Učebnica podnikateľského vzdelávania Kvalitní v škole-úspešní v živote
0 €
DO KOŠÍKA

Učebnica podnikateľského vzdelávania Kvalitní v škole-úspešní v živote

Učebnice sa snažia poskytovať ich používateľom – najmä stredoškolským učiteľom – maximálnu flexibilitu pri využití svojho obsahu, a to či už pri existujúcich predmetoch, alebo pri príprave nových samostatných predmetov v rámci školských vzdelávacích programov.

Obsahové zameranie modulov

Základnou stavebnou jednotkou každého modulu sú kurzy - samostatné vedomostné celky – ktoré ďalej pozostávajú z jednotlivých lekcií. Moduly sú tematicky zoskupené nasledovne:

 1. Modul - Základy ekonómie - lekcie objasňujúce fungovanie ekonomiky v širšom kontexte, objasňujú sa pojmy ako trhové hospodárstvo, ponuka, dopyt a podobne.
 2. Modul - Štart podnikania - lekcie tematicky pokrývajú súhrn praktických ohľadov a činností, ktoré bezprostredne súvisia so začiatkom podnikania.
 3. Modul - Financovanie a plánovanie podnikania - v rámci štúdia tohto modulu sa na praktických príkladoch oboznámite so súvislosťami finančných výkazov, základov finančného plánovania, otázkami prípravy podnikateľského plánu, otázkami cenotvorby atď.
 4. Modul - Manažment a marketing - lekcie vtiahnu študentov do sveta manažmentu, riadenia, plánovania, organizovania, vedenia ľudí, náboru nových pracovníkov, ale aj do sveta reklamy a marketingu.
 5. Modul - Komunikačné zručnosti - lekcie z tohto modulu kladú doraz na komunikačné zručnosti, ktoré sú v podnikaní potrebné na to, aby sme sa vedeli dohodnúť obchod, zadať úlohy podriadeným, vypočuť si sťažnosť zákazníka, zrozumiteľne prezentovať produkt, formulovať záujmy strán v konflikte, viesť obchodné rokovanie a podobne.
 6. Modul - Etika v podnikaní a sebapoznanie - dôraz je kladený na objasňovanie dôležitosti dodržiavania etických princípov a zásad v podnikaní.

Formát lekcií

Každá lekcia je pripravená ako návod na odučenie jednej samostatnej vyučovacej hodiny v dĺžke 45 minút. Jednotlivé kurzy sú pripravené tak, aby lekcie v rámci nich vytvárali konzistentný celok. Učiteľ tak dostáva do rúk kompletné podklady pre výučbu daného modulu či jeho časti - kurzu. Rovnocennou alternatívou však je aj zostavenie vlastného školského predmetu kombináciou viacerých kurzov z rôznych modulov, či dokonca využitie len samostatných lekcií v rámci existujúcich alebo nových predmetov v súlade so školským vzdelávacím programom.

Cieľom tejto sady lekcií nie je len poskytnúť učiteľom klasickú učebnicu zameranú na vedomosti, ale skôr nástroj pre metodické zlepšenie pedagogického procesu prostredníctvom interaktívnych metód a foriem výučby. Učiteľov budú inšpirovať hlavne jednotlivé aktivity a hry, ktoré boli zakomponované do obsahu lekcií.

Z vedomostnej stránky sa moduly zameriavajú skôr na rozvoj konkrétnych zručností u žiakov, než na vyčerpávajúci prednes teórie. Aj preto je pri témach, ktorých obsah je bežne dostupný aj v iných stredoškolských učebniciach, dôraz kladený na metodický postup, než na teoretický obsah, ktorý zvyčajne učiteľ – vzhľadom na svoju dostatočnú odbornú prípravu – ovláda, resp. môže si ho ľahko vyhľadať.

Pri lekciách, ktoré prinášajú nové poznatky, alebo pri lekciách, v rámci ktorých má správne naučenie sa teórie väčšiu váhu než potreba pochopiť mechanizmy a vzťahy, je učebný text (teóriu) rozpracovaný podrobnejšie.

Obsah každej lekcie je rozdelený do nasledujúcej štruktúry:

 • cieľ lekcie,
 • hlavné pojmy,
 • potrebné pomôcky,
 • časový harmonogram hodiny,
 • učebný text,
 • podrobný popis priebehu hodiny - metodický postup,
 • poznámky pre študentov,
 • domáca úloha,
 • ďalšie zdroje pre štúdium,
 • vopred pripravené pomôcky a priesvitky.

Prístup k lekciám

Sada učebných materiálov je dostupná bezplatne po vyplnení Vašich identifikačných údajov v objednávkovom formulári v nákupnom centre (po prihlásení v našom eshope).Mohlo by vás zaujímať

Vzorové podnikateľské plány

Vzorové podnikateľské plány

Stiahnite si bezplatne vzorové podnikateľské plány, ktorými sa môžete inšpirovať pri príprave vlastného podnikateľského plánu. Súčasťou dokumentov sú editovateľné finančné modely pripravené v Exceli.

19 príbehov podnikania formou franchisingu

19 príbehov podnikania formou franchisingu

Ako uspieť so známou značkou na Slovensku. Nahliadnite s nami do sveta podnikania so značkami ako Pizza Mizza, Subway, RE/MAX, KINEKUS, Yves Rocher a ďalšími.

39 rád, ako budovať svetovú firmu s investorom

39 rád, ako budovať svetovú firmu s investorom

Príbehy a skúsenosti slovenských firiem, ktoré rástli s pomocou investora (venture kapitálu).
Obchodné podmienky Doručenie a platba Reklamácie
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky