Úhrada správneho poplatku finančnej správe: ako na to?

Aké sú možnosti úhrady správneho poplatku finančnej správe a kde nájsť platobné inštrukcie po odoslaní žiadosti, ktorá podlieha správnemu poplatku?

Za úkony a konania orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí, štátnych archívov, uznaných vzdelávacích inštitúcií, DataCentra a správcu informačného systému dátového centra obcí sa platia správne poplatky. 

Ak daňovník žiada o úkon podliehajúci správnemu poplatku finančnú správu (napr. vydanie potvrdenia o stave osobného účtu na žiadosť daňového subjektu, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vyhotovenie odpisu zo spisu a pod.), je potrebné vedieť, kde nájsť platobný predpis a aké sú možné spôsoby úhrady správneho poplatku.

Finančné riaditeľstvo z tohto dôvodu vydalo informáciu pre daňové subjekty komunikujúce elektronicky, ktoré sú registrované na daň z príjmov a ktoré elektronicky odoslali podanie cez osobnú internetovú zónu portálu finančnej správy, a to podaním Všeobecného podania pre finančnú správu – Správa daní. Pozor, cez aplikáciu e-Dane nie je možné podať všeobecné podanie, ktoré podlieha správnemu poplatku.

Platobné inštrukcie na úhradu správneho poplatku 

Po odoslaní žiadosti z portálu finančnej správy (PFS), ktorá podlieha správnemu poplatku, systém vygeneruje platobné inštrukcie. Tie sú zaslané do schránky platiteľa vo forme platobného predpisu na portáli slovensko.sk a zároveň do schránky správ subjektu na PFS. Cez portál slovensko.sk je možné uhradiť správny poplatok bankovým prevodom (párovanie platby však môže trvať až 3 pracovné dni), ako aj platobnou kartou (úhrada sa spáruje spravidla do 2 hodín). Treba myslieť na to, že správca dane spracuje doručenú žiadosť až po spárovaní úhrady s podaním.

Vyhľadanie a zobrazenie platobného predpisu doručeného do schránky správ

Platobné inštrukcie sú doručované do schránky správ subjektu do jednej hodiny po odoslaní podania. Po prihlásení sa do PFS je potrebné zvoliť Schránka správ – Správy. Správa sa potom vo výsledkoch vyhľadávania zobrazí kliknutím na ikonu lupy.

Zdroj: Finančná správa SR
Zdroj: Finančná správa SR

Po zobrazení správy je potrebné zvoliť možnosť - Zobraziť zásielku a kliknutím na ikonu lupy sa zobrazia priložené platobné inštrukcie z prílohy vo formáte PDF.

Možnosti úhrady správneho poplatku

Na detaile platobného predpisu doručeného do Schránky správ portálu finančnej správy sú zobrazené tri možnosti zaplatenia úhrady správneho poplatku:

1. V samoobslužných platobných zariadeniach, tzv. kioskoch, umiestnených na orgánoch verejnej moci - na daňovom úrade Bratislava, na vybraných pracoviskách Ministerstva vnútra SR, na vybraných pracoviskách Ministerstva spravodlivosti SR (na súdoch a prokuratúrach) atď. Ďalšou možnosťou úhrady je použitie mobilnej aplikácie eKolok Slovenskej pošty. Aplikáciu eKolok je možné si stiahnuť z Google Play alebo Apple Store a vyplniť registračné údaje používateľa. Registrovaný používateľ má možnosť úhrady vydaného platobného predpisu skenovaním QR kódu. Ten sa nachádza v doručenom dokumente vľavo hore (na obrázku označený jednotkou). Na úhradu týmito spôsobmi je možné použiť platobnú kartu – úhrada sa spáruje s podaním do jednej hodiny. 

Zdroj: Finančná správa SR
Zdroj: Finančná správa SR
Článok pokračuje pod reklamou

2. Je možné využiť bankový prevod podľa uvedených inštrukcií alebo naskenovaním QR kódu (označený na obrázku dvojkou) cez mobilnú aplikáciu banky – úhrada sa spáruje s podaním do troch pracovných dní.

Zdroj: Finančná správa SR
Zdroj: Finančná správa SR

3. Poštovým poukazom na pobočkách Slovenskej pošty – úhrada sa spáruje s podaním do jednej hodiny. Táto možnosť je rýchla, avšak nevýhodou je, že treba ísť osobne na akúkoľvek poštu.

Zdroj: Finančná správa SR
Zdroj: Finančná správa SR

Správne poplatky za úkony a konania finančnej správe

Konkrétne poplatky za úkony a konania Finančnému riaditeľstvu SR, daňovým a colným úradom vyplývajú zo sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z.

PDF na stiahnutie: Sadzobník správnych poplatkov voči finančnej správe

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Správne poplatky finančnej správe od 1.4.2024

Od 1.4.2024 sa okrem iných mení aj výška správnych poplatkov za vybrané služby poskytované Finančnou správou SR. O koľko stúpnu a ako ich uhrádzať?

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky