Máte myslenie a vlastnosti podnikateľa?

Mnohí ľudia, ktorí snívajú o tom, že raz budú riadiť svoju vlastnú firmu, sa často sami seba pýtajú, či sa ich sny môžu niekedy zmeniť na realitu. Nasledovný test vám pomôže ohodnotiť váš podnikateľský potenciál. Test bude vyhodnotený až po zodpovedaní všetkých 50 bodovaných otázok a 5 záverečných nebodovaných otázok, ktoré majú len rozlišovací charakter. Smelo do toho:)


UPOZORNENIE: PODNIKATEĽSKÝ TEST MOMENTÁLNE NEFUNGUJE. JEHO NÁPRAVU PLÁNUJEME V NAJBLIŽŠÍCH TÝŽDŇOCH


Test podnikateľských vlastností1. Ste pripravený/á robiť ústupky a kompromisy v rodinnom živote na úkor úspechu v podnikaní? *nie - skôr nie áno - skôr áno2. Ste typ individualistu, ktorý keď sa rozhodne niečo urobiť, tak to jednoducho urobí a nič ho pri tom nezastaví? *nie - skôr nie áno - skôr áno3. Keď začínate plniť nejakú úlohu, stanovíte si na začiatku sám/sama pre seba jasný cieľ? *nie - skôr nie áno - skôr áno4. Keď sa zastavíte na mŕtvom bode v napríklad na pracovnej porade, ste obyčajne vy ten/tá, ktorý/á sa chopí iniciatívy a posunie riešenie problému vpred? *nie - skôr nie áno - skôr áno5. Chodíte sa obyčajne pýtať o radu k ľuďom/kolegom, ktorí sú starší a skúsenejší od vás? *nie - skôr nie áno - skôr áno6. Keď si dobre splníte svoje úlohy, máte pocit uspokojenia z dobre vykonanej práce? *nie - skôr nie áno - skôr áno7. Ste zvyknutý prehrávať? *nie - skôr nie áno - skôr áno8. Po niekoľkých nezdaroch v projekte máte vnútornú silu vzchopiť sa a začať znova od začiatku? *nie - skôr nie áno - skôr áno9. Máte radi pocit závislosti na iných ľuďoch? *nie - skôr nie áno - skôr áno10. Páčilo by sa vám pracovať na projektoch, ktorých výsledky a ovocie sa môže dostaviť najskôr po piatich rokoch? *nie - skôr nie áno - skôr áno11. Rozbiehali ste niekedy projekty v treťom sektore (občianske združenia, neziskové organizácie), prípadne projekty, ktoré si vyžadovali na začiatok získať nejaký základný kapitál? *nie - skôr nie áno - skôr áno12. Pochádzate z podnikateľskej rodiny (vaši rodičia alebo starí rodičia majú/mali svoje podnikanie)? *nie - skôr nie áno - skôr áno13. Keď rozmýšľate o svojej budúcnosti, predstavujete si v duchu ako riadite svoje vlastné podnikanie? *nie - skôr nie áno - skôr áno14. Rozmýšľate často nad svojou prácou a navrhujete zlepšenia v činnostiach, ktoré v práci vykonávate? *nie - skôr nie áno - skôr áno15. Ak sa rieši nejaký pracovný problém, ste obyčajne schopný prísť s viac než jedným riešením? *nie - skôr nie áno - skôr áno16. Máte medzi 25 a 40 rokov? *nie - skôr nie áno - skôr áno17. Záleží vám na tom, čo si o vás myslia ostatní? *nie - skôr nie áno - skôr áno18. Ste ochotný riskovať ak nejaká príležitosť podľa vás stojí za to? *nie - skôr nie áno - skôr áno19. Je pre vás ľahké presvedčiť iných ľudí, aby pre vás niečo urobili? *nie - skôr nie áno - skôr áno20. Zasvätil vás niekto zo svojich blízkych do vlastných skúseností o tom, ako rozbiehal svoje podnikanie? *nie - skôr nie áno - skôr áno21. Uprednostňujete organizáciu úloh a termínov skôr než ich začnete plniť? *nie - skôr nie áno - skôr áno22. Bývate často chorý/á? *nie - skôr nie áno - skôr áno23. Prijímate radi rôzne výzvy len preto, aby ste si dokázali, že ich dokážete zvládnuť? *nie - skôr nie áno - skôr áno24. Boli ste niekedy prepustený/á z práce? *nie - skôr nie áno - skôr áno25. Pristihnete sa pritom, že často premýšľate o nových podnikateľských nápadoch? *nie - skôr nie áno - skôr áno26. Nechávate rozhodovať iných (priateľa; priateľku) o tom, čo budete robiť vo voľnom čase? *nie - skôr nie áno - skôr áno27. Ukončili ste štúdium s vyznamenaním? *nie - skôr nie áno - skôr áno28. Prispôsobovali ste sa počas štúdia väčšinovému názoru kolektívu? *nie - skôr nie áno - skôr áno29. Zúčastňovali ste sa na rôznych mimoškolských aktivitách (napr. v oblasti športu)? *nie - skôr nie áno - skôr áno30. Ste detailista? Dávate si záležať na detailoch? *nie - skôr nie áno - skôr áno31. Ste ochotný/á vypočuť si a zvážiť aj odlišný názor na riešenie problému za účelom dosiahnutia požadovaných výsledkov? *nie - skôr nie áno - skôr áno32. Ste najstarší/ia z vašich súrodencov? *nie - skôr nie áno - skôr áno33. Pomáhali ste pravidelne v domácnosti aj keď ste mali menej ako 10 rokov? *nie - skôr nie áno - skôr áno34. Dokážete sa plne koncentrovať na splnenie určitej úlohy počas vopred stanoveného obdobia? *nie - skôr nie áno - skôr áno35. Znamená pre vás pojem sebarealizácia niečo viac ako len mať možnosť míňať peniaze na svoju osobnú spotrebu? *nie - skôr nie áno - skôr áno36. Snažíte sa zobrať si z každej (aj zlej) situácie niečo dobré? *nie - skôr nie áno - skôr áno37. Klamete ostatných, ak určité plány nevyšli podľa vašich predstáv? *nie - skôr nie áno - skôr áno38. Obľubujete riešiť úlohy, pri ktorých nepoznáte všetky potenciálne riziká? *nie - skôr nie áno - skôr áno39. Motivuje vás riešiť úlohu, keď ostatní sa už vzdali a hovoria, že sa s tým nič nedá urobiť? *nie - skôr nie áno - skôr áno40. Dokážete pracovať dlhé hodiny, aby ste dosiahli svoj cieľ? *nie - skôr nie áno - skôr áno41. Máte radosť z toho ak môžete sami rozhodovať o svojej práci? *nie - skôr nie áno - skôr áno42. Viete si priznať chybu, poučiť sa a pokračovať v práci bez toho, aby ste sa na všetko vykašľali? *nie - skôr nie áno - skôr áno43. Máte vlastné úspory, resp. nejaké osobné investície? *nie - skôr nie áno - skôr áno44. Beriete omyly a chyby, ktoré ste urobili, športovo a ako súčasť školy života? *nie - skôr nie áno - skôr áno45. Orientujete sa viac na ľudské vzťahy ako na ciele? *nie - skôr nie áno - skôr áno46. Rozhodujete sa v pracovnej oblasti najmä sám/sama a podľa svojho vlastného uváženia? *nie - skôr nie áno - skôr áno47. Rozoberajú ostatní ľudia formu a štýl vašej konverzácie viac ako úlohy, ktoré z nej vyplynuli? *nie - skôr nie áno - skôr áno48. Dokážete si stáť za svojim názorom aj napriek kritike ostatných ľudí? *nie - skôr nie áno - skôr áno49. Spávate len toľko, koľko je nutné, aby ste boli svieži. Nerád/a vylihujete v posteli. *nie - skôr nie áno - skôr áno50. Máte jasnú predstavu o tom, čo chcete robiť o 10 rokov? *nie - skôr nie áno - skôr ánoSte *muž ženaVaše najvyššie ukončené vzdelanie *základné stredoškolské výučný list stredoškolské s maturitou vysokoškolské 1. stupeň vysokoškolské 2. stupeň vysokoškolské 3. stupeňMomentálne ste (patríte do skupiny) *študent zamestnanec zamestnanec (manažér) podnikateľ nezamestnaný dôchodca žiadna z možnostíPlánujete začať podnikať v období najbližších 12 mesiacov? *áno nie už som začal(a)Plánujete vôbec niekedy podnikať? *celkom určite viem si to v budúcnosti predstaviť - najskôr musím nadobudnúť skúsenosti skôr nie - necítim sa na to(neviem ako na to) určite nie - k podnikaniu nemám predpoklady ani vzťah už som začal (a)


Vyhodnotenie testu

Skóre od 30 do 50 bodov indikuje, že disponujete nevyhnutnými vlastnosťami na to, aby ste sa v budúcnosti stali podnikateľom. Ak je vaše skóre nižšie ako 30 bodov, vaše rozhodnutie podnikať by ste mali opätovne zvážiť.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky