7 najčastejších otázok a odpovedí o mikropôžičkách

7 najčastejších otázok a odpovedí o mikropôžičkách
Veronika Rezáková

Som trochu workoholik s vášňou pre letné dovolenky, kvalitnú literatúru a dobré víno. Ako štúdiom poznačený slovenčinár som profesijné, ale aj osobné naplnenie našla v hre so slovami, kladením pestrých informácií na papier a ich šírení medzi ľudí. Stále sa učím a veľa sa pýtam. Zvedavosť mi pomáha pri písaní biznis príbehov, tlačových správ či marketingových textov. Základom rýchlych prstov na klávesnici sú aspoň 2 šálky kávy denne, pozitívni ľudia v mojom okolí a pohyb v prírode.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Sedem praktických a rýchlych faktov o čerpaní úveru pre váš biznis za zvýhodnených podmienok.

Nie vždy treba klopať na dvere banky. Niekedy stačí, ak malí a strední podnikatelia nasmerujú svoje kroky iným smerom. Rentabilnejšiu možnosť čerpania finančných prostriedkov ponúka Slovak Business Agency (SBA). Aké pravidlá platia pri čerpaní mikropôžičiek a pre koho sú určené, prezradí krátky a efektívny manuál od A až po Z.

1. Kto môže o mikropôžičku požiadať?

Každý malý a stredný podnikateľ so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorého podnik spĺňa definíciu mikropodniku  (menej ako 10 zamestnancov a ročný obrat nižší ako 2 mil. €) alebo malého podniku (teda menej ako 50 zamestnancov a nižší ako 10 mil. €). Za samozrejmý sa považuje čistý register trestov a vyrovnané záväzky voči verejným inštitúciám.

2. V akej výške sa pohybuje mikropôžička od SBA?

Zvýhodnená pôžička od SBA ponúka finančnú injekciu vo výške od 2500 až do 50 000€.

3. S akým úrokom rátať?

Výhodnejší úver môžete získať s úrokom už od 0,77 – 8,67 % ročne, pričom priemerný ročný úrok poskytnutých mikropôžičiek sa pohybuje od 4 do 5%. K nižšiemu úroku pomôže platobná disciplína v predchádzajúcich úverových vzťahoch, ako aj spôsob zabezpečenia.  Zabehnutým podnikateľom sa zvyčajne podarí získať nižší úrok ako tým práve začínajúcim, ich úroková sadzba nebude menej ako 4 %.

4. Aké sú pravidlá splácania?

Splatnosť úveru sa štandardne pohybuje v rozmedzí od 6 mesiacov až do 4 rokov. Podnikatelia však môžu využiť aj ponúkanú výhodu a istinu môžu začať splácať až po polroku od podpisu úveru.

5. Akým spôsobom sa realizuje zabezpečenie úveru?

Pri čerpaní nižšej sumy úveru sa ručenie uskutočňuje formou zmenky. Pri vyššej sume, teda od 10 000 € do 25 000€ sa ručí kombináciou hnuteľného majetku a zmenky, nad 25 000€ nehnuteľným majetkom a zmenkou. 

6. Na čo môžete žiadať?

Financie získané prostredníctvom mikropôžičky môžete použiť na akýkoľvek investičný projekt alebo projekt zameraný na nákup zásob. Za financie si môžete zadovážiť napr. hnuteľný alebo nehnuteľný investičný majetok, zásoby tovaru, prevádzkové potreby, stroje či rekonštrukciu priestorov.  Platy zamestnancov či napr. nájomné za priestory nie je možné prostredníctvom mikropôžičky prefinancovať.

7. Ako o mikropôžičku požiadať?

Samotnému podaniu žiadosti prostredníctvom predpísaného formulára predchádza vstupný pohovor u spolupracujúcej inštitúcie na 7 miestach na Slovensku. Súčasťou žiadosti, s ktorej vypracovaním vám pomôžu spolupracujúce inštitúcie, je aj predloženie podnikateľského plánu, výpisu zo živnostenského a obchodného registra, výpis z registra trestov a ďalšie prílohy, dokazujúce oprávnenosť žiadateľa.

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Veronika Rezáková
Veronika Rezáková

Som trochu workoholik s vášňou pre letné dovolenky, kvalitnú literatúru a dobré víno. Ako štúdiom poznačený slovenčinár som profesijné, ale aj osobné naplnenie našla v hre so slovami, kladením pestrých informácií na papier a ich šírení medzi ľudí. Stále sa učím a veľa sa pýtam. Zvedavosť mi pomáha pri písaní biznis príbehov, tlačových správ či marketingových textov. Základom rýchlych prstov na klávesnici sú aspoň 2 šálky kávy denne, pozitívni ľudia v mojom okolí a pohyb v prírode.


Investičný fond pre sociálnu ekonomiku: Sociálni Inovátori do projektov investujú 10 miliónov eur

Ako bude investovanie fungovať v praxi, kto sa môže zapojiť a ako postupovať v prípade záujmu o získanie investície?

Výzva Fondu SK-NIC pre Malé projekty 2022: 200 000 eur na podporu inovatívnych nápadov

Pre záujemcov je pripravená suma 2 500 – 10 000 eur na jeden projekt. Kto sa môže zapojiť a aké sú podmienky?

Podpora inovácií v energetike a potravinárstve: výzva Slovensko 2.0

Podnikatelia majú možnosť žiadať o priamu finančnú pomoc na inovácie svojich produktov a služieb. Slovenská inovačná a energetická agentúra otvára výzvu na inovačné poukážky Slovensko 2.0.

Získanie úveru v roku 2022: čo všetko má vplyv?

S čím treba počítať pri žiadaní o hypotéku v roku 2022, na čo sa sústredí banka pri schvaľovaní žiadostí a aké sú podmienky?
Videonávod podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra

Ako zvládnete zápis do 30.9.2022 svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky