Virtuálna registračná pokladnica má za sebou prvý deň

Počas prvého dňa používania virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) vystavili podnikatelia okolo 5 000 platných pokladničných dokladov. Do aplikácie sa prihlásilo v tento deň vyše 1 400 užívateľov. Viacero používateľov zadávalo nesprávne prihlasovacie údaje – aplikáciu si svojím konaním dočasne zablokovali.

Prihlasovaniu sa do aplikácie, v ktorej od apríla evidujú hotovostné tržby rôzne skupiny podnikateľov, treba venovať náležitú pozornosť. V prípade, že používateľ zadá nesprávne prihlasovacie údaje (aspoň jedno z nich), nebude mu povolený vstup do aplikácie a prihlásenie musí zopakovať.

Celkovo sa do aplikácie úspešne prihlásilo viac ako 3 000 používateľov. Zaznamenali sme však aj desiatky neúspešných prihlásení. Z tohto dôvodu prinášame presnejšie pokyny na prihlásenie:

  • v kolónke Prihlasovacie meno zadáva podnikateľ LOGIN, ktorý dostal poštou v bezpečnostnej obálke a nie svoje meno a priezvisko,
  • v poli Heslo uvedie heslo, ktoré mu rovnako poslala finančná správa. To si môže po prvom prihlásení zmeniť,
  • ak sa používateľ päťkrát za sebou neúspešne prihlási do VRP,  automaticky mu bude zablokovaný účet na určitú dobu. Tá sa počtom neúspešných prihlásení exponenciálne zvyšuje. Po uplynutí doby blokovania a zadaní správnych prihlasovacích údajov sa užívateľ do aplikácie znovu dostane.

Podnikatelia by si preto mali dôkladne skontrolovať zadávané prihlasovacie údaje, dávať si pozor na preklepy, zámenu písmen, číslic či nastavenie klávesnice v správnom jazyku. V prípade zablokovania účtu môžu kontaktovať naše call centrum na čísle 048/43 17 222.  Na webstránke finančnej správy nájdu všetky potrebné informácie a používateľské príručky pre webové prehliadače i mobilné operačné systémy Android 4.X a iOS 8 -https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/virtualna-registracna-pokladni. 

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kto (ne)musí používať registračnú pokladnicu v roku 2018?

Kedy má podnikateľ povinnosť používať elektronickú alebo virtuálnu registračnú pokladnicu v roku 2018? A aké sankcie mu hrozia v prípade, ak nezaeviduje tržbu prostredníctvom registračnej pokladnice?

Porovnanie mobilných tlačiarní k virtuálnej pokladnici

V čom sa líšia mobilné tlačiarne pre virtuálnu registračnú pokladnicu, podľa čoho si mobilnú tlačiareň vybrať? Prinášame porovnanie.

Zrušenie limitu počtu dokladov pri virtuálnej registračnej pokladnici od 1.9.2017

Od 1.9.2017 budú môcť používať virtuálnu registračnú pokladnicu aj tí podnikatelia, ktorí v jednom mesiaci vydajú viac ako 3 000 pokladničných dokladov. Viac o zmene a ako postupovať pri opätovnom začatí používania virtuálnej registračnej pokladnice sa dozviete v nasledujúcom článku.

Povinnosti pri používaní elektronickej a virtuálnej registračnej pokladnice

Podnikateľom, ktorí majú povinnosť používať registračnú pokladnicu - elektronickú alebo virtuálnu - vznikajú určité povinnosti. Aký je rozdiel medzi povinnosťami pri používaní elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice sa dočítate v tomto článku.