Školenia


Školenie k ročnému zúčtovaniu dane zo závislej činnosti 2015

Pozývame vás na školenie týkajúce sa ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti. Využite jedinečnú príležitosť konzultovať problematiku RZD s odborníkom, k dispozícii je bohatý výber termínov v rôznych mestách SR.

Aktuálne zmeny v daňovej a účtovnej legislatíve - školenie

Pozývame Vás na školenie, na ktorom Vás skúsený lektor zorientuje v aktuálnych zmenách týkajúcich sa zákona o dani z príjmov, zákona o dani z pridanej hodnoty, zákona o účtovníctve a ďalších právnych noriem.

Problematika pohľadávok a záväzkov v praxi - školenie

Hľadáte užitočné informácie o účtovaní a daniach vznikajúcich z titulu pohľadávok či záväzkov po splatnosti? Zoznámte sa s problematikou na školení venovanom praktickej aplikácii rôznych situácií, ktoré môžu vzniknúť pri pohľadávkach a záväzkoch z obchodného styku.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky