Dôležité čísla v podnikaní v roku 2015 (prehľad sadzieb a limitov)

V tomto článku prinášame prehľadný sumár kľúčových čísel pre podnikateľov pre rok 2015.

Nájdete tu všetky dôležité veličiny týkajúce sa dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb (napr. sadzby dane, nezdaniteľnú časť na daňovníka, daňový bonus, sumy pre platenie preddavkov na daň), dane z pridanej hodnoty, odvodov, ako aj ďalšie dôležité veličiny, napríklad minimálnu mzdu, životné minimum, sumy stravného.

Daň z príjmov fyzických osôb v roku 2015

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb v roku 2015: z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (pre rok 2015 je táto suma 35 022,31 €) z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima: 19 % 25 %
Ročná nezdaniteľná časť základu dane z príjmov v roku 2015 (pri príjmoch najviac 19 809 €): 3 803,33 €
Ročná nezdaniteľná časť základu dane za rok 2015 (pri príjmoch vyšších ako 19 809 €): pozn.: ak je suma nižšia ako nula, nárok na odpočítanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka nevzniká = 8 755,578 € - (1/4 základu dane za rok 2015)
Mesačná nezdaniteľná časť základu dane z príjmov v roku 2015: 316,94 €
Daňový bonus v roku 2015 (bude rovnaký po celý rok) 21,41 € (mesačne)
Ročná odvodová odpočítateľná položka na zdravotné poistenie max. 4 560 €
Mesačná odvodová odpočítateľná položka na zdravotné poistenie max. 380 €
Výdavky určené percentom z príjmov (tzv. paušálne výdavky): 40 %, max. 5 040 € ročne
Výška príjmu, do ktorej nie je povinnosť podať daňové priznanie za rok 2015 (ak ale daňovník vykazuje daňovú stratu, podať daňové priznanie musí): 1 901,67 €
Limit príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ods. 1 písm. g (napr. príjmy z prenájmu, z príležitostných činností atď.): 500 €
Výška poslednej známej daňovej povinnosti, pre určenie platenia preddavkov na daň a ich periodicita: 2 500 € < daňová povinnosť < 16 600 € (štvrťročne)  daňová povinnosť ˃  16 600 € (mesačne)

Daň z príjmov právnických osôb v roku 2015

Sadzba dane z pridanej hodnoty v roku 2015: 10% (znížená sadzba) 20% (základná sadzba)
Registračná povinnosť (obrat za posledných 12 mesiacov):  ˃ 49 790 €
Článok pokračuje pod reklamou

 

Daň z pridanej hodnoty v roku 2015

Minimálna mzda: 380 € (mesačná mzda) 2,184 € (hodinová mzda)
Zmena stravného pri pracovnej ceste od 1.11.2014  
Stravné pri pracovnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín: 4,20 €
Stravné pri pracovnej ceste trvajúcej od 12 do 18 hodín: 6,30 €
Stravné pri pracovnej ceste trvajúcej nad 18 hodín: 9,80 €
Minimálna hodnota stravovacej poukážky 3,15 €
Náhrada za použitie vlastného motorového vozidla pri pracovnej ceste (osobný automobil): 0,183 € za 1 km
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby do 30.06.2015: 198,09 €
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby od 01.07.2015 198,09 €

 

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2015

Sadzba dane z príjmov právnických osôb v roku 2015: 22 %
Daňová licencia: ročný obrat do 500 000 € - neplatiteľ DPH ročný obrat do 500 000 € - platiteľ DPH ročný obrat viac ako 500 000 € 480 € 960 € 2880 €
Výška dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, pre určenie platenia preddavkov: 2 500 € < daň < 16 600 € (štvrťročne)  daň ˃ 16 600 € (mesačne

Viac o odvodoch SZČO na rok 2015 nájdete v tomto článku

 

Ostatné dôležité veličiny v podnikaní v roku 2015

Výška hrubých príjmov (bez výdavkov) za rok 2014 pre povinné platenie sociálnych odvodov SZČO od 1.7.2015: 4 944 €
Minimálny vymeriavací základ: 412 €
Maximálny vymeriavací základ: 4 120 €

Prehľad sadzieb a limitov pre rok 2016 nájdete v článku Dôležité čísla v podnikaní v roku 2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2018

Výšku sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2018 potrebuje vedieť každý daňovník, ktorý používal v roku 2018 motorové vozidlo na podnikateľské účely. Sadzba dane z motorových vozidiel ovplyvňuje totiž výšku dane, ako aj výšku predpokladanej dane z motorových vozidiel, ktorou sa určí, či je daňovník povinný platiť preddavky na daň v roku 2019.

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2019

Dôležité čísla súvisiace s daňami, odvodmi, mzdami a stravným v roku 2019 na jednom mieste.

Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2018

Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 sa stáva jednoduchším, ak poznáte dôležité čísla pre jeho vyplnenie. Aké sú to?

Životné minimum od 1.7.2018 do 30.6.2019

Od 1. júla 2018 sa mení výška životného minima. Životné minimum ovplyvňuje výšku nezdaniteľnej časti základu dane, výšku sociálnych dávok či to, kedy je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov. Ktoré veličiny sa zmenou výšky životného minima zmenia?