Ján Oravec: Problémom Európy číslo 1 je v súčasnosti ekonomika

Ján Oravec: Problémom Európy číslo 1 je v súčasnosti ekonomika

Vzdelávajte a informujte svojich potenciálnych zákazníkov prostredníctvom praktických článkov a PR správ na podnikajte.sk - najväčšom špecializovanom podnikateľskom portáli v SR. Prečítajte si bližšie informácie o podmienkach textovej inzercie u nás.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Nasledujúcich päť rokov môže byť kľúčových pre budúci osud Európskej únie, ktorá bez zásadných reforiem nemusí prežiť.

Do fungovania EÚ sa v posledných rokoch vkradlo príliš veľa plazivého socializmu, nezmyselnej regulácie a zbytočnej centralizácie. Slovenská a európska byrokracia neustále a často zbytočne zvyšujú náklady na podnikanie. Príkladmi z poslednej doby sú nový zákon na ochranu osobných údajov, snaha opätovne zaviesť povinnú zdravotnú službu aj pre menej rizikové povolania, či nereálne ciele na zníženie emisií, ktorých jednostranné presadzovanie poškodí konkurencieschopnosť priemyslu.

Aby Slovensko opäť mohlo prosperovať, potrebuje lepšie fungujúcu EÚ. A EÚ potrebuje také reformy, ktoré zvýšia jej konkurencieschopnosť (body 1 až 5 nižšie), efektívnosť (body 6 až 8) a otvorenosť dovnútra i navonok (body 9 a 10). Preto presadzujem:
 

  1. to, aby nezodpovedné štáty a banky nemohli prežívať z peňazí daňovníkov iných štátov.
  2. zachovanie daňovej konkurencie v EÚ pretože ,harmonizácia daní je hlboký omyl.
  3. zrušenie nezmyselných regulácií, za princíp „1 in – 2 out“ (nová smernica môže byť navrhnutá len zároveň s návrhom na zrušenie iných dvoch), za post podpredsedu Európskej komisie len pre zníženie regulačného bremena a zjednodušenie regulácie.
  4. zrušenie nerovnakých finančných podmienok pre poľnohospodárov z „nových“ a „starých“ členských štátov, ktoré vedú k úpadku slovenského poľnohospodárstva.
  5. zápočet našich platieb do Európskej únie s eurofondami, vďaka čomu by sa mohla znížiť napríklad sadzba DPH z 20 % na 15 %, čo pre priemernú rodinu znamená úsporu 500 eur ročne.
  6. jedno sídlo Európskeho parlamentu, čo by ušetrilo európskym daňovníkom viac ako 200 miliónov eur ročne.
  7. zásadnú reformu nadštandardných platových pomerov a neprimeraných zamestnaneckých výhod mnohých volených i nevolených predstaviteľov európskych inštitúcií, ktoré považujem za jeden z dôvodov narastajúcich protieurópskych nálad.
  8. zvýšenie efektívnosti riadenia EÚ zrušením systému rotujúceho predsedníctva EÚ, keď každého pol roka jedna členská krajina riadi EÚ, čo je dnes už nevyhovujúci a zastaraný systém, ktorý je navyše nadbytočný a pre predsedajúcu krajinu zbytočne finančne a ľudsky zaťažujúci.
  9. skutočnú liberalizáciu vnútorného trhu EÚ, najmä v oblasti poskytovania služieb, pretože dodnes existuje množstvo zbytočných administratívnych a technických prekážok.
  10. podpísanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a USA a dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Ukrajinou.

Ako prezident Združenia podnikateľov Slovenska od vstupu Slovenska do EÚ v roku 2004 zastupujem slovenských zamestnávateľov v Bruseli, kde kladiem často aj nepríjemné otázky predstaviteľom Európskej komisie, Európskeho parlamentu a ďalších inštitúcií EÚ.

Som presvedčený, že úlohou politikov u nás a v Európe nie je hrať sa na Jánošíkov, bohapusto prerozdeľovať, ale vytvárať čo najlepšie podmienky pre tých, ktorí zamestnávajú a vytvárajú hodnoty. Budúcnosť EÚ vidím v podnikateľoch, ktorí sa neboja ísť do rizika napriek neustále sa zhoršujúcim podmienkam pre podnikanie.

Návrat k prosperite u nás i v celej EÚ má tak spoločného menovateľa, ktorým sú zásadné reformy: zastavenie zadlžovania budúcich generácií, zásadné zlepšenie podnikateľského prostredia, prispôsobenie sociálnych systémov možnostiam ekonomiky

Ak problémy v SR i v EÚ vnímate podobne, uchádzam sa týmto o Vašu podporu vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

PR článok

Vzdelávajte a informujte svojich potenciálnych zákazníkov prostredníctvom praktických článkov a PR správ na podnikajte.sk - najväčšom špecializovanom podnikateľskom portáli v SR. Prečítajte si bližšie informácie o podmienkach textovej inzercie u nás.


Čo ste (ne)vedeli o občianskom preukaze

Aby ste sa v podnikaní vyhli nepríjemnostiam a zbytočným pokutám, je dobré poznať základné práva a povinnosti, spájané s občianskym preukazom.

Minimálna mzda v členských štátoch EÚ

Aké sú aktuálne rozdiely v zákonných minimálnych mzdách v rámci členských štátov EÚ? Prinášame stručný prehľad.

Dajte aj vy šancu svojmu projektu uspieť v súťaži EEPA

Slovak Business Agency ako národný organizátor súťaže Európska cena za podporu podnikania – European Enteprise Promotion Award (ďalej EEPA) spúšťa nový ročník súťaže.

Hlas slovenských podnikateľov v Bruseli

Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Oravec o desiatich rokoch obhajovania záujmov slovenských podnikateľov v Bruseli.