Dodacie a platobné podmienky

1. Platobné a dodacie podmienky pre tlačené produkty

Spôsob úhrady

Cenu objednaného produktu je možné uhradiť prevodom na bankový účet predávajúceho, platbou platobnou či kreditnou kartou alebo platbou v hotovosti pri dodaní produktu na dobierku.

Bankové prevody a prevody platobnými kartami sú zabezpečované prostredníctvom operátora Trust Pay, a.s..

Splatnosť kúpnej ceny

Kúpna cena je splatná

a) do 7 dní od potvrdenia objednávky v prípade platby prevodom na bankový účet predávajúceho alebo platby platobnou či kreditnou kartou,

b) v deň prebratia produktu kupujúcim v prípade platby pri dodaní produktu na dobierku.

Potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny vo forme daňového dokladu (faktúry) je priložené k zásielke.

Spôsob, miesto a čas dodania

Tlačené produkty posielame buď na dobierku alebo doporučene.

Podmienky cien poštovného v závislosti od hmotnosti balíka sumarizujeme v tabuľke:

Hmotnosť tovaru Platba prevodom vopred

Platba dobierkou

do 500 g 2,97 Eur 4,40 Eur
do 1 000 g

3,85 Eur

5,28 Eur
do 2 000 g 4,73 Eur 6,16 Eur
do 5 000 g 5,39 Eur 6,85 Eur
do 10 000 g 6,49 Eur 7,92 Eur
nad 10 000 g 8,50 Eur 10,06 Eur

 

Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol vo svojej objednávke ako dodaciu adresu. Ak kupujúci neuviedol žiadnu dodaciu adresu, miestom dodania je adresa jeho bydliska, miesta podnikania alebo sídla.

Ak nie je v popise produktu uvedené inak, predávajúci sa zaväzuje dodať produkt kupujúcemu najneskôr

a) v lehote 30 dní od úhrady kúpnej ceny produktu v prípade platby prevodom na bankový účet predávajúceho alebo platby platobnou či kreditnou kartou,

b) v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky v prípade dodania produktu na dobierku.

2. Platobné a dodacie podmienky pre elektronické produkty a služby

Spôsob úhrady

Cenu objednaného elektronického produktu či služby je možné uhradiť prevodom na bankový účet predávajúceho alebo platbou platobnou či kreditnou kartou.

Bankové prevody a prevody platobnými kartami sú zabezpečované prostredníctvom operátora Trust Pay, a.s.

Splatnosť kúpnej ceny

Kúpna cena je splatná do 7 dní od potvrdenia objednávky v prípade platby prevodom na bankový účet predávajúceho alebo platby platobnou či kreditnou kartou.

Potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny vo forme daňového dokladu (faktúry) je zaslané na emailovú adresu kupujúceho.

Spôsob, miesto a čas dodania

Pokiaľ sa rozhodnete zakúpiť si elektronický produkt či službu, tento (túto) po zaplatení automaticky nájdete v našom eshope pod svojimi prihlasovacími údajmi, ktorý je tiež miestom dodania. Z tohto dôvodu Vám odporúčame si vytvoriť konto a nakupovať ako registrovaný zákazník. Ak aj nakúpite produkt ako neregistrovaný zákazník, požadované prihlasovacie údaje Vám zašleme na Váš email do 3 dní po obdržaní platby. Prístupové údaje do eshopu si viete kedykoľvek zmeniť podľa svojich potrieb.

V prípade, že máte záujem o bezplatné elektronické produkty, tieto sú sprístupnené po vyplnení objednávky pod Vašimi prihlasovacími údajmi. Tieto si buď zvolíte sami pri registrácii, alebo Vám ich rovnako automaticky vygenerujeme a prepošleme.


Obchodné podmienky Doručenie a platba Reklamácie
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky