Recyklácia plastov

Pomôže zálohovanie plastových (PET) fliaš zvýšiť recykláciu? Zníži sa vďaka zákazu jednorázových plastov množstvo odpadu? Aké povinnosti prináša producentom plastov zákon o odpadoch?


Zákaz jednorazových plastov od roku 2021

Európsky parlament schválil zákaz jednorazových plastov. Od roku 2021 by tak jednorazové plastové produkty, na ktoré sa vzťahuje smernica, nemali byť v predaji.