Ako získať úver na otvorenie ambulancie

Peniaze na otvorenie ambulancie môže získať skúsený lekár bez obvodu, žiadateľ z cudziny aj manažér-nelekár. Okrem finančnej stránky ambulancie banka posudzuje nielen osobu podnikateľa a jeho vklad, ale predovšetkým jeho prax a skúsenosti v odbore.

U jedných je dôležitejší dostatok pacientov, u druhých zase miera finančnej a materiálnej spoluúčasti na plánovanej investícii. Pri cieli otvoriť si vlastnú ambulanciu môžete s bankou spolupracovať aj s minimom vlastných financií. V banke totiž ocenia aj vlastnú lupu, stoličku, vytrvalosť, čas či odhodlanie, ktoré ste do svojho sna o súkromnej praxi investovali.

Keď ešte len uvažujete

Pred otvorením privátnej praxe musíte riešiť odborné a administratívne otázky. Ak chcete v ambulancii pracovať sám, potrebujete samozrejme dokončené štúdium medicíny, prípadne ďalšie postgraduálne štúdium a certifikované odborné programy. Mali by ste zvládnuť nielen výber právnej formy vášho podnikania, ale aj administratívne a právne úkony spojené s povinnosťami pred otvorením vlastnej ambulancie.

Rozbeh podnikania je o to náročnejší, že mnohé otázky musíte riešiť súbežne. Jednou z takých otázok je najmä ekonomická stránka podnikania. Ak je pred vami sen o vlastnej budúcej ambulancii, kľúčovou otázkou je „kde na to vziať peniaze“. Môžete začať analyzovať ponuky podnikateľských úverov a tak posúdiť výhody a nevýhody v jednotlivých finančných domoch. Na vytvorenie základného obrazu o možnostiach financovania vám možno stačí aj prehľad ponúk jednotlivých bánk na internete, avšak rozhovor so špecialistom pre podnikateľov vám poskytne oveľa širší pohľad na možnosti financovania.

Úverový automat

Pri posudzovaní bonity klienta banka pri prvom kontakte využíva automatizovaný a vopred preddefinovaný postup tzv. úverový automat. Zjednodušene povedané, čím máte väčší príjem zo zamestnania alebo podnikania, prípadne ak máte možnosť zabezpečiť úver nehnuteľným majetkom, tým je šanca na úver vyššia. Banka však posudzuje aj iné vstupy ako napríklad disciplínu splácania pri predchádzajúcich a súčasných pôžičkách, aj trestnú bezúhonnosť žiadateľa.

Čo sa počíta

Zdroj: slsp.sk
Zdroj: slsp.sk

Ak ste doteraz ordinovali ako zamestnanec a idete si otvoriť svoju prvú ambulanciu, pri posudzovaní žiadosti o podnikateľský úver banka zisťuje dĺžku praxe v zdravotníckom odbore a v prípade, ak ste mali aj iné podnikateľské aktivity, tak aj vašu celú podnikateľskú históriu. Nemenej dôležitý je aj podnikateľský plán projektu, na ktorý žiadate úver.

Už sme spomínali, že banky pri úvere preferujú určitú formu spoluúčasti. Ideálne sú samozrejme finančné zdroje. Čo však robiť v prípade, ak si chcete otvoriť vlastnú prax, práve ste skončili vysokú školu, nemáte pracovné skúsenosti a ani peniaze nazvyš? Špecialisti z Programu pre začínajúcich podnikateľov Slovenskej sporiteľne odporúčajú investovať najprv svoj čas a nepeňažné zdroje, a tak si začať budovať základy budúcej ambulancie. Môžete sa pokúsiť zamestnať sa, alebo formou spolupráce s už existujúcou ambulanciou združujúcou viacerých lekárov si prenajať napr. jedno zubárske kreslo v zabehnutej klinike. Týmto spôsobom postupne získate potrebnú prax, skúsenosti, ale predovšetkým získate referencie od svojich pacientov a začnete si budovať kmeň svojich vlastných pacientov.

Keď už budete mať prvé referencie

Po tom, ako naberiete prvé skúsenosti a získate dostatočné portfólio pacientov, ktorí sa k vám vracajú, pokračujte v komunikácii s bankou. Na prvom stretnutí môžete špecialistovi banky ukázať, ako ďaleko ste už s plnením si sna o vlastnej ambulancii. Samozrejme, inak sa na vás banka pozerá, keď ukážete len zámer vybudovať si ambulanciu, a inak, keď uvidí aj referencie vašich spokojných pacientov.

Zdroj: slsp.sk
Zdroj: slsp.sk

Pre potvrdenie realizovateľnosti vášho sna si môžete pripraviť aj zoznam pacientov objednávaných na termíny, kedy už bude vaša ambulancia otvorená (hoci to bude až o niekoľko mesiacov). Pomôže tiež, ak máte nielen realistické požiadavky na priestor, ale máte už aj návrh nájomnej zmluvy, cenové ponuky, čo všetko v tých priestoroch treba upraviť a koľko bude stáť zariadenie a vybavenie, vrátane časového harmonogramu otvorenia ambulancie. Alebo ak ste sa dohodli s lekárom, ktorý odchádza do dôchodku, že preberiete jeho „rajón“ a máte návrh zmluvy, ktorej predmetom sú podmienky starostlivosti o tento kmeň.

Snom viacerých lekárov je skutočne vlastná ambulancia, preto čoraz častejšie žiadajú aj o úver na nehnuteľnosť. Banku k tomu rýchlejšie naklonia, ak prídu napríklad so znaleckým posudkom na reálnu hodnotu a bankoví špecialisti posúdia výhodnosť kúpy. Ak nie je úplne najlepšia, klienta radšej nasmerujú na (napr. dlhodobý) nájom. Alternatívou môže byť aj nájom s možnosťou neskoršieho odkúpenia.

Článok pokračuje pod reklamou

Urobte si biznis plán

Ďalšie plus je vypracovať si plán podnikania – čo najdetailnejšie. Ak chcete začať poskytovať zdravotnícke služby, máte už zrejme nejakú predstavu aké sú vstupy a výstupy, čo je pre výkon zdravotníckej praxe kľúčové. Čím je vaša predstava konkrétnejšia, o to ľahšie sa vám bude kreovať váš podnikateľský plán.

Napríklad, keď hľadáte priestory len pre jedného lekára, druhé kreslo budete môcť umiestniť, až keď sa presťahujete do väčších priestorov. Odpovedaním na otázky z Biznis plánu a vytváraním plánu príjmov a výdavkov si tak oveľa presnejšie sformulujete napríklad to, aké služby budete poskytovať v rámci ambulancie, akú veľkú skupinu tvoria vaši potenciálni pacienti, ktorí budú za vami chodiť, čo očakávajú pri čakaní na ošetrenie, akú cenu si môžete od nich pýtať za poskytnuté služby, akú výšku vám preplatí zdravotná poisťovňa, koľko dní v mesiaci budete pracovať a koľko pacientov potrebujete ošetriť. Vďaka tomu odhadnete aj budúce príjmy a výdavky a zrátate si, či je ambulancia finančne dobre nastavená.

Ak zakladáte prax na takpovediac na „zelenej lúke“, vyberte si vhodné miesto pre svoju ambulanciu. Spravte si prieskum obdobných zariadení v okolí a odpovedzte si na otázku, prečo by sa mali prísť pacienti dať ošetriť práve k vám. Ak preberáte fungujúcu ambulanciu, prejdite si účtovné záznamy. Nie vždy musí byť firma na dobrom mieste s mnohými pacientmi a vysokým obratom v dobrej finančnej kondícii. Skontrolujte si záväzky preberanej ambulancie (úverové a nájomné zmluvy, zmluvy so zamestnancami, ...).

Ak čítate tento článok, tak ste zrejme študovali medicínu, nemusíte teda ovládať všetky vyššie spomínané zručnosti. Banka o tom vie, a preto v nej pracujú špecialisti, ktorí vás radi usmernia. Nebojte sa zveriť časť starostí o financie do rúk odborníkov. Na špecialistov sa môžete obrátiť aj s celkom bežnými otázkami, ktoré možno naoko nesúvisia s financovaním, ale dajú vám reálny obraz o možnostiach na trhu, štandardoch pri rokovaniach s dodávateľmi.

Dobrá príprava vám tiež napovie, či poskytovať lekársku starostlivosť z verejného zdravotného poistenia alebo nie, alebo určitou formou kombinácie oboch týchto možností.

Vopred si premyslite, čo chcete financovať z úveru a čo z neho vylúčiť.

Dobrá rada na záver

Pozorne si vyberte aj banku, v ktorej budete o podnikateľský úver žiadať. Zistite si, či a za akých podmienok poskytuje napríklad odklad splátok istiny a na koľko mesiacov. Vďaka odkladu si budete môcť začať vytvárať finančnú rezervu na nečakané situácie, alebo viac investovať do reklamy, ak budete mať menej zákazníkov. Prípadne vám odklad splátok pomôže preklenúť obdobie, kým budete čakať na úradné povolenia.

Hľadajte si skutočného obchodného partnera, ktorému budete dôverovať a s ktorým viete komunikovať. Niektoré banky vám dokonca za poctivé splácanie počas 12 mesiacov znížia úrokovú sadzbu. Spýtajte sa tiež na možnosť predčasného splatenia úveru bez pokuty, či na mimoriadne splátky úveru bez poplatku a podobné zmeny úverových podmienok.

Zdroj: slsp.sk
Zdroj: slsp.sk

Všímajte si hlavne to, či sa finančná inštitúcia zaujíma „iba o čísla“, alebo sa snaží pochopiť vašu víziu a ponúkne vám spôsob, ako sa dostať k súkromnej praxi, aj keď nespĺňate všetky podmienky úverového automatu. Ak nemáte dostatočný príjem, niekde vás pošlú okamžite domov. Niekde vám zase ponúknu možnosť zamestnať sa na čas u klienta, ktorému už pomohli ambulanciu rozbehnúť. Takto získate čas, aby ste sa postavili na vlastné nohy, a navyše aj potrebnú zdravotnú prax. Podobne môžete aj vy v budúcnosti, keď naštartujete vlastnú prevádzku, získať zamestnanca.

Ušetríte vlastné peniaze, ak sa s bankou poradíte o akceptovaní nájomnej zmluvy, dodávateľských zmlúv alebo  zmluvy o preberaní. Vďaka tomu môžete zistiť, že  cena za ambulanciu, ktorú chcete kúpiť, je príliš vysoká a jej prevádzkovaním by ste zarobili len náklady s tým spojené.

Hľadajte teda nielen poskytovateľa a sprostredkovateľa úveru, ale niečo ako komunitný projekt či startup, ktorý nielen pomáha novým podnikateľom, ale zapája aj bývalých klientov, aby pomáhali skúsenosťami, prípadne poskytli zamestnanie novým uchádzačom o finančnú pomoc. Organizuje prezentácie a zapája sa aj do iných aktivít, na ktorých sa úspešní klienti delia o svoje skúsenosti. Jednoducho spolupodieľa sa na úspechoch svojich klientov. Takéto zázemie a starostlivosť poskytuje napríklad Program pre začínajúcich podnikateľov Slovenskej sporiteľne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky