Bankový úver pre začínajúcich podnikateľov

Nie je úplne bežné, že banka poskytne úver aj začínajúcemu podnikateľovi, ktorý ešte nemá žiadne výsledky. Jedna taká však existuje aj na Slovensku. Pozrite sa na jej ponuku.

Úver aj pre začínajúcich podnikateľov od Slovenskej sporiteľne

Všetky banky si dávajú veľký pozor na to, komu poskytnú úver. Hlavne sa chcú vždy dostatočne uistiť, že ten, komu bankový úver poskytnú, ho bude aj schopný splácať. Z tohto dôvodu banky v prípade podnikateľov chcú vidieť ich výsledky – že sa im v podnikaní darí. Obvykle vyžadujú, aby im podnikateľ predložil účtovné závierky a daňové priznania aspoň za dva roky. Začínajúci podnikateľ sa k peniazom z bankového úveru tak ľahko nedostane, aj keby mal geniálny nápad. Existuje v tom však výnimka. Jedna banka na Slovensku prostredníctvom svojho programu podporuje začínajúcich podnikateľov a poskytuje im aj financie na štart podnikania.

V Slovenskej sporiteľni začínajúcich podnikateľov neodmietnu.

Slovenská sporiteľňa sa prostredníctvom osobitného portálu www.zacinamepodnikat.sk špecializuje na podporu financovania podnikania začínajúcich podnikateľov. Jednou z možností, ako získať financie na rozbeh svojho biznisu, je tak aj špeciálny splátkový úver pre začínajúcich podnikateľov. Tento úver môžu teda získať aj úplne začínajúci podnikatelia bez akejkoľvek histórie. Slovenská sporiteľňa úver pre začínajúcich podnikateľov dokonca poskytuje aj tým, ktorí nie sú jej klientmi. Podmienkou poskytnutie úveru nie je ani poskytnutie zabezpečenia, teda ručenie nejakým majetkom za splácanie úveru. Postačuje mať dobrý podnikateľský plán, ktorý je realistický, a váš podnikateľský sen sa s peniazmi od Slovenskej sporiteľne môže stať skutočnosťou.

Výška úveru, doba splácania a úroková sadzba úveru pre začínajúcich podnikateľov od Slovenskej sporiteľne

Úver pre začínajúcich podnikateľov môžete získať až do výšky 50 000 eur. Po splnení určitých podmienok majú začínajúci podnikatelia možnosť podstatného navýšenia výšky úveru. Bankový úver môžete čerpať na business účet, ktorý máte prvý rok podnikania zadarmo. Získané peniaze môžete použiť napríklad na rekonštrukciu priestorov, obstaranie strojov, vybavenie prevádzky, nákup zásob a podobne. Doba splácania úveru pre začínajúcich podnikateľov je 5 rokov s možnosťou odkladu splátok o 6 mesiacov. Ak by sa vám v podnikaní darilo a boli by ste schopný úver pre začínajúcich podnikateľov splatiť predčasne, môžete tak urobiť bez poplatku.

V Slovenskej sporiteľni môžu začínajúci podnikatelia získať úver vo výške 50 000 eur.

Úroková sadzba sa odvíja od úrovne zabezpečenia úveru a od predchádzajúcich skúseností začínajúceho podnikateľa s daným predmetom podnikania (napríklad či ste v danom odbore predtým pracovali ako zamestnanec alebo nie). Na úveroch pre začínajúcich podnikateľov zabezpečených nehnuteľnosťou je úroková sadzba od 4,00 % ročne a na úveroch nezabezpečených nehnuteľnosťou je úroková sadzba od 9,00 % ročne. Od roku 2015 takmer do polovice októbra 2018 Slovenská sporiteľňa pomohla vyše 3 000 záujemcom s ich podnikateľskými plánmi a  financovaním. Spolu za toto obdobie banka poskytla začínajúcim podnikateľom vyše 300 bankových úverov v hodnote približne 7 miliónov eur.

V prípade, že spomínaný úver pre začínajúcich podnikateľov je práve to, čo na rozbeh svojho podnikania potrebujete, navštívte stránku Slovenskej sporiteľne venovanej tomuto úveru a prostredníctvom kontaktného formuláru to dajte banke vedieť. Čoskoro vás budú kontaktovať špecialisti zo Slovenskej sporiteľne, s ktorými si dohodnete podrobnosti.

Postup od záujmu o bankový úver pre začínajúcich podnikateľov až po jeho čerpanie a splácanie

Proces získania úveru pre začínajúcich podnikateľov má nasledujúci priebeh. Najskôr sa oboznámite s možnosťami financovania začínajúcich podnikateľov buď na stránke www.zacinamepodnikat.sk alebo priamo v pobočke Slovenskej sporiteľne. Ďalším krokom bude konzultácia so špecialistom zameriavajúcim sa na úvery pre začínajúcich podnikateľov, ktorý vám všetko podrobne vysvetlí a zodpovie vám všetky otázky. Dostanete od neho vzorový podnikateľský plán, ktorý vyplníte a následne ho so špecialistom prekonzultujete. Ten ho posúdi a pomôže vám váš podnikateľský plán vylepšiť (viac o tomto hodnotnom poradenstve nájdete v nasledujúcej časti článku). Nasledovať bude žiadosť o úver, ktorou sa bude zaoberať úverová komisia. Ak vašu žiadosť o úver schváli, podpíšete so Slovenskou sporiteľňou úverovú zmluvu a môžete čerpať úver pre začínajúcich podnikateľov.

Celým procesom od záujmu až po čerpanie úveru vás bude sprevádzať špecialista banky.

K žiadosti o úver pre začínajúcich podnikateľov potrebujete:

  • odborné životopisy majiteľa spoločnosti a ostatných spoločníkov,
  • váš podnikateľský plán a finančný plán (jeho vzor vám poskytne banka),
  • výpis zo spoločného registra bankových informácií,
  • oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti (výpis z príslušného registra, napríklad z obchodného registra alebo zo živnostenského registra),
  • iné relevantné podklady, ktoré si vyžiada banka (napríklad účtovné závierky, daňové priznania, referencie od zákazníkov, životopisy majiteľov firmy a podobne).

Nie je to len o peniazoch – dostanete aj veľmi hodnotné poradenstvo

Financie sú v podnikaní veľmi dôležité, ale nie sú všetko a o vašom úspechu rozhodujú aj iné faktory. Získanie úveru aj napriek tomu, že ste len začínajúcim podnikateľom, nie je ani zďaleka všetkým, čo od Slovenskej sporiteľne môžete získať. Slovenská sporiteľňa v rámci svojho programu pre začínajúcich podnikateľov chce začínajúcich podnikateľov podporovať nielen finančne, ale aj odborne. Prostredníctvom svojich špecialistov Slovenská sporiteľňa začínajúcim podnikateľom poskytuje bezplatné podnikateľské poradenstvo a vzdelávanie. Prostredníctvom neho získate vhodné rady šité priamo na mieru pre vaše podnikanie napríklad ohľadom správneho nastavenia financovania vášho biznisu, poradia vám pri zostavovaní ziskového podnikateľského plánu a upozornia vás aj na riziká, s ktorými by ste ako začínajúci podnikateľ mali počítať.

Dostanete bezplatné poradenstvo, ktoré vás nasmeruje na cestu úspechu.

Podnikateľský plán môžete osobne prekonzultovať so špecialistom na podnikanie zo Slovenskej sporiteľne. Ten vám povie svoj názor na to, či je váš podnikateľský plán reálny a ako by ste ho ešte mohli vylepšiť (a ak reálny nie je, radšej vás v dobrom od podnikania odhovoria). V oblasti financovania sa pozrie na to, koľko peňazí na rozbehnutie daného podnikania potrebujete a aké môžete z neho očakávať príjmy. Zistíte tiež to, koľkých zákazníkov potrebujete získať a koľko produktov potrebujete predať na to, aby ste boli v zisku. Užitočnými radami určite pre vás bude aj prediskutovanie formy podnikania – firma (právnická osoba) alebo živnosť (fyzická osoba). S konkrétnymi otázkami z oblasti daní, práva a marketingu vás poradca zo Slovenskej sporiteľne nasmeruje na odborníkov, ktorí vám ochotne bezplatne poradia. Veľmi vám môže pomôcť aj to, že váš konzultant sa s vami podelí aj o praktické skúsenosti samotných klientov Slovenskej sporiteľne. Takto zistíte napríklad to, akým častým chybám by ste sa na začiatku podnikania mali vyhnúť.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké ďalšie výhody môže začínajúci podnikateľ získať od Slovenskej sporiteľne

K ďalším výhodám, ktoré môže získať začínajúci podnikateľ v Slovenskej sporiteľni patrí napríklad možnosť získať vedenie podnikateľského bankového účtu na prvý rok podnikania zadarmo. K tomuto účtu dostanete internetbanking, SMS notifikácie o pohyboch na účte, elektronické výpisy z bankového účtu s právnou silou papierových výpisov a v neposlednom rade aj embosovanú platobnú kartu MasterCard Business. Toto všetko budete mať aj po uplynutí jedného roka zahrnuté v cene účtu. Samozrejmosťou je možnosť realizovania akýchkoľvek transakcií, pričom mnohé z nich sú tiež zahrnuté v cene účtu. Pre niektorých môže byť zaujímavou možnosť získať POS terminál (platobný terminál na prijímanie bezhotovostných platieb od zákazníkov platobnou kartou) k podnikateľskému účtu na 3 mesiace zadarmo.

Začínajúci podnikateľ má biznis účet v Slovenskej sporiteľni prvý rok zadarmo.

Inou výhodou, ktorú môže získať začínajúci podnikateľ od Slovenskej sporiteľne, je povolené prečerpanie na bankovom účte do výšky 5 000 eur bez poplatku za zriadenie. Takáto služba sa môže hodiť napríklad tomu, kto potrebuje mať pohotovú finančnú rezervu alebo tomu, kto chce flexibilne čerpať úver bez toho, aby musel dokladovať účel jeho použitia. Povolené prečerpanie na bankovom účet je štandardne poskytované len podnikateľom, ktorých banka už dobre pozná. Slovenská sporiteľňa ale povolené prečerpanie na bankovom účte ponúka aj úplne novým podnikateľom na základe ich podnikateľského plánu.

Špeciálny bankový úver s podporou Európskej únie s úrokom od 3,95 %

Slovenská sporiteľňa začínajúcich ako aj menších podnikateľov podporuje aj vďaka spolupráci s Európskou úniou (programu zamestnanosti a sociálnej inovácie). Výsledkov tejto spolupráce sú výhodné úvery pre malých podnikateľov, ktoré môžu získať v Slovenskej sporiteľni. Tieto podnikateľské úvery sú určené nielen pre úplne začínajúcich podnikateľov bez histórie, ale aj pre podnikateľov, ktorý už nejaký čas podnikajú. Čerpať ich môžu podnikatelia ako fyzické osoby aj právnické osoby. Či ste teda vo fáze štartu, rozbehu alebo rozvoja podnikania, na tom nezáleží! Podmienkou je, že musíte mať menej ako 10 zamestnancov a ročný obrat nižší ako 1 milión eur. Nesmiete mať ani žiadne súdne spory, byť v konkurze, likvidácii alebo mať dlhy voči štátnymi inštitúciám.

Malí podnikatelia môžu získať 25 000 eur s úrokovou sadzbou od 3,95 % ročne.

Zvýhodnená úroková sadzba sa pohybuje na úrovni od 3,95 % ročne pre podnikateľov s ekonomickou históriou a od 7 % ročne pre začínajúcich podnikateľov. Za tento bankový úver nie je potrebné ručiť hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom. Úver má splatnosť od 3 mesiacov do 6 rokov s možnosťou odloženia prvej splátky istiny až o 6 mesiacov. Maximálna výška zvýhodneného úveru je 25 000 eur.

Ak vás tieto formy financovania  začínajúcich podnikateľov zaujali, neváhajte navštíviť ktorúkoľvek pobočku alebo stránku Slovenskej sporiteľne venovanej práve tomuto úveru a prostredníctvom kontaktného formuláru si dohodnite nezáväzné stretnutie s jej konzultantmi, ktorý vám všetko vysvetlia.

Podporované financovanie využíva podporu Európskej únie v rámci záručného nástroja zriadeného podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (ďalej len „EaSI“), ako aj podporu Európskeho fondu pre strategické investície (ďalej len „EFSI“) zriadeného v rámci Investičného plánu pre Európu. Účelom EFSI je prispievať k podpore financovania a realizácie produktívnych investícií v Európskej únii a zabezpečiť lepší prístup k financovaniu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky