Pracovná zdravotná služba


Zlé osvetlenie má negatívny vplyv nielen na zamestnancov, ale aj na vaše podnikanie

Väčšina z nás trávi veľkú časť svojho dňa na pracovisku, v kancelárii. Ak sa cítite unavene, ste podráždení, alebo vás počas pracovnej doby bolí hlava, dôvodom, na ktorý ste si ani nespomenuli, môže byť aj osvetlenie na pracovisku. Možno nás budúci historici nazvú homo office - človek kancelársky...

Zmeny v pracovnej zdravotnej službe od 1. decembra 2017

Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje zmeniť roky kritizovanú pracovnú zdravotnú službu (PZS). Po novom by mala byť jednoduchšia pre tých, ktorí zamestnávajú bezrizikových zamestnancov. Novelu zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia schválila vláda a čaká ju legislatívny proces v parlamente.

V pracovnej zdravotnej službe by mohli nastať pozitívne zmeny

Vláda Slovenskej republiky pripravuje zmeny, ktoré by mali znížiť administratívnu a finančnú záťaž podnikateľov spojenú s poskytovaním pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov.

Pracovná zdravotná služba u živnostníkov

Je živnostník povinný zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu pre seba alebo svojich zamestnancov? Konkrétne odpovede na tieto otázky nájdete v tomto článku.

Pracovná zdravotná služba – je výhodnejší vlastný zamestnanec alebo externý dodávateľ

Pracovná zdravotná služba je v súčasnosti povinnosťou každého zamestnávateľa. Aké existujú možnosti jej zabezpečenia a ako si môže zamestnávateľ splniť túto povinnosť s najnižšími nákladmi?


Aké povinnosti v súvislosti s BOZP a PZS musí riešiť zamestnávateľ pri prijatí prvého zamestnanca

Povinnosti súvisiace z bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a pracovnou zdravotnou službou si musí plniť každý zamestnávateľ. Aké povinnosti zamestnávateľovi vznikajú pri prijatí prvého zamestnanca?

Sankcie v súvislosti s pracovnou zdravotnou službou

Zabezpečenie zdravotného dohľadu pre všetkých svojich zamestnancov prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby je povinnosťou každého zamestnávateľa. Pokuty za nesplnenie tejto povinnosti môžu byť veľmi vysoké.

Aj v povinnej byrokracii možno nájsť pridanú hodnotu – Katarína Szilágyiová

Impulzom pre ňu bola novela zákona, dnes úspešne podniká v oblasti poskytovania povinnej zdravotnej služby.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky