Dominik Balogh: Sledujte cykly trhu a vytrvajte

Aplikácia M.dot umožňuje užívateľom vytvárať a spravovať internetové stránky prostredníctvom smartfónu. Autorom M.dot je mladá dvojica, Slovák Dominik Balogh a Čech Pavel Serbajlo, ktorá spoločne podniká od roku 2009. Počas štyroch rokov stihli vytvoriť viacero aplikácií pre iPhone, presťahovať sa do Silicon Valley, získať investorov a napokon spoločnosť a produkt M.dot úspešne predať spoločnosti Go Daddy. Dominik začal podnikať už vo svojich osemnástich rokoch, na vysokej škole nikdy neštudoval a za sedem rokov podnikania mal jediný deň dovolenky. Vzdal sa vlastného pohodlia, spoliehal sa na vlastný spôsob vzdelávania a nikdy sa nevzdal. A jeho filozofia mu prináša úspechy.

Podnikanie je len ekonomická forma v súčasnom ekonomickom systéme, ako úspešne exekuovať nápady.

Dominik bol prakticky zameraný už počas strednej školy a aktívne sa venoval práci s počítačmi, s ktorými zbieral skúsenosti od svojich šiestich rokov. „Robil som relatívne jednoduché veci, napríklad programovanie internetových stránok alebo skladanie počítačových zostáv. Už popri strednej škole sa mi sypalo toľko práce, že na konci štúdia som nevedel nájsť odpoveď na otázku, prečo by som mal pokračovať na vysokú školu. Mojou hlavnou motiváciou vybrať si radšej podnikanie bol spôsob učenia, ktorý podnikanie ponúka. Znamená totiž získavanie nových vedomostí v úplne inom tempe a úplne iným spôsobom. Na podnikateľa sa zo začiatku vysype stovka problémov, v ktorých má minimálnu expertízu a jediným riešením je získať v krátkom čase a v správnom vyvážení čo najviac informácií o danom probléme.“ V osemnástich rokoch si hneď založil živnosť a zároveň sa zamestnal v reklamnej agentúre. „Niekomu pripadá prirodzené hľadať zamestnanie, pre mňa je prirodzené zamestnanie si vytvoriť. Cieľom bola sloboda, peniaze a možnosť vyrábať niečo kreatívne, čo ma baví. Konkrétnu stratégiu v podnikaní som nemal a dva a pol roka som súčasne robil viacero vecí naraz.“

Okrem iného v tom čase založil a viedol internetový portál MacBlog.sk, na ktorom sa spolu s viacerými blogermi venovali hardvéru a softvéru spoločnosti Apple. „Zo záľuby sme písali články a z predaja reklamy sme aj niečo zarobili. Na blogu som stretol mnoho ľudí, ktorí sa venovali rovnakým veciam ako ja, vtedy totiž neboli až tak rozšírené. Na trh prišiel iPhone, ktorý znamenal zmenu mobilného trhu. Zaregistroval som ju a videl som v nej veľkú podnikateľskú príležitosť. Programovať síce viem, ale je rozdiel programovať internetové stránky a mobilné aplikácie. Práve vtedy ma cez MacBlog emailom skontaktoval môj súčasný spoločník, Pavel Serbajlo. V rámci vlastnej záľuby vytvoril aplikáciu pre iPhone, ktorá umožňovala prostredníctvom telefónu ovládať televízor a požiadal ma, či by sme na jeho aplikáciu nenapísali recenziu. V roku 2009 bola tvorba aplikácií pre iPhone na Slovensku a v Česku ešte zriedkavý jav.“

Dominikovi sa aplikácia páčila a recenziu uverejnili. Pavlovi zároveň navrhol stretnutie, na ktorom chcel prebrať možnosť širšej spolupráce. „Takouto náhodou sme sa stretli a založili sme spoločnosť, možno aj prvú na Slovensku, ktorá sa zaoberala mobilnými aplikáciami pre iPhone. Ja som navrhoval koncept a dizajn užívateľského rozhrania, Pavel programoval.“ Dominik dal v reklamnej agentúre výpoveď a naplno sa začal venovať spoločnosti. „Biznis plán sme si nevypracovávali,ale ujasnili sme si myšlienky, základné postupy a celkovo sme si urobili poriadok v tom, čomu sa budeme venovať.“ Pavel však býval v Brne a Dominik v Bratislave. „Obaja sme pracovali z domu, ale v malej dedinke v Česku, na polceste medzi Brnom a Bratislavou, sme si prenajali provizórnu kanceláriu, v ktorej sme sa v niektoré dni v týždni stretávali.“

Ak by sme viac rozumeli trhu, drobnými zmenami by sme dosiahli veľký úspech.

Dominik s Pavlom hneď začali vývojom vlastných aplikácií. „Sledovali sme trh a odhadovali sme, o čo by ľudia mohli mať záujem. Trh so smartfónmi vtedy exponenciálne rástol a mobilnými aplikáciami ešte nebol natoľko saturovaný.“ Prvými dvomi produktmi boli aplikácie na zlepšenie produktivity užívateľov. „Prvou bola aplikácia na zapisovanie poznámok a úloh a druhou aplikácia na sledovanie výdavkov a platenia účtov. Vytvorili sme ich pre iPhone, iPad aj Mac OS.“ Týmto aplikáciám sa venovali dlhšiu dobu a predávali ich cez iTunes.

„Od začiatku sme sa sústredili na zahraničný trh, pretože v USA sa iPhone predával omnoho rýchlejšie a vo väčšom množstve ako u nás.“ Produkty si všimlo niekoľko amerických firiem a Dominika a Pavla oslovili so záujmom o spoluprácu. „Nikdy sme sami klientov nezháňali, pretože sme to nepotrebovali. Napokon sme však popri vývoji vlastných produktov aj programovali aplikácie na objednávku.“ Pri spätnom hodnotení by sa Dominik v začiatkoch viac sústredil na trhovú stránku vlastných produktov. „Je mimoriadne dôležité dokázať si uvedomiť, čo je pre úspech firmy dôležité a správne priorizovať problémy. My sme do našich produktov vlietli, čo bolo z jedného hľadiska dobré, pretože je lepšie niečo začať robiť, ako donekonečna analyzovať. Myslím však, že sme ešte dostatočne nerozumeli trhu a niektoré veci sme robili náhodne. Podnikateľ môže stráviť pol roka niečím, čo nie je až tak dôležité, a nakoniec sa môže ukázať, že trh pre daný produkt neexistuje alebo požiadavka zákazníkov je úplne iná než pôvodná predstava podnikateľa. Naše aplikácie by boli oveľa úspešnejšie, ak by sme urobili drobné zmeny. Tie sme si však vtedy neuvedomovali, pretože sme v USA nestrávili dlhší čas a americký trh sme dôkladne nepoznali. Preto prvé produkty neboli úspešné až tak, ako mohli byť. Bola to zaujímavá skúsenosť, naučili sme sa na tom veľa a keď konkurencia urobila podobné produkty trochu inak a úspešnejšie, našli sme si vlastnú cestu s M.dot.“ Aplikáciu M.dot, ktorá umožňuje vytvorenie internetovej stránky cez telefón, začali vyvíjať v roku 2011. „Softvérov na vytváranie internetových stránok už boli na trhu stovky, čiže ide o starý koncept. My sme sa s našou technológiou zamerali na vytváranie stránok cez telefón, čo vtedy ľuďom pripadalo absurdné, veď prečo by to robili na malom displeji. Dnes im to už zmysel dáva, predovšetkým keď sa pozrieme na trhy ako sú India a Brazília, kde je vysoká penetrácia mobilných telefónov, ale počítačov až tak nie.“

Článok pokračuje pod reklamou

Z veľkých problémov nemám strach, práve naopak, sú pre mňa zábavnou výzvou.

Dominik a Pavel pri M.dot postupovali uvážene. „Cieľom bolo vybudovať úspešnú softvérovú firmu a naša základná stratégia spočívala v možno aj trochu komickej myšlienke zvýšiť naše šance na úspech tým, že sa presťahujeme do Kalifornie. Nevravím, že to bolo nevyhnutné, pretože podnikať sa dá z ktoréhokoľvek miesta na Zemi, ale štatisticky je väčšia šanca uspieť, keď má podnikateľ okolo seba potrebné zdroje. Silicon Valley ponúka množstvo know-how zo softvérového biznisu, financovania, právneho systému a právnych skúsenosti, a to je pri škálovaní a raste softvérovej firmy veľmi dôležité.“  Dominik a Pavel sa po presťahovaní do Silicon Valley v roku 2012 začali aktívne stretávať s rôznymi ľuďmi a dohodli si veľa stretnutí s investormi. Pre aplikáciu M.dot založili samostatnú spoločnosť a dovtedajšie produkty, aplikáciu na poznámky a na platenie účtov, zrušili.

„S M.dot sme sa dostali do polovice cesty a podarilo sa nám získať investorov, ktorí pochopili, že náš inovatívny prístup k veci, ktorá je na trhu dávno, ponúka konkurenčnú výhodu. Spolu investovali sedemstotisíc dolárov (približne 524 000 eur), za ktoré získali vo firme akcionársky podiel. S Pavlom sme si však povedali, že sa musíme sústrediť na to, čo je dôležité a napriek tomu, že naše prvé aplikácie ešte zarábali, zrušili sme ich.“ Po roku sústredeného vývoja M.dot spustili v roku 2012. „Ľudia zareagovali veľmi pozitívne, čo nás potešilo. Bol to totiž veľký risk, pretože sme M.dot vyvíjali relatívne dlho, hoci to nebol overený koncept. Aplikácia je kompletne zdarma, ale pracujeme na tom, aby v budúcnosti bola platená. Nie však klasickým spôsobom, že človek si ju musí zakúpiť. Aplikácia bude zdarma, len publikovanie vytvorenej stránky bude spoplatnené.“

Dominik už v úvodnej fáze vyvíjania aplikácie hľadal možné spôsoby, ako M.dotu zabezpečiť  marketing. „Ako najlepší spôsob sa nám vtedy zdalo hľadať veľkých partnerov, ktorí už na našom trhu pôsobia, a môžu teda našu aplikáciu predávať svojim klientom a cez svoje marketingové kanály. Najjednoznačnejším potenciálnym partnerom, ktorého sme hneď aj oslovili, bola pre nás spoločnosť Go Daddy, najväčší doménový registrátor.“ Cieľom spoločnej komunikácie bolo vytvorenie vzťahu s Go Daddy. „Vedeli sme, že niečo také trvá dlhšiu dobu, preto sme ich oslovili relatívne skoro. Avšak naša firma bola vo veľmi počiatočnej fáze na to, aby s nami veľká spoločnosť uzavrela partnerstvo. Neboli sme na to pripravení ani technicky, ani kapitálovo.“ Go Daddy sa však ich produkt zapáčil. „Chceli mať aplikáciu pripravenú čo najskôr, a preto mali len jednu možnosť, a to odkúpenie firmy. Predaj sme zvažovali z dvoch strán. Samozrejme, že jednou z nich bol finančný obnos, druhou a nemenej dôležitou však bolo zvažovanie, čo sa bude diať s naším produktom a tímom ľudí. To, čo sme vytvorili, sme chceli ďalej rozvíjať, pretože sme tomu verili. Túto synergiu nám Go Daddy ponúkal, tak sme s predajom súhlasili. Pri jednaniach o predaji spoločnosti sme si uvedomili, že nie je potrebné hľadať v zmluvách hocijaký pokus o sabotovanie, pretože Go Daddy do toho vstupoval stopercentne pozitívne s cieľom vybudovať s nami dlhodobý partnerský vzťah. Ak by sme totiž s Pavlom neboli spokojní, kúpa spoločnosti by pre nich nemala zmysel, pretože my sme nositeľmi myšlienky.“ V roku 2013 je Go Daddy stopercentným vlastníkom M.dot. „Ja s Pavlom však už v tomto čase získavame opcie na akcie spoločnosti Go Daddy, ktoré majú úplne inú hodnotu.“

Myslím si, že o niekoľko rokov opäť nastane nový cyklus trhu. Chcem ho zachytiť a dosiahnuť v ňom úspech.

Po predaji sa Dominikovo postavenie v spoločnosti zmenilo zo spolumajiteľa na produktového manažéra. „Na deväťdesiat percent však robím tie isté činnosti. Vymýšľame s Pavlom stratégiu, najímame ľudí a podobne. V získavaní ľudí panujú v softvérovom odvetví v Kalifornii iné pomery ako na Slovensku. Zamestnancov musíme cez recruiterov získavať z iných firiem, pretože po tých najlepších je veľký dopyt. Dať inzerát na pracovný portál je pre získanie zamestnanca takmer zbytočné. Nemáme teda dvesto záujemcov o jednu pozíciu, práve naopak. Prácne musíme uloviť niekoľkých, ktorí práve majú záujem. Toho najlepšieho si potom vyberieme a snažíme sa ponúknuť mu správne podmienky a plat. Ľudí motivujeme predovšetkým slobodou. Najímame múdrejších než sme my, aby nás niečo nové naučili. Inžinieri chcú robiť veci podľa seba a my im zabezpečujeme vstupné biznisové dáta, aby vedeli vypracovať správne riešenie. Snažíme sa veci nediktovať, ale nechať si poradiť.“

Pri podnikaní v Silicon Valey Dominik pociťuje väčšiu vieru ľudí v budúcnosť a presvedčenie, že aj jednotlivec môže zmeniť veľmi veľa. „Nepremýšľajú spôsobom, že všetko je zlé a môžu za to ostatní. Premýšľajú konštruktívne a keď je niečo zlé, uvažujú, ako by to mohli zmeniť. Už u devätnásťročných študentov vidieť veľké odhodlanie pristupovať k svetu pozitívne a niečo zmeniť. Celková atmosféra spolupráce s takýmito ľuďmi je veľmi dobrá.“

O budúcnosti má Dominik predstavu, vývoj trhu si však netrúfa odhadovať. „Cykly, kedy nejaký produkt spôsobí zásadnú zmenu trhu, prichádzajú v softvérovom biznise každých sedem až desať rokov. Naposledy to boli mobilné telefóny a na trhu sme uspeli s M.dot. Boli tam však aj oveľa väčšie príležitosti, ktoré nám unikli a možno ak by sme už vtedy boli v USA, uvedomili by sme si ich skôr. Ďalší takýto cyklus môže prísť niekedy v roku 2016 alebo 2017. V budúcnosti chcem naplno uplatňovať získané skúsenosti a keď uvidíme štart nového cyklu, pustíme sa do neho ihneď a s väčšími víziami.“ Na zachytenie náznakov zmeny Dominik odporúča sledovať médiá, aké firmy vznikajú a možno aj premýšľať, do akých firiem sa vo veľkom investujú peniaze a aké firmy sa predávajú. „Je potrebné sledovať, o čo je záujem, a žiť dva až tri roky v budúcnosti, aby podnikateľ pracoval na tom, čo si zatiaľ uvedomilo málo ľudí, nie tisícky. Nie je to mágia a trik, keď je v tom človek dennodenne, skladačka zapadne do seba sama.“ Dominik zatiaľ nemal pocit, že by mu z akademického sveta niečo chýbalo. „Párkrát som sa ocitol v situácii, kedy mi napadlo, že možno by som sa to na vysokej škole naučil, ťažko to však posúdiť. Vždy, keď prišiel nejaký problém alebo situácia, s ktorou som ešte nemal skúsenosti, snažil som sa v tej chvíli zistiť o problematike čo najviac. Dobré je stretnúť sa s ľuďmi, ktorí o tom niečo vedia, a zároveň zistiť čo najviac z internetu. Keď sa však pozriem na podnikateľov, ktorých poznám, zdá sa mi, že štatisticky nie je závislosť medzi výškou a typom dosiahnutého vzdelania a veľkosťou ich úspechu. Je to veľmi rôznorodé, niekomu škola pomohla, no základným predpokladom pre úspech nie je.“ A čo bolo základným predpokladom Dominikovho úspechu? „Vytrvalosť. Najpravdepodobnejšia udalosť, ktorá sa môže podnikateľovi stať, je zlyhanie. Nie je to tým, že by robil niečo zle, ale štatistiky hovoria jasne o tom, že väčšina podnikateľov zlyhá.“

Mladým a začínajúcim podnikateľom preto radí: „Naučte sa absorbovať zlyhanie, pretože zlyhanie neznamená, že ste narazili na slepú uličku a podnikaniu je koniec. Znamená len, že ste odbočili iným smerom a musíte sa vrátiť na správnu cestu. Byť podnikateľom nie je nenaučiteľné. Istotne sú vyžadované určité genetické predpoklady, pretože podnikateľ musí mať pre úspech mnohokrát až neprirodzenú kombináciu vlastností. Prirovnal by som to však k boxu, pri ktorom sa človek musí naučiť mnoho neprirodzených pohybov, ktoré bežne nerobí. Napríklad kroky dozadu. Trvá veľmi dlho, kým sa ich naučí robiť správne a profesionálne. Takisto byť podnikateľom znamená získanie neprirodzenej kombinácie mnohých vlastností a životných skúseností. Keď sa niečo nepodarí, začnite znovu. S iným prístupom alebo s iným nápadom. Na desiatykrát to môže vyjsť, preto vytrvajte.“

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Generačná výmena môže biznis posunúť vpred: príkladom je prešovská textilná firma

Zakladateľ OZEX Control System zveril firmu deťom, výsledkom je rozšírenie výroby a nová značka oblečenia. Čomu vďačia za hladký priebeh nástupníctva a prečo kladú dôraz na firemnú kultúru?

Za vznikom cukrárne DELIGHTILLI stojí diagnóza zakladateľky i láska k pečeniu

Našla dieru na trhu a založila bezlepkovú cukráreň, hoci polovicu zákazníkov tvoria ľudia bez alergií. Ako sa na úspechu firmy podieľa tím Petry Illeovej a čím v čase zdražovania potešila zákazníkov?

Konkurenčná výhoda firmy Profirol: inovácie a hodnoty v biznise

Vo firme s tieniacou technikou si zakladajú na férovosti a odbornosti. Ako zakladateľ Andrej Lehota firmu vedie, aby hodnotami žila a čím sa líšia od konkurencie?

Cukráreň Floril: súdržnosť rodiny sa odráža v ich fungovaní aj zákuskoch

Z pivnice do vlastných prevádzok, kaviarní či hotelov. Ako funguje 80-členný kolektív, ktorého štvrtinu tvoria príbuzní zakladateľov a čo by im uľahčilo podnikanie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky