Učebnica podnikateľského vzdelávania Kvalitní v škole-úspešní v živote
0 €
DO KOŠÍKA

Učebnica podnikateľského vzdelávania Kvalitní v škole-úspešní v živote

Učebnice sa snažia poskytovať ich používateľom – najmä stredoškolským učiteľom – maximálnu flexibilitu pri využití svojho obsahu, a to či už pri existujúcich predmetoch, alebo pri príprave nových samostatných predmetov v rámci školských vzdelávacích programov.

Obsahové zameranie modulov

Základnou stavebnou jednotkou každého modulu sú kurzy - samostatné vedomostné celky – ktoré ďalej pozostávajú z jednotlivých lekcií. Moduly sú tematicky zoskupené nasledovne:

 1. Modul - Základy ekonómie - lekcie objasňujúce fungovanie ekonomiky v širšom kontexte, objasňujú sa pojmy ako trhové hospodárstvo, ponuka, dopyt a podobne.
 2. Modul - Štart podnikania - lekcie tematicky pokrývajú súhrn praktických ohľadov a činností, ktoré bezprostredne súvisia so začiatkom podnikania.
 3. Modul - Financovanie a plánovanie podnikania - v rámci štúdia tohto modulu sa na praktických príkladoch oboznámite so súvislosťami finančných výkazov, základov finančného plánovania, otázkami prípravy podnikateľského plánu, otázkami cenotvorby atď.
 4. Modul - Manažment a marketing - lekcie vtiahnu študentov do sveta manažmentu, riadenia, plánovania, organizovania, vedenia ľudí, náboru nových pracovníkov, ale aj do sveta reklamy a marketingu.
 5. Modul - Komunikačné zručnosti - lekcie z tohto modulu kladú doraz na komunikačné zručnosti, ktoré sú v podnikaní potrebné na to, aby sme sa vedeli dohodnúť obchod, zadať úlohy podriadeným, vypočuť si sťažnosť zákazníka, zrozumiteľne prezentovať produkt, formulovať záujmy strán v konflikte, viesť obchodné rokovanie a podobne.
 6. Modul - Etika v podnikaní a sebapoznanie - dôraz je kladený na objasňovanie dôležitosti dodržiavania etických princípov a zásad v podnikaní.

Formát lekcií

Každá lekcia je pripravená ako návod na odučenie jednej samostatnej vyučovacej hodiny v dĺžke 45 minút. Jednotlivé kurzy sú pripravené tak, aby lekcie v rámci nich vytvárali konzistentný celok. Učiteľ tak dostáva do rúk kompletné podklady pre výučbu daného modulu či jeho časti - kurzu. Rovnocennou alternatívou však je aj zostavenie vlastného školského predmetu kombináciou viacerých kurzov z rôznych modulov, či dokonca využitie len samostatných lekcií v rámci existujúcich alebo nových predmetov v súlade so školským vzdelávacím programom.

Cieľom tejto sady lekcií nie je len poskytnúť učiteľom klasickú učebnicu zameranú na vedomosti, ale skôr nástroj pre metodické zlepšenie pedagogického procesu prostredníctvom interaktívnych metód a foriem výučby. Učiteľov budú inšpirovať hlavne jednotlivé aktivity a hry, ktoré boli zakomponované do obsahu lekcií.

Z vedomostnej stránky sa moduly zameriavajú skôr na rozvoj konkrétnych zručností u žiakov, než na vyčerpávajúci prednes teórie. Aj preto je pri témach, ktorých obsah je bežne dostupný aj v iných stredoškolských učebniciach, dôraz kladený na metodický postup, než na teoretický obsah, ktorý zvyčajne učiteľ – vzhľadom na svoju dostatočnú odbornú prípravu – ovláda, resp. môže si ho ľahko vyhľadať.

Pri lekciách, ktoré prinášajú nové poznatky, alebo pri lekciách, v rámci ktorých má správne naučenie sa teórie väčšiu váhu než potreba pochopiť mechanizmy a vzťahy, je učebný text (teóriu) rozpracovaný podrobnejšie.

Obsah každej lekcie je rozdelený do nasledujúcej štruktúry:

 • cieľ lekcie,
 • hlavné pojmy,
 • potrebné pomôcky,
 • časový harmonogram hodiny,
 • učebný text,
 • podrobný popis priebehu hodiny - metodický postup,
 • poznámky pre študentov,
 • domáca úloha,
 • ďalšie zdroje pre štúdium,
 • vopred pripravené pomôcky a priesvitky.

Prístup k lekciám

Sada učebných materiálov je dostupná bezplatne po vyplnení Vašich identifikačných údajov v objednávkovom formulári v nákupnom centre (po prihlásení v našom eshope).Mohlo by vás zaujímať

39 rád, ako budovať svetovú firmu s investorom

39 rád, ako budovať svetovú firmu s investorom

Príbehy a skúsenosti slovenských firiem, ktoré rástli s pomocou investora (venture kapitálu).

Praktický a moderný podnikateľský plán pre učiteľov stredných škôl. Set vzdelávacích materiálov.

Praktický a moderný podnikateľský plán pre učiteľov stredných škôl. Set vzdelávacích materiálov.

Aktuálny set vzdelávacích materiálov pre učiteľov stredných škôl. Publikácia, pracovný zošit a prezentácie vznikli na uľahčenie práce učiteľov a zatraktívnenie vzdelávacieho procesu ako výstupy projektu „Praktický a moderný podnikateľský plán pre učiteľov stredných škôl“. Pre učiteľov k dispozícii na stiahnutie bezplatne.

89 inšpiratívnych podnikateľských nápadov

89 inšpiratívnych podnikateľských nápadov

Kniha plná inšpiratívnych nápadov z celého sveta, ktoré sú príkladom toho, že podnikateľskú príležitosť možno nájsť kedykoľvek a kdekoľvek. Nemusí ísť o prevratný vynález, inovatívny môže byť biznis model či prístup k zákazníkom. No keďže mať dobrý nápad na podnikanie nestačí, autorky v knihe približujú aj to, ako boli projekty financované, čím si podnikatelia získali zákazníkov a ako sa niektorí popasovali s nedôverou okolia.
Obchodné podmienky Doručenie a platba Reklamácie
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky