Erika Farenzenová

Ing. Erika Farenzenová

Pôsobí v Centre vedecko-technických informácií SR ako odborná pracovníčka v oblasti propagácia tém ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií. V minulosti pôsobila ako odborná redaktorka a gestorka špecializovaných príloh vo viacerých médiách. Propagácii inovácií, ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií sa venuje už viac ako 11 rokov. Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave.


Inovovať vo firmách pomáhajú univerzity: ako využiť ich výskumný potenciál?

Ako môžu podnikatelia spolupracovať so slovenskými univerzitami, čo všetko môžu získať a ako postupovať v prípade záujmu? Súhrn základných informácií.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky