Štátny príspevok pre mladých od 1.7.2017 získa menej mladých ľudí

Štátny príspevok pre mladých od 1.7.2017 získa menej mladých ľudí
Michal Wilhelm

Financie sú už ôsmy rok mojím každodenným záujmom - v súkromí aj v práci. Mojím poslaním je pomáhať klientovi dlhodobo finančne rásť, a to komplexným prístupom k jeho financiám a následnou pravidelnou starostlivosťou. Vyštudoval som Bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Venujem sa finančnému sprostredkovaniu a vzdelávaniu v oblasti finančnej gramotnosti.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Štátny príspevok pre mladých je od 1.7.2017 menej dostupný pre väčšiu skupinu žiadateľov o hypotéku. Jednou z podmienok pre jeho získanie je totiž nepresiahnutie maximálnej príjmovej hranice, ktorá sa od júla výrazne znížila. V článku sa dozviete všetko dôležité o štátnom príspevku pre mladých a zároveň tipy, na čo si dávať pozor, ak uvažujete nad týmto spôsobom financovania vášho bývania.

Štátny príspevok pre mladých (ŠPM) je poskytovaný na sumu hypotéky maximálne do 50 000 € a zároveň maximálne do 70% hodnoty nehnuteľnosti, a to na obdobie 5 rokov. Poberateľ tohto príspevku získazníženie úroku o 3% ročne (p.a.), pričom 2% poskytne vo forme príspevku štát a 1% poskytne banka.

Podmienky získania štátneho príspevku pre mladých

Aby žiadateľ o hypotekárny úver získal štátny príspevok pre mladých, musí splniť základné 3 podmienky:

  • Maximálny vek 35 rokov. Posledný deň podania žiadosti je deň 35. narodenín.
  • Priemerný hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok (2016) nesmie presiahnuť sumu 1 166,10 € (suma znížená z doterajších 1 287 €). Pre dvoch žiadateľov (manželia, partneri) je hranica pre získanie štátneho príspevku pre mladých dvojnásobná, t.j. 2 332,20 €.
  • Striktne dodržanie účelu úveru, ktorým je kúpa nehnuteľnosti (byt alebo dom),výstavba nehnuteľnosti alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti – vo všetkých prípadoch nehnuteľnosti určenej na bývanie.

Pri dvoch žiadateľoch (manželia, partneri) berú banky do úvahy priemer oboch príjmov. Výhoda spočíva v tom, že jeden z dlžníkov môže zarábať aj výrazne viac ako je maximálna hranica a druhý nemusí mať žiaden príjem. Podobne je možné postupovať, aj keď je jeden z partnerov na materskej či rodičovskej dovolenke.

Na čo si dať pozor pri štátnom príspevku pre mladých?

Zníženie úrokovej sadzby o 3 % na hypotekárnom úvere je na prvý pohľad veľmi zaujímavé. Úroková sadzba pri úvere nie je však iba jediný parameter, na ktorý je potrebné sa pri žiadosti o hypotéku zamerať. Pri hypotéke so ŠPM je ale potrebné zobrať do úvahy aj metodiku jeho výpočtu. Napriek tomu, že je štátny príspevok upravený jedným zákonom, momentálne existujú 3 rôzne spôsoby, ako banky štátny príspevok počítajú a klienti tak v praxi pri rovnakých parametroch môžu po 5 rokoch banke dlhovať aj niekoľko tisíc EUR viac. Podľa toho môžeme banky zjednodušene rozdeliť do 3 skupín.

Prvá skupina bánk (v príklade banka A) vychádza pri výpočte zo základnej sadzby, napr. 3,15 %. Úver sa touto sadzbou aj úročí, banka ale klientovi pošle na účet príspevok štátu (2 %) a svoj príspevok (1 %). Sadzba 0,15 % je tak len sadzbou „na oko“.

Druhá skupina bánk vychádza pri výpočte taktiež zo základnej sadzby, napr. 3,15 %, rozdiel je v tom, že banka pri úročení najskôr odráta svoj príspevok (1 %), príspevok štátu (2 %) pošle klientovi na účet. Zostatok po 5 rokoch je samozrejme nižší, ako v 1. prípade (úver sa reálne úročí s úrokovou sadzbou o 1 % nižšou).

Tretia skupina bánk (v príklade banka C) vychádza pri výpočte taktiež zo základnej sadzby, napr. 3,15 %, postupuje ale tak, že od úrokovej sadzby najskôr odráta svoj príspevok (1 %) a zároveň príspevok štátu (2 %), klientovi už na účet neposiela žiadny príspevok. Tým pádom sa úver reálne úročí sadzbou o 3 % nižšou, v tomto prípade 0,15 %. Zostatok hypotéky po 5 rokoch je v tomto prípade výrazne nižší, ako pri predchádzajúcich 2 modeloch, konkrétny príklad na reálnych sadzbách je možné vidieť v tabuľke.

Príklad :

Veronika si požiadala o hypotéku pre mladých vo výške 50 000 € na 30 rokov pri 5-ročnom období fixácie. Pre jednoduchosť porovnáme najhorší (banka A) a najlepší model (banka C) výpočtu hypotéky pre mladých.

Model Výška úveru Úroková sadzba (ročná) Reálna úroková sadzba (ročná) Splátka (po odrátaní ŠPM) Suma zaplatených splátok za 5 rokov Zostatok úveru po 5-ich rokoch
Banka A 50 000 € 3,00 %  – 3 % ŠPM = 0 % 3,00 % 138,89 € 8 333,40 € 44 453,18 €
Banka C 50 000 € 3,05 % – 3 % ŠPM = 0,05 % 0,05 % 139,94 € 8 396,40 € 41 718,66 €
Rozdiel v prospech banky C:     - 1,05 € 63,00 € - 2 734,52 €

V prípade Veroniky vidíme, že hoci v banke A dostala „na oko“ úrokovú sadzbu 0 % p.a. a na splátke za 5 rokov zaplatila o 63 € menej, zostatok jej hypotéky bude ale o viac ako 2 700 € vyšší ako v prípade banky C. Pri zvolení banky s 3. modelom výpočtu štátneho príspevku pre mladých tak v čistom usporí takmer 2 700 €, čo predstavuje takmer 20 mesačných splátok! Pri hypotéke so štátnym príspevkom je potrebné okrem bežných parametrov vždy venovať pozornosť metodike výpočtu štátneho príspevku pre mladých.

Článok pokračuje pod reklamou

Je štátny príspevok pre mladých stále výhodný?

Hypotekárny úver so štátny príspevkom pre mladých nemusí byť v každej situácii to najlepšie riešenie. Existujú prípady, kedy sa hypotéka pre mladých neoplatí. Ide predovšetkým o situácie, kedy je celková výška úveru výrazne vyššia ako 50 000 €. Výhodnosť štátneho príspevku pre mladých končí spravidla na úrovni okolo 110 000 € (v závislosti od konkrétnych ponúk). Na úveroch bez štátneho príspevku pre mladých dnes banky ponúkajú výrazne nižšie úrokové sadzby, ako je tomu v prípade hypoték so štátnym príspevkom. Na konkrétnom príklade si ukážeme, ako to v praxi môže vyzerať.

Príklad:

Marcel žiada o hypotéku vo výške 117 000 €, pričom hodnota nehnuteľnosti je 130 000 € na 30 rokov pri 5-ročnom fixačnom období. Ide o úver vo výške 90 % hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Rozhoduje sa, či si vziať hypotéku so štátnym príspevkom pre mladých (banka 1) alebo klasickú hypotéku (banka 2).

Model Výška úveru Úroková sadzba (ročná) Reálna úroková sadzba (ročná) Splátka (po odrátaní ŠPM) Suma zaplatených splátok za 5 rokov Zostatok úveru po 5-ich rokoch
Banka 1 117 000 € 3,00 %  – ŠPM = 0% 3,00 % 382,79 € 22 967,40 € 101 350,50 €
Banka 2 117 000 € 1,20 % 1,20 % 387,16€ 23 229,60 € 100 302,64 €
Rozdiel v prospech banky 2     4,37 € 262,20 € - 1 047,86 €

Marcel po výpočte zistil, že hoci pri hypotekárnom úvere so štátnym príspevkom pre mladých ušetrí na splátke 4,37 € mesačne, zostatok jeho hypotéky bude po 5 rokoch ale o viac ako 1 000 € vyšší. V čistom Marcel na hypotéke bez ŠPM usporí na horizonte 5 rokov takmer 800 eur.

Ďalšie príklady, kedy nemusí byť hypotéka so štátnym príspevkom tým najvýhodnejším riešením:

  • výška úveru presahuje 50 000 € a na zvyšnú časť banka aplikuje rovnakú sadzbu, ako základnú sadzbu pri výpočte štátneho príspevku, napr. 3,15 %,
  • pomer výšky úveru k hodnote založenej nehnuteľnosti (LTV) je vyšší ako 70 %,
  • výstavba nehnuteľnosti svojpomocne (vzniká problém so striktným vydokladovaním účelu).

Na záver: Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých – nie je všetko zlato, čo sa blyští

V článku sme si ukázali, že hoci je štátny príspevok pre mladých na prvý pohľad zaujímavý, realita môže byť iná. Na oko lákavá ponuka s úrokovou sadzbou 0 % p.a. Vás môže vyjsť výrazne drahšie, ako ponuka s úrokovou sadzbou 1,2 %. Nehovoriac o tom, že banky často lákavé ponuky podmieňujú uzatvorením dodatočných finančných produktov (musíte si kúpiť napríklad poistenie úveru, kreditnú kartu a podobné produkty, ktoré Vás stoja peniaze navyše).

Ak máte ešte pred sebou rozhodnutie, či si vziať hypotéku pre mladých a absolvovať pomerne byrokratický proces s vydokladovaním príjmu za predchádzajúci kalendárny rok (2016), dobre si ponuky bánk preštudujte a vyberte si tú skutočne najlepšiu pre Vás a nie pre banku.

Proces vybavovania hypotéky je komplikovaný a parametrov na porovnávanie hypoték so štátnym príspevkom je mnoho. Nie je to len o úroku. Využite kontaktný formulár a nechajte si bezplatne pripraviť prepočet najlepšej ponuky financovania Vášho bývania alebo sa na nás pokojne obráťte s Vašimi otázkami. Váš čas viete určite lepšie investovať ako chodením do bánk, študovaním podmienok a metodík výpočtu, či vyjednávaním podmienok.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Michal Wilhelm
Michal Wilhelm

Financie sú už ôsmy rok mojím každodenným záujmom - v súkromí aj v práci. Mojím poslaním je pomáhať klientovi dlhodobo finančne rásť, a to komplexným prístupom k jeho financiám a následnou pravidelnou starostlivosťou. Vyštudoval som Bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Venujem sa finančnému sprostredkovaniu a vzdelávaniu v oblasti finančnej gramotnosti.


Príspevok na zvýšenú splátku úveru od 1. 6. 2024

Aké sú podmienky a postup žiadania podľa novely zákona účinnej od 1.6.2024? Nárok na príspevok má viac ľudí, niektorí oň môžu žiadať len do konca júla.

Rozvod manželstva a vyporiadanie hypotéky

Patrí hypotéka manželov vždy do bezpodielového spoluvlastníctva? Aké sú možnosti riešenia spoločnej hypotéky po rozvode manželstva?

Príspevok na zvýšenú splátku úveru: postup a podmienky

Od 2. 1. 2024 možno žiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Čo treba vedieť? Podrobnosti aj žiadosť na stiahnutie.

Daňový bonus na zaplatené úroky a nové podmienky pre rok 2023

Už za rok 2023 je možné uplatniť si daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie. Koho sa tento bonus týka a kto si uplatní daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky po starom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky