Minimálna mzda 2025

Minimálna mzda od roku 2025 na Slovensku – jej vývoj, výška a iné. Zrozumiteľne aj s praktickými príkladmi.


Minimálna mzda v roku 2025 podľa automatického vzorca: zmení sa?

Ak by sa sociálni partneri nedohodli, v roku 2025 by podľa súčasného znenia zákona bola výška minimálnej mzdy 816 eur mesačne. V pláne je však novela zákona o minimálnej mzde. Ako ju môže ovplyvniť?

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky