Právny sprievodca podnikaním


Aký je rozdiel medzi zmluvami o zastúpení medzi podnikateľmi?

Kedy má podnikateľ so svojím zástupcom uzavrieť mandátnu zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, komisionársku zmluvu a zmluvu o obchodnom zastúpení?

Kedy môže zamestnanec pracovať nadčas a aká mu za to náleží odmena?

Za akých podmienok, v akom rozsahu a za akú odmenu sa podľa zákonníka práce pripúšťa práca nadčas?

Aká je zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na veciach zamestnancov odložených na pracovisku

Zamestnávateľ je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne zamestnancovi na odložených veciach. V akých prípadoch a do akej výšky zamestnávatelia zodpovedajú?

Kedy použiť kúpnu zmluvu a kedy zmluvu o dielo?

Kúpna zmluva a zmluva o dielo sú najpoužívanejšie zmluvné typy, ktoré sú v praxi často ľahko zameniteľné. Pozrite sa, ako voľbu správneho typu zmluvy upravuje zákon.

Hmotná zodpovednosť zamestnanca

Kedy zamestnanec hmotne zodpovedný za zverené hodnoty a kedy musí nahradiť vzniknutý rozdiel?


Kedy má podnikateľ povinnosť uzatvoriť licenčnú zmluvu s organizáciou kolektívnej správy autorských diel?

Máte vo svojej prevádzkarni rádio či televíziu? Prinášame prehľad zákonných povinností, ktoré sú s týmto spojené.

Aký je rozdiel medzi prokúrou a plnomocenstvom?

Predstavenie hlavných rozdielov medzi zastupovaním podnikateľa na základe plnomocenstva a prokúry.

Aké sú povinnosti podnikateľa pri používaní bezpečnostných kamier?

Prehľad najdôležitejších povinností podnikateľov spojených s použitím bezpečnostnej kamery.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky