Odpočítateľná položka na daňovníka

Odpočítateľná položka na daňovníka, resp. nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje čiastku, do ktorej sa príjmy nezdaňujú. Nezdaniteľnú časť je možné odpočítať iba od tzv. aktívnych príjmov, príjmov zo zamestnania alebo z podnikania. Na mesačné uplatnenie odpočítateľnej položky na daňovníka je potrebné mať u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie. Výška odpočítateľnej položky sa odvíja od dosiahnutého základu dane daňovníka, s vyššími príjmami sa znižuje až na nulu.

Odpočítateľné položky v roku 2020 (v daňovom priznaní za rok 2019)

Ako uvádzať odpočítateľné položky v daňovom priznaní obchodných spoločností za rok 2019 a ako v daňovom priznaní občianskych združení, resp. iných daňovníkov nezriadených na podnikanie?

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky