Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2017

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 sa neúprosne blíži, a preto by sme si mali pripomenúť dôležité čísla, ktoré pri jeho vypĺňaní môžeme využiť.

Termín na podanie daňového priznania za rok 2017

Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017:

  • v riadnom termíne najneskôr do 3.4.2018
  • v odloženom termíne pri tuzemských príjmoch najneskôr do 2.7.2018
  • v odloženom termíne ak súčasťou príjmov daňovníka sú aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, a to najneskôr do 1.10.2018

Dôležité čísla určené pri daňovom priznaní pre rok 2019 nájdete v článku Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2019 

Daňové priznanie z príjmov fyzických osôb za rok 2017

Všeobecne použiteľné čísla pre fyzický osoby pre rok 2017 sú:

  • výška životného minima k 1.1.2017 je 198,09 € mesačne
  • suma minimálnej mesačnej mzdy je 435 €

Povinnosť podať daňové priznanie má každá fyzická osoba, ktorej celkové zdaniteľné príjmy v roku 2017 presiahli sumu 1 901,67 € avšak táto povinnosť vzniká aj v prípade ak vykazujete daňovú stratu a nepresiahli ste túto sumu.

Poznámka: Daňové priznanie je potrebné podať aj v prípade, ak správca dane na to daňovníka vyzve (aj v prípade, že zákonná povinnosť uvedená vyššie nevznikla).

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb v roku 2017 z osobitného základu dane z príjmov z kapitálového majetku (napr. úroky z poskytnutých úverov, z cenných papierov atď.) 19 %
z časti základu dane, ktorá nepresiahla 35 022,31 € vrátane 19 %
z časti základu dane, ktorá presiahla 35 022,31 € 25 %

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2017 je:

  • 3 803,33 €, ak bol dosiahnutý základ dane rovný alebo nižší ako 19 809 €
  • rozdiel sumy 8 755,578 € a ¼ základu dane, ak bol dosiahnutý základ dane vyšší ako 19 809 € (ak je však táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane = 0)
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela): ak základ dane v roku 2017 je rovný alebo nižší ako 35 022,31 € manželkin vlastný príjem = 0,00 € 3 803,33 €
manželkin vlastný príjem < 3 803,33 € 3 803,33 € - vlastný príjem manželky
manželkin vlastný príjem > 3 803,33 € 0,00 €
ak základ dane v roku 2017 je vyšší ako 35 022,31 € manželkin vlastný príjem = 0,00 € 12 558,906 € - (¼ základu dane daňovníka za rok 2017)
  manželkin vlastný príjem > 0,00 € 12 558,906 € - (¼ základu dane daňovníka za rok 2017 - vlastný príjem manželky)

*ak je táto suma nižšia ako 0,00 nezdaniteľná časť na manželku = 0,00 €

Daňový bonus za rok 2017 je 256,92 €, čo predstavuje 21,41 € mesačne. Avšak môže sa uplatniť iba pri dosiahnutí výšky zdaniteľných príjmov aspoň 2 610 € ročne (6 – násobok minimálnej mzdy).

Paušálne výdavky sa oproti roku 2016 v roku 2017 zvýšili zo 40 % až na 60 % z celkového úhrnu príjmov. Novinkou je tiež to, že daňovník s príjmami z podnikania alebo z inej zárobkovej činnosti si môže uplatniť výdavky až do výšky 20 000 € vrátane za rok (mesačný limit už nie je).

Článok pokračuje pod reklamou

Nezdaniteľná časť základu dane príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie do III. piliera sa môže uplatniť v maximálnej preukázateľnej zaplatenej výške 180 € za rok. Uplatní sa iba v prípade, ak účastnícka zmluva o doplnkovom dôchodkovom poistení bola uzatvorená po 31. 12. 2013 a zároveň nesmie byť uzatvorená iná zmluva podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Daňovník si môže uplatniť príjmy oslobodené od dane maximálne do výšky 500 €, ak ide o nadobudnuté príjmy napr. z prenájmu nehnuteľností alebo z príležitostných činností.

Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2018

Povinnosť platiť preddavky v roku 2018 posledná známa daňová povinnosť je vyššia ako 16 600 € mesačne (vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti)
posledná známa daňová povinnosť je nižšia alebo rovná 16 600 € a zároveň vyššia ako 2 500 € štvrťročne (vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti)

Minimálna výška dane za rok 2017 – kedy sa daň fyzickej osoby neplatí

Daň fyzická osoba neplatí, ak za zdaňovacie obdobie 2017 nepresiahne sumu 17 € alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za zdaňovacie obdobie 2017 nepresiahli sumu 1 901,67 € (s výnimkami uvedenými v §46a zákona o dani z príjmov).

Prečítajte si tiež článok 6 kľúčových otázok a odpovedí k daňovému priznaniu fyzických osôb v roku 2017.

Na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017 použite program TAXA - daňové priznania. Vždy s aktuálnymi tlačivami, praktickým sprievodcom na vyplnenie a automatickými kontrolami. Vyskúšajte ho hneď teraz.

Daňové priznanie z príjmov právnických osôb za rok 2017

Sadzba dane z príjmov právnických osôb 21 %
Daňová licencia ročný obrat do 500 000 € (neplatiteľ DPH) 480 €
ročný obrat do 500 000 € (platiteľ DPH) 960 €
ročný obrat prevyšuje 500 000 € 2 880 €
Povinnosť platiť preddavky v roku 2018 daň na účely určenia preddavkov na rok 2018 je vyššia ako 16 600 € mesačne (vo výške 1/12 dane)
daň na účely určenia preddavkov na rok 2018 je nižšia alebo rovná 16 600€ a zároveň vyššia ako 2 500 € štvrťročne (vo výške 1/4 dane)

Preplatky/nedoplatky v daňovom priznaní za rok 2017

Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne sumu 5 €.

Daňový preplatok správca dane vráti v prípade, ak je väčší ako 5 €.

Daňový preplatok na dani z príjmov sa vráti najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku (t. j. do 11. 5. 2018).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Sadzby dane z príjmov v roku 2024

Aké sadzby dane z príjmov platia v roku 2024 pre fyzické a právnické osoby? Od čoho sadzba dane závisí, kedy ktorú použiť a aké zmeny platia od 1.1.2024 pre príjmy podnikateľov a výplatu dividend?

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2023

Aké sadzby dane z motorových vozidiel platia pre rok 2023? Čo ovplyvňuje úpravu ročnej sadzby dane pri jednotlivých vozidlách a aký je postup pri zmene režimu určenia ročnej sadzby dane?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky