Dôležité čísla v podnikaní v roku 2015 (prehľad sadzieb a limitov)

V tomto článku prinášame prehľadný sumár kľúčových čísel pre podnikateľov pre rok 2015.

Nájdete tu všetky dôležité veličiny týkajúce sa dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb (napr. sadzby dane, nezdaniteľnú časť na daňovníka, daňový bonus, sumy pre platenie preddavkov na daň), dane z pridanej hodnoty, odvodov, ako aj ďalšie dôležité veličiny, napríklad minimálnu mzdu, životné minimum, sumy stravného.

Daň z príjmov fyzických osôb v roku 2015

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb v roku 2015:

- z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (pre rok 2015 je táto suma 35 022,31 €)
- z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima:
19 %

25 %
Ročná nezdaniteľná časť základu dane z príjmov v roku 2015 (pri príjmoch najviac 19 809 €): 3 803,33 €
Ročná nezdaniteľná časť základu dane za rok 2015 (pri príjmoch vyšších ako 19 809 €): pozn.: ak je suma nižšia ako nula, nárok na odpočítanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka nevzniká = 8 755,578 € - (1/4 základu dane za rok 2015)
Mesačná nezdaniteľná časť základu dane z príjmov v roku 2015: 316,94 €
Daňový bonus v roku 2015 (bude rovnaký po celý rok) 21,41 € (mesačne)
Ročná odvodová odpočítateľná položka na zdravotné poistenie max. 4 560 €
Mesačná odvodová odpočítateľná položka na zdravotné poistenie max. 380 €
Výdavky určené percentom z príjmov (tzv. paušálne výdavky): 40 %, max. 5 040 € ročne
Výška príjmu, do ktorej nie je povinnosť podať daňové priznanie za rok 2015 (ak ale daňovník vykazuje daňovú stratu, podať daňové priznanie musí): 1 901,67 €
Limit príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ods. 1 písm. g (napr. príjmy z prenájmu, z príležitostných činností atď.): 500 €
Výška poslednej známej daňovej povinnosti, pre určenie platenia preddavkov na daň a ich periodicita: 2 500 € < daňová povinnosť < 16 600 € (štvrťročne)

daňová povinnosť ˃  16 600 € (mesačne)

Daň z príjmov právnických osôb v roku 2015

Sadzba dane z príjmov právnických osôb v roku 2015: 22 %
Daňová licencia:

- ročný obrat do 500 000 € - neplatiteľ DPH
- ročný obrat do 500 000 € - platiteľ DPH
- ročný obrat viac ako 500 000 €


480 €
960 €
2880 €
Výška dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, pre určenie platenia preddavkov: 2 500 € < daň < 16 600 € (štvrťročne)

daň ˃ 16 600 € (mesačne
Článok pokračuje pod reklamou

Daň z pridanej hodnoty v roku 2015

Sadzba dane z pridanej hodnoty v roku 2015: 10% (znížená sadzba)
20% (základná sadzba)
Registračná povinnosť (obrat za posledných 12 mesiacov):  ˃ 49 790 €

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2015

Výška hrubých príjmov (bez výdavkov) za rok 2014 pre povinné platenie sociálnych odvodov SZČO od 1.7.2015: 4 944 €
Minimálny vymeriavací základ: 412 €
Maximálny vymeriavací základ: 4 120 €

Viac o odvodoch SZČO na rok 2015 nájdete v tomto článku

Ostatné dôležité veličiny v podnikaní v roku 2015

Minimálna mzda: 380 € (mesačná mzda) 2,184 € (hodinová mzda)
Zmena stravného pri pracovnej ceste od 1.11.2014  
Stravné pri pracovnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín: 4,20 €
Stravné pri pracovnej ceste trvajúcej od 12 do 18 hodín: 6,30 €
Stravné pri pracovnej ceste trvajúcej nad 18 hodín: 9,80 €
Minimálna hodnota stravovacej poukážky 3,15 €
Náhrada za použitie vlastného motorového vozidla pri pracovnej ceste (osobný automobil): 0,183 € za 1 km
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby do 30.06.2015: 198,09 €
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby od 01.07.2015 198,09 €

Prehľad sadzieb a limitov pre rok 2016 nájdete v článku Dôležité čísla v podnikaní v roku 2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Veronika Solíková
Veronika Solíková Účtovná jednotka, s.r.o.

Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o., daňová poradkyňa a renomovaná odborníčka na účtovníctvo, ktorá pravidelne publikuje odborné články a lektoruje vzdelávacie semináre. Je expertkou Združenia mladých podnikateľov Slovenska na účtovnú a daňovú problematiku.


Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2019

Aké čísla treba poznať k správnemu vyplneniu daňového priznania fyzickej či právnickej osoby za rok 2019?

Životné minimum od 1.7.2019 do 30.6.2020

Od 1. júla 2019 vzrastie suma životného minima o 5,13 €. Vďaka nárastu životného minima sa zvýši daňový bonus aj suma nezdaniteľnej časti základu dane.

Brigády študentov v roku 2019 – dane a odvody

Kedy je dohoda o brigádnickej práci študentov oslobodená od daní a odvodov spolu s príkladmi výšky odvodov a daní, ktoré musia pri študentských brigádach platiť zamestnanec a zamestnávateľ.

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2018

Výšku sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2018 potrebuje vedieť každý daňovník, ktorý používal v roku 2018 motorové vozidlo na podnikateľské účely. Sadzba dane z motorových vozidiel ovplyvňuje totiž výšku dane, ako aj výšku predpokladanej dane z motorových vozidiel, ktorou sa určí, či je daňovník povinný platiť preddavky na daň v roku 2019.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky