Rok 2012 sa niesol v znamení podnikateľských súťaží

Rok 2012 sa niesol v znamení podnikateľských súťaží

Je môj podnikateľský nápad životaschopný? Čo má obsahovať dobrý biznis plán? Ako získať kapitál na rozbeh podnikania? Kým skúsení podnikatelia vedia tieto otázky zodpovedať aj v polospánku, začiatočníci v podnikaní sa v nich zvyčajne orientujú ťažko. Získanie ocenenia je iba jednou stranou víťaznej medaily. Druhou je prístup k sieťam kontaktov, transferu know-how, spätnej väzbe a radám, z ktorých môžu účastníci profitovať. Toto všetko ponúkajú podnikateľské súťaže aj Vám.

Rady od expertov pomôžu vždy

„Súťaže tohto typu sú veľmi potrebné, lebo  mladé spoločnosti potrebujú posúdenie reálnosti svojho nápadu - riešenia a vďaka mentoringu, ktorý je zdarma, majú možnosť získať nový pohľad na vec,“ vraví Matúš Ondáš, konateľ spoločnosti Suntek s.r.o. a minuloročný finalista súťaže Študentská podnikateľská cena. Pre Michala Krála, konateľa spoločnosti Pricemania s.r.o. a finalistu súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2011, je najväčším prínosom podnikateľských súťaží práve mediálny priestor. „Účasť v podnikateľských súťažiach považujem za prínosnú najmä z hľadiska PR, keďže úspechy v nich obvykle prinášajú mediálne výstupy a teda meno aj značka firmy sa dostávajú viac do povedomia a posilňuje sa imidž firmy. Zároveň je to aj isté zadosťučinenie za tie roky tvrdej práce a prípadné ocenenia prinášajú so sebou motiváciu do ďalšej práce a prekonávania míľnikov.“ Danielovi Minárikovi a Jozefovi Štefankovi, víťazom súťaže Podnikateľský nápad roka 2012, priniesla už len účasť v súťaži predovšetkým neoceniteľnú spätnú väzbu, ktorá im potvrdila opodstatnenosť ich produktu. Spolu s tým prišli i cenné kontakty, nadšenie do ďalšej práce a v neposlednom rade aj pozornosť potenciálnych investorov. Vďaka hlavnej cene, ktorou bola reklamná kampaň vytvorená Agentúrou roka 2012 získali prvých strategických klientov a kredibilitu.

Podnikateľské súťaže na Slovensku

Podnikateľské súťaže na Slovensku možno rozdeliť do dvoch skupín. Súťaže, ktoré oceňujú dosiahnuté podnikateľské úspechy a súťaže, ktorých cieľom je posunúť podnikateľov o krok ďalej pri realizácii ich podnikateľských nápadov. Účasť v niektorej zo súťaží z prvej skupiny prináša finalistom a víťazovi najmä mediálny priestor a pozitívne PR. Verejnosti tieto súťaže zároveň ukazujú pozitívne a nasledovaniahodné podnikateľské príbehy. Najznámejšou z týchto súťaží je  Ernst & Young Podnikateľ roka, ďalšími sú Podnikateľka Slovenska, Mladý inovatívny podnikateľ či Študentská podnikateľská cena.

Článok pokračuje pod reklamou

Z hľadiska reálneho dopadu na podnikanie a jeho rozvoj je však oveľa dôležitejšia druhá skupina súťaží, kde finalisti získavajú predovšetkým spätnú väzbu a ceny, ktoré im pomôžu rozbehnúť, akcelerovať alebo expandovať ich podnikanie. Na regionálnej úrovni sa v minulosti objavilo niekoľko takýchto súťaží, no na celoslovenskej úrovni má tento formát iba krátku históriu. V roku 2010 zorganizovala Slovenská asociácia rozvojového kapitálu prvý ročník súťaže Vyhrajte investora, v roku 2011 pribudol prvý ročník súťaže StartupAwards a v roku 2012 pribudla do tejto kategórie súťaž Podnikateľský nápad roka. Napriek tomu, že všetky tri z uvedených súťaží pomáhajú rozvíjať podnikateľský nápad a posunúť ho na inú úroveň, každá z nich je určená pre inú cieľovú skupinu. Súťaž Vyhrajte investora je primárne určená pre tých, ktorí hľadajú rozvojový kapitál v hodnote stoviek tisíc eur a vedia už ukázať svoju podnikateľskú históriu. Naopak, súťaž Podnikateľský nápad roka je určená pre absolútnych začiatočníkov v podnikaní, ktorí zatiaľ nemajú produkt alebo službu uvedenú na trhu a vyhrať môžu prvotriedne služby, ktoré pomôžu rozbehnúť ich nápady.
Na margo opodstatnenosti podnikateľských súťaží, Michal Král, ktorý je zároveň členom generálnej rady Združenia mladých podnikateľov Slovenska, vraví: „Podnikateľské súťaže na Slovensku sú veľmi dôležité, či už z pohľadu celkového vnímania podnikateľov a firiem, ktoré v minulosti vyvolávali často negatívne asociácie, tak aj šírenia dobrého mena firiem a celkovo vytvárania a rozvíjania podnikateľského prostredia, na ktorom by malo Slovensko v budúcnosti stavať.“

Pozitívna medializácia podnikania

"Podnikatelia a podnikanie sa netešia príliš priaznivému obrazu, ktorý je v očiach širokej  verejnosti vytváraný najmä médiami. Jedným z cenných prínosov týchto podujatí je preto upriamenie pozornosti širšej verejnosti na podnikanie v jeho pozitívnom rozmere, ako aktivite, ktorá nielen napĺňa samotných podnikateľov, ale je aj kľúčová pre celú spoločnosť," ohodnotil prínos podnikateľských súťaží Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska a porotca v súťažiach Mladý inovatívny podnikateľ a Študentská podnikateľská cena. "Druhým hlavným prínosom súťaží je povzbudenie ocenených, ktorým dobre padne, keď im niekto povie, že to, čo robia, robia dobre a patrí im za to uznanie." Kvalitu podnikateľských súťaží na Slovensku vníma Ján Oravec pozitívne. "Nejaký všeobecný trend v kvalite – či už vzostupný alebo zostupný – je ťažké vystopovať. Kvalita súťažiacich najviac závisí od času a energie, ktorú organizátori súťaží v danom roku vynaložia na ich propagáciu a na zabezpečenie čo najväčšieho počtu prihlásených, z ktorých sa následne vyberajú celkoví víťazi."

Podnikateľské súťaže na Slovensku v roku 2012

Názov súťaže Organizátori Hlavná cena Počet prihlásených v roku 2012 Deadline História
Podnikateľ roka Ernst & Young účasť na celosvetovom finále World Entrepreneur of the Year v Monte Carle - 30. 11. 2012 V rokoch 2012/2013 sa konal siedmy ročník
Mladý inovatívny podnikateľ Junior Chamber International Slovakia a Združenie podnikateľov Slovenska nominácia do celosvetovej súťaže Creative Young Entrepreneur Award a zájazd do Dubaja 54 01.6.2012 V roku 2012 sa konal šiesty ročník
Študentská podnikateľská cena Junior Chamber International Slovakia a Združenie mladých podnikateľov Slovenska účasť na celosvetovom finále súťaže Global Student Entrepreneur Awards a vecné ceny 42 18.10.2012 V roku 2012 sa konal štvrtý ročník
Podnikateľka Slovenska Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania osobný automobil Škoda Rapid 37 30. 09. 2012 V roku 2012 sa konal trinásty ročník
Diamanty slovenského biznisu Enterprise Investors a Magazín Profit prezentácia počas galavčera a medializácia v Profite a Trende 30* 30.08.2012 V roku 2012 sa konal štvrtý ročník
Vyhrajte investora Slovenská asociácia rozvojového kapitálu možnosť rokovať o investícii v hodnote 1 mil. € 25 30. 10. 2012 V roku 2012 sa konal tretí ročník
StartupAwards Neulogy business trip v závislosti od typu podnikania do Silicon Valley, Fínska, Izreala, alebo UK cca 50 11. 11. 2012 V roku 2012 sa konal druhý ročník
Podnikateľský nápad roka Združenie mladých podnikateľov Slovenska a Wiktor Leo Burnett Reklamná kampaň v hodnote 100 000 € od Agentúry roka + poradenstvo od spoločnosti Deloitte 274 31. 05. 2012 V roku 2012 sa konal prvý ročník
Grantový program Business Idea Nadácia Tatra banky 5 000 €/projekt 20 000 € celkom 21 01.08.2012 V roku 2012 druhý ročník

*V súťaži sa posudzujú firmy z databázy Coface podľa finančných výsledkov. V roku 2012 spĺňalo kritériá 450 podnikov, z toho 30 sa dostalo do užšieho výberu

Globálne podnikateľské súťaže a podnikateľské súťaže v zahraničí

Zahraničné podnikateľské súťaže môžeme z hľadiska slovenských podnikateľov rozdeliť do dvoch skupín - globálne podnikateľské súťaže a lokálne zahraničné podnikateľské súťaže. Aj mnohé slovenské podnikateľské súťaže však majú výstup účasťou víťazov na celosvetových súťažiach.

Príkladom globálnej podnikateľskej súťaže  je globálny akcelerátor inovatívnych technologických start-upov Wayra. "Spúšťame skutočne globálny akcelerátor start-upov zameraný na krajiny strednej a východnej Európy. Vybrané projekty dostanú nie len finančnú podporu ale aj zázemie, odborné poradenstvo, školenia a tréningy. Wayra podporuje inovatívne digitálne riešenia, ktoré posunú náš odbor o krok vpred a dostanú sa k viac ako 300 miliónovej báze našich zákazníkov,“ povedal o Wayra Ľuboš Gajdoš, výkonný riaditeľ pre informačné systémy Telefónica Slovakia. Najlepšie projekty získajú až 50 tisíc Eur.

Náš tip: Viac o Wayra si môžete prečítať v článku O2 štartuje akcelerátor WAYRA. Hľadajú sa inovatívne start-upy

Medzinárodného charakteru je aj podnikateľská súťaž o najlepší biznis plán v oblasti biotechnológií Best of Biotech, ktorú organizuje Life Science Austria. Do prvého kola sa s vypracovaným podnikateľským zámerom (z oblasti biotechnológií) môžu prihlásiť podnikatelia aj fyzické osoby. Tri najlepšie podnikateľské zámery získajú finančnú odmenu vo výške 1500 Eur a víťaz druhého kola získa 10000 Eur, druhý najlepší 5000 Eur. Účasť je zdarma a jednacím jazykom je angličtina. Rovnako ako Wayra aj Best of Biotech je otvorená aj pre súťažiacich zo SR.

Druhou skupinou sú lokálne zahraničné podnikateľské súťaže. Pre porovnanie s podnikateľskými súťažami na Slovensku pripájame zoznam vybraných podobných súťaží v Nemecku, ktoré patrí v tejto oblasti k európskym lídrom:

Názov Cena Deadline na prihlásenie Web
NUK – Businessplan Wettbewerb >17 500 € 5.3., 7.5. www.neuesunternehmertum.de
Podnikateľ roka účasť na celosvetovej súťaži 31. 3. www.ey.com/DE/de/About-us/Entrepreneurship/Entrepreneur-Of-The-Year
Landespreis fur junge Unternehmer 100 000 € 31.3. www.landespreis-bw.de
start2grow 96 000 € 16.4., 27.8. www.start2grow.de
Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg 65 000 € 30.4. www.b-p-w.de  
Innovationspreis Thuringen 100 000 € 31.5. www.innovationspreis-thueringen.de  


Za zmienku stojí aj rakúska súťaž Mingo Award, ktorú spoluorganizuje mesto Viedeň. Cieľom súťaže je odmeniť malé,  nedávno alebo novo založené spoločnosti (start-upy), ktoré dokázali priniesť zaujímavý biznis model alebo svojou aktivitou priniesli riešenie problému alebo príležitosti na trhu. Hlavnou podmienkou je originálnosť. Projekt, resp. prvý náznak realizácie projektu musí siahať minimálne dva roky dozadu a jeho účinok musí stále trvať. Zúčastniť sa môžu všetky SZČO a podniky do 50 zamestnancov, ktorých aktivity sú orientované na inovácie a zároveň sa zúčastnili akéhokoľvek programu činností Mingo (konzultačné služby, školenia a pod.) alebo pôsobia vo Viedni. Sumou 5000 eur bude odmenených päť projektov.

Pri rozhodovaní o tom, ktorej podnikateľskej súťaže sa zúčastníte nie ste nijak obmedzovaní a pozerať môžete aj za hranice Slovenska. Niektorých podnikateľských súťaží v susednej Českej republike sa môžu zúčastniť aj záujemcovia zo Slovenska.

Podnikavá hlava – cieľom súťaže, ktorú vyhlasuje Univerzita Palackého v Olomouci, je nájsť a odmeniť najlepšie podnikateľské zámery. Prihlásiť sa môže osoba staršia ako 18 rokov prostredníctvom online prihlášky. Hlavnou cenou je 50 tisíc korún českých (1940 Eur), prenájom kancelárie v podnikateľskom inkubátore, poradenstvo a vecné ceny.

Nápad roku – do súťaže Vodafone Nápad roku 2013 sa môže prihlásiť ktokoľvek, kto má na papieri alebo vo fáze rozbehu zaujímavý podnikateľský nápad (vrátane zahraničných osôb). Je potrebné vypracovať podnikateľský zámer. Víťazi v rôznych kategóriách a desať najlepších si spolu podelia viac ako 700 tisíc českých korún (viac ako 27 tisíc Eur). Súťaž ponúka aj možnosť získať investíciu 5 miliónov českých korún (195 tisíc Eur), mentoring a rady od skúsených podnikateľov a investorov.

Podnikateľských súťaží každým rokom pribúda, čo niekedy vedie k opakovanému výskytu tých istých podnikateľov vo viacerých súťažiach. Napriek tomu je to pozitívny trend, pretože čím viac je podobných súťaží, tým väčšia je šanca, že ich prostredníctvom sa aspoň o niečo zlepší obraz o podnikaní v očiach nepodnikajúcej väčšiny obyvateľstva. 

Možností, ako zabezpečiť pre svoj projekt financie, medializáciu a pomoc pri realizácii vášho projektu je naozaj nespočetne veľa. Využijete ich? V najbližíšch týždňoch máte šancu, aby sa Váš nápad stal biznis nápadom roka 2013.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Martin Piko

Autor knihy 59 inšpiratívnych podnikateľských príbehov a CEO Presporty s.r.o.


Hľadáme Podnikateľku Slovenska 2018

Poznáte vo svojom okolí šikovnú podnikateľku, ktorá si zaslúži ocenenie? Stretli ste sa s dámou, ktorej podnikanie vám imponuje? Alebo sama patríte medzi podnikateľky a trúfate si uspieť v prestížnej súťaži, ktorá má za sebou už 18 ročníkov? Neváhajte a prihláste sa do 19. ročníka súťaže Podnikateľka Slovenska.

Galavečer Slovenský Goodwill 2018 slávnostne predstavil podnikateľov, ktorých si ľudia vážia

18. októbra 2018 boli slávnostne vyhlásené výsledky a odovzdané ocenenia Slovenský Goodwill 2018. Z 18 finalistov, ktorí boli nominovaní do druhého ročníka ocenenia pre firmy, ktoré si ľudia vážia, Slovenský Goodwill 2018, verejnosť 642 hlasmi zvolila Miriam Poništovú, ktorá sa stala nositeľkou titulu OSOBNOSŤ Slovenský Goodwill.

Zahlasujte online a zvoľte si Osobnosť Slovenský Goodwill 2018

Do konca septembra môže verejnosť opäť hlasovať a zvoliť novú Osobnosť Slovenský Goodwill. Na výber má z 18 finalistov, ktorí boli nominovaní do druhého ročníka ocenenia pre firmy, ktoré si ľudia vážia, Slovenský Goodwill 2018. Hlasovanie prebieha on-line na webe slovenskygoodwill.sk. 26. septembra taktiež zasadne medzinárodná odborná porota, ktorá vyberie víťazov kategórií Tradícia, Inovácia, Partner a Podporovateľ. Tí budú vyhlásení 18. októbra počas slávnostného večera v Bratislave.

Nomináciu na ocenenie Slovenský Goodwill 2018 získalo 37 firiem

37 nominácií bolo prijatých do druhého ročníka ocenenia pre firmy, ktoré si ľudia vážia, Slovenský Goodwill 2018. Počet nominácií, ktoré sa skončili o polnoci 30. júna, je takmer o 55 % vyšší než počet nominácií prijatých v minulom premiérovom ročníku projektu. Finalisti budú predstavení na webe slovenskygoodwill.sk v sobotu 1. septembra.