Cestovný príkaz

Cestovný príkaz je tlačivo, ktorým vysiela zamestnávateľ zamestnanca na pracovnú cestu. Zamestnávateľ v cestovnom príkaze písomne určí miesto nástupu na pracovnú cestu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty, prípadne môže cestovným príkazom určiť aj ďalšie podmienky pracovnej cesty.

Cestovné náhrady a cestovný príkaz v roku 2021

Zamestnancovi na pracovnej ceste musí zamestnávateľ poskytnúť cestovné náhrady. Na aké cestovné náhrady má zamestnanec nárok v roku 2021 a čo musí obsahovať cestovný príkaz?

Cestovný príkaz a vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty v roku 2018

Pracovná cesta môže byť tuzemská alebo zahraničná. Kedy začína tuzemská pracovná cesta a na aké náhrady má nárok osoba, ktorá bola vyslaná na tuzemskú pracovnú cestu v roku 2018?

Cestovný príkaz a vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty v roku 2018

Pracovná cesta môže byť tuzemská alebo zahraničná. Kedy začína zahraničná pracovná cesta a na aké náhrady má nárok osoba, ktorá bola vyslaná na zahraničnú pracovnú cestu v roku 2018?

Cestovný príkaz a vyúčtovanie tuzemskej a zahraničnej pracovnej cesty v roku 2015

Cestovné náhrady pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste v roku 2015 a príklad vyúčtovania cestovných náhrad pri tuzemskej pracovnej ceste živnostníka (SZČO).

Zamestnanec na pracovnej ceste a cestovný príkaz

Prehľad najdôležitejších informácií ohľadom podmienok pracovnej cesty zamestnanca a náležitostí cestovného príkazu.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky