeniť občiansky preukaz pre končiacu platnosť certifikátov na e-podpis, môže niektoré úkony naďalej vybavovať elektronicky. Ktoré to sú a kedy je akceptovaný iba KEP?

Výmena občianskeho preukazu a nahlásenie zmeny v obchodnom registri

Kto musí nahlásiť nové číslo dokladu totožnosti do obchodného registra, ako postupovať, do kedy to treba stihnúť a na čo dať pozor, radí advokát Tomáš Vavro.

E-faktúra – o čo ide a kedy sa má spustiť?

Čo prinesie nový systém e-faktúra, na koho by sa mal vzťahovať a kedy sa plánuje zaviesť v praxi? Ministerstvo financií hovorí o výhodách jeho zavedenia, podnikatelia upozorňujú na novú byrokratickú záťaž.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky