Od roku 2016 budú môcť všetci podnikatelia používať virtuálnu registračnú pokladnicu

Od 1. apríla 2015 je možné na evidenciu tržieb v hotovosti používať virtuálnu registračnú pokladnicu. Táto možnosť však nebola od začiatku sprístupnená všetkým podnikateľom. Od januára 2016 si už môžu všetci podnikatelia vybrať, či budú používať klasickú elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu.

Každý podnikateľ sa môže rozhodnúť, či bude používať na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu. Zároveň má podnikateľ možnosť používať súbežne aj oba typy pokladníc. Virtuálna registračná pokladnica má však určité obmedzenia a nábeh na tieto pokladnice prebieha postupne. Z dôvodu zohľadnenia kapacitných možností finančnej správy pri zavádzaní systému virtuálnej pokladnice boli pre skupiny podnikateľov ustanovené lehoty pre možnosť začať využívať virtuálnu pokladnicu. Od 1. januára 2016 si už môže každý podnikateľ vybrať, aj ak napríklad v súčasnosti elektronickú registračnú pokladnicu má a používa ju, či neprejde na používanie virtuálnej registračnej pokladnice.

Viac informácií sa dozviete v článku Elektronická či virtuálna registračná pokladnica?

Virtuálnu registračnú pokladnicu za polroka jej fungovania využilo viac ako 20 tisíc podnikateľov, ktorým vznikla povinnosť evidencie tržieb prostredníctvom registračnej pokladnice. Virtuálna registračná pokladnica je bezplatne prístupná online na portáli finančnej správy pre tých, ktorí mesačne nehotovia viac ako 1 000 pokladničných dokladov. Základným predpokladom je internetové pripojenie užívateľa. Virtuálnu pokladnicu je možné používať na klasickom stolovom počítači či notebooku, alebo prostredníctvom smartphonu cez mobilnú aplikáciu. K týmto koncovým zariadeniam musí byť pripojená tlačiareň na tlač dokladov.

Prečítajte si aj článok Virtuálna registračná pokladnica v roku 2015.

Finančná správa upozorňuje podnikateľov, ktorí majú v úmysle od začiatku roka 2016 používať virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP), aby žiadosti o pridelenie kódu VRP žiadali už v týchto dňoch. Môžu ju podať prostredníctvom elektronického formulára alebo osobne na daňovom úrade. Po overení údajov uvedených v žiadosti pracovník daňového úradu podnikateľa zaregistruje a pridelí mu kód VRP. V bezpečnostnej obálke mu poštou prídu prihlasovacie údaje do aplikácie. Využívať ju však môže až od zákonom stanoveného termínu - 1. januára 2016.

Aj pri elektronickom vypĺňaní žiadosti ju treba podpísanú doručiť daňovému úradu. Žiadosť dostane svoj kód, zobrazí sa PDF súbor, ktorý si záujemca o VRP buď uloží alebo vytlačí. Ak ju subjekt len uloží, žiadosť sa neeviduje ako podaná. Vytlačenú a podpísanú žiadosť podnikateľ naskenuje a pošle elektronicky ako prílohu Všeobecného podania na portáli finančnej správy v časti register. Môže ju podať aj osobne na podateľni ktoréhokoľvek daňového úradu.

Potrebujete sa zorientovať v problematike registračných pokladníc? Viete, aké sú vaše zákonné povinnosti? Aké pokuty vám hrozia za nedodržiavanie zákona? Ponúkame Vám jedinečné videoškolenie, ktoré Vám za stodesať minút poskytne praktické informácie týkajúce sa registračných pokladníc. Objednať si ho môžete tu.

Použitý zdroj: tlačová správa Finančnej správy SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Finančná správa si „posvieti“ na podnikateľov: aké prevádzky bude kontrolovať v najbližšom období?

Augustová akcia „Turista“ ukázala, že až 48 % majiteľov turisticky navštevovaných podnikov obchádzalo systém eKasa. Kontroly budú preto pokračovať. Aké prevádzky by sa mali mať na pozore?

Vzor pokladničného dokladu z eKasy už na predajnom mieste netreba

Podnikatelia, ktorí používajú pokladnicu eKasa, už nebudú povinní sprístupňovať na každom predajnom mieste vyobrazenie pokladničného dokladu.

Ukončenie používania a predaj eKasy

Zrušili ste prevádzku, alebo máte nepotrebnú eKasu? Prinášame vám informácie o tom, či je možné predať používanú eKasu napríklad cez bazár a o tom, aké povinnosti s tým súvisia.

Daniari budú kontrolovať eKasy hneď v januári. Nepripojeným podnikateľom hrozia vysoké pokuty

Len približne dva týždne zostávajú na pripojenie sa k eKase podnikateľom, ktorí ešte eKasu nemajú. Finančná správa hneď po novom roku spúšťa kontroly.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky