Okres Partizánske
Mestský úrad Partizánske Mestský úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01
Obecný úrad Bošany Obecný úrad Bošany, SNP 112, 956 18
Obecný úrad Brodzany Obecný úrad Brodzany 154, 958 42
Obecný úrad Chynorany Obecný úrad Chynorany, Cintorínska 45/1, 956 33
Obecný úrad Hradište okres Partizánske Obecný úrad Hradište 278, 958 54
Obecný úrad Ješkova Ves Obecný úrad Ješkova Ves 40, 958 45
Obecný úrad Klátova Nová Ves Obecný úrad Klátova Nová Ves 100, 958 44
Obecný úrad Kolačno Obecný úrad Kolačno 164, 958 41
Obecný úrad Krásno Obecný úrad Krásno 68, 958 43
Obecný úrad Livina Obecný úrad Livina 42, 956 32


Obecný úrad Livinské Opatovce Obecný úrad Livinské Opatovce 86, 956 32
Obecný úrad Malé Kršteňany Obecný úrad Malé Kršteňany 105, 958 03
Obecný úrad Malé Uherce Obecný úrad Malé Uherce, Uherecká 110/96, 958 03
Obecný úrad Nadlice Obecný úrad Nadlice 39, 956 32
Obecný úrad Nedanovce Obecný úrad Nedanovce 62, 958 43
Obecný úrad Ostratice Obecný úrad Ostratice 200, 956 34
Obecný úrad Pažiť Obecný úrad Pažiť 78, 958 03
Obecný úrad Skačany Obecný úrad Skačany, Námestie SNP 451, 958 53
Obecný úrad Turčianky Obecný úrad Turčianky 59, 958 44
Obecný úrad Veľké Kršteňany Obecný úrad Veľké Kršteňany 157, 958 03
Obecný úrad Veľké Uherce Obecný úrad Veľké Uherce 360, 958 41
Obecný úrad Veľký Klíž Obecný úrad Veľký Klíž 156, 958 45
Obecný úrad Žabokreky nad Nitrou Obecný úrad Žabokreky nad Nitrou, Školská 216, 958 52

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky