Zmeny v obchodnom registri: novinky v elektronických službách

Obchodný register a jeho elektronické služby si prechádzajú zmenami, podávanie návrhov bude rýchlejšie a jednoduchšie. Prvá fáza je už spustená – pozrite si prehľad noviniek.

Elektronické služby obchodného registra sa menia. Od 18.10.2021 je spustená prvá fáza, pričom cieľom je zlepšenie užívateľskej prívetivosti, urýchlenia a zjednodušenia spôsobu podávania návrhov do obchodného registra.

Hlavný prínos prvej fázy spočíva v zmene dizajnu a používateľského rozhrania. Odosielanie návrhov na zápis údajov v obchodnom registri, ich zmenu či výmaz, podanie námietok, podnetov na zosúladenie údajov a žiadostí bude možné priamo z elektronickej schránky www.slovensko.sk. Týmto sa elektronické služby obchodného registra zosúladia s požiadavkami a štandardami kladenými na elektronické služby verejnej správy a zjednotí sa spôsob odosielania správ z pohľadu používateľa. Zároveň používateľ bude môcť využívať už vstavané funkcie elektronickej schránky pri tvorbe podania.

Čo sa oproti doteraz využívaným elektronickým službám obchodného registra mení?

1. Podania sa vypĺňajú priamo v elektronickej schránke prostredníctvom na to určeného štandardného komponentu, ktorý poskytuje širšiu množinu operácií ako pôvodné elektronické služby, najmä:

  • podpisovanie a „odpodpisovanie“ dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom,
  • zdieľanie dokumentov vo formáte PDF na podpis pre viacerých účastníkov,
  • ukladanie rozpracovaného podania,
  • možnosť meniť subjekt podania,
  • možnosť doplniť vlastnú spisovú značku k podaniu, ktorá sa prenáša v odpovedi a pod.

2. Prehľadnejšie grafické rozhranie pre vypĺňanie podania v súlade s odporúčaniami Dizajn manuálu pre elektronické služby ID-SK.

3. Služba Poskytovanie výpisu z obchodného registra nahrádza doterajšie služby Poskytovanie výpisu z obchodného registra v tlačenej podobe a poskytovanie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe.

4. Služba Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín nahrádza tlačenú podobu tejto služby, a tiež Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín v elektronickej podobe.

5. Služba Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín nahrádza doterajšiu tlačenú a elektronickú podobu tejto služby.

Aké zmeny sú pripravené v ďalších fázach?

V ďalších fázach pribudne možnosť podpisovať elektronické formuláre a prílohy podania priamo v konštruktore pri prikladaní k podaniu. Ide pritom o formuláre:

  • na zá​pis údajov do obchodného registra pre podania v elektronickej podobe,
  • na zápis zmeny údajov do obchodného registra pre podania v elektronickej podobe,
  • na výmaz údajov z obchodného registra pre podania v elektronickej podobe,
  • na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v elektronickej podobe,
  • Iné formuláre (námietky, konanie o zosúladenie údajov) pre podania v elektronickej podobe.

Záverečnou fázou pripravovaných zmien bude vytvorenie nových elektronických formulárov na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Elektronické (online) faktúry

Používanie elektronických faktúr je dnes bežnou záležitosťou podnikateľov. Aké pravidlá sa vzťahujú na elektronické (online) faktúry a aké zmeny prináša novela zákona o účtovníctve od roku 2022?

Finančná správa vymaže niektoré účty na elektronické prihlasovanie

Na portáli finančnej správy je takmer 15 000 duplicitných účtov, ktoré klienti nevyužívajú. Finančná správa sa rozhodla takéto účty vymazať. Čo to bude znamenať pre používateľov?

Firmy môžu prísť o cookies: poskytovateľ cookie líšt čelí žalobe

Belgický dozorný orgán rozhodol, že cookie lišta od IAB Europe je v rozpore s GDPR, čo môže ovplyvniť aj slovenských prevádzkovateľov webov. Ako sa vyhnúť problémom?

Nový zákon o elektronických komunikáciách od 1. 2. 2022

Od februára 2022 platí nový zákon o elektronických komunikáciách. Čo všetko upravuje a aké zmeny priniesol?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky