Milada Kuceková

Ing. Milada Kuceková


Trojstranný obchod z pohľadu prvého odberateľa

V prípade, že predávate tovar alebo poskytujete služby odberateľovi z iného členského štátu, môže vám vzniknúť povinnosť registrácie pre DPH v zahraničí. Z tohto dôvodu ste z hľadiska zdanenia povinný pri podnikateľskej činnosti zohľadňovať aj zahraničnú legislatívu. Od tejto povinnosti ste odbremenený v prípade, že nakupujete a predávate tovar v rámci trojstranného obchodu.

Ako postupuje podnikateľ (platiteľ DPH) pri nákupe tovaru z iného členského štátu EÚ

Za akých okolností nakupuje slovenský podnikateľ v členskom štáte Európskej únie tovar za cenu vrátane dane z pridanej hodnoty a naopak kedy je povinný zdaniť nákup tovaru v Slovenskej republike?

Ako postupuje podnikateľ (platiteľ DPH) pri predaji tovaru odberateľovi z iného členského štátu EÚ

Kedy je podnikateľ povinný zdaniť predaj tovaru odberateľovi z členského štátu Európskej únie daňou z pridanej hodnoty a naopak kedy má možnosť oslobodiť predaj tovaru od dane?

Nákup tovaru z členského štátu EÚ podnikateľom (neplatiteľom DPH) na Slovensku

Ak na účely svojej podnikateľskej činnosti obstarávate tovar v inom členskom štáte Európskej únie, zahraničný dodávateľ na vás môže preniesť povinnosť zdanenia predmetu predaja daňou z pridanej hodnoty. Táto povinnosť sa vás týka aj v prípade, že v SR vám zatiaľ nevznikla povinnosť zdaňovať predaj tovarov alebo služieb daňou z pridanej hodnoty a nie ste klasickým platiteľom DPH.

DPH a služby prijaté zo zahraničia

Prijatím služby od zahraničného dodávateľa, prijíma slovenský odberateľ niekedy aj povinnosť zdanenia služby v tuzemsku. Kto je povinný zdaniť prijatú službu a aké ďalšie povinnosti z toho vyplývajú?


Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2014 a 2015

Ako určiť povinnosti platenia preddavkov na daň z podľa zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2014 a aké zmeny sú navrhované na rok 2015.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky