Anna Kmetíková


Aké sú povinnosti e-shopov podľa zákona o ochrane osobných údajov?

Prehľad základných povinností prevádzkovateľa e-shopu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Kedy musíme úradne osvedčiť (overiť) podpisy na valnom zhromaždení?

V ktorých prípadoch zákon vyžaduje, aby podpis v zápisnici z valného zhromaždenia bol úradne osvedčený (overený)?

Ako previesť obchodný podiel v s.r.o.

Ako previesť obchodný podiel v s.r.o. jednoducho a bez starostí?

Ako správne prihlásiť pohľadávku do konkurzu?

Rady a odporúčania, na čo všetko si dať pozor pri prihlasovaní pohľadávky do konkurzu.

Sankcie za nesprávne údaje v obchodnom registri

Čo podnikateľov hrozí, ak má v obchodnom registri neaktuálne či nesprávne uvedené údaje?


Ako riešiť situáciu s problémovým zamestnancom?

Aké má zamestnávateľ možnosti, pokiaľ zamestnáva problémového zamestnanca?

10 rád k podpisu pracovnej zmluvy

Nielen zamestnanci, ale aj zamestnávatelia si musia dávať pozor pri uzatváraní pracovnej zmluvy. Na čo si dať pozor pri podpise pracovnej zmluvy?

Ako môže zamestnávateľ kontrolovať zamestnanca?

Môže zamestnávateľ sledovať využitie počítača, služobného auta či iných pracovných prostriedkov zverených zamestnancom?


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky