Elektronická registračná pokladnica a virtuálna registračná pokladnica a ich používanie v roku 2015
Predaj skončil

Elektronická registračná pokladnica a virtuálna registračná pokladnica a ich používanie v roku 2015

Pripravili sme pre vás jedinečné videoškolenie, ktoré Vám za stodesať minút poskytne všetky potrebné informácie týkajúce sa registračných pokladníc v roku 2015. Videoškolenie obsahuje prierez zákonom o používaní elektronickej registračnej pokladnice a zameriava sa na zmeny, ktoré v ňom nastali. Dozviete sa, kedy je podnikateľ povinný používať registračnú pokladnicu, aké sú výnimky a kedy môže použiť virtuálnu registračnú pokladnicu. Zaoberá sa aj povinnosťami podnikateľa v súvislosti s používaním pokladnice, napríklad ako označovať tovar alebo službu na pokladničnom doklade alebo ako vystaviť v prevádzke vzorový pokladničný doklad, ako uviesť pokladnicu do prevádzky alebo ako ukončiť jej používanie. Dozviete sa aj o dokladoch, ktoré podnikateľ vyhotovuje, o uzávierkach a o knihe elektronickej registračnej pokladnice. Nakoniec si uvedieme aj pokuty, ktoré podnikateľom hrozia za nedodržiavanie ustanovení zákona. Pre lepšie pochopenie celé videoškolenie obsahuje množstvo príkladov z praxe.

Aký formát má videoškolenie o elektronických a virtuálnych registračných pokladniciach?

Videoškolenie je k dispozícii cez webové rozhranie umiestnené v našom eshope. Je spracované formou praktického videa, ktoré má formu slidov doplnených o výklad lektorky. Výhodou takejto formy je možnosť rýchlo pomocou fulltextového vyhľadávania nájsť konkrétnu tému, ku ktorej sa chce poslucháč v budúcnosti opätovne vrátiť. Na prehratie školenia potrebujete pripojenie na internet, internetový prehliadač a nainštalovanú najnovšiu verziu Adobe Flash Player.

Čo všetko videoškolenie obsahuje?

Videoškolenie obsahuje tieto témy týkajúce sa elektronických a virtuálnych registračných pokladníc:

 1. legislatívna úprava registračných pokladníc
 2. základné pojmy – elektronická registračná pokladnica, virtuálna registračná pokladnica
 3. výhody používania virtuálnej registračnej pokladnice
 4. termíny pre možnosť začatia používania virtuálnej registračnej pokladnice podnikateľmi (najskorší termín pre používanie virtuálnej pokladnice je 1. apríl 2015, mnohí podnikatelia však budú mať možnosť prejsť na virtuálnu pokladnicu až od 1. januára 2016) s príkladmi
 5. kto je povinný používať na evidenciu tržieb elektronickú/virtuálnu registračnú pokladnicu (tuzemskí, zahraniční podnikatelia, za akých podmienok) s príkladmi
 6. rozšírenie služieb od 1. apríla 2015 s komplexným vysvetlením služieb, zmena pre taxislužby schválená 3. februára 2015
 7. výnimky z používania elektronickej/virtuálnej registračnej pokladnice (napríklad osoby ťažko zdravotne postihnuté, predaj na dobierku) s príkladmi
 8. požiadavky kladené na elektronickú/virtuálnu registračnú pokladnicu, podmienky používania virtuálnej registračnej pokladnice s príkladmi
 9. uvedenie do prevádzky elektronickej/virtuálnej registračnej pokladnice
 10. servisné organizácie, zoznam servisných organizácií
 11. doklady vyhotovované pokladnicou – pokladničný doklad, neplatný doklad, vklad, iné typy dokladov s príkladmi
 12. označenie tovaru a služby na pokladničnom doklade s príkladmi
 13. prerušenie prevádzky elektronickej/virtuálnej registračnej pokladnice, paragóny
 14. povinnosti podnikateľa – napríklad povinná údržba, vyobrazenie pokladničného dokladu a ďalšie
 15. uzávierky – denná, prehľadová, intervalová
 16. kniha elektronickej registračnej pokladnice (pri virtuálnej registračnej pokladnici sa kniha nevedie)
 17. uchovávanie a archivácia
 18. zmena vlastníka elektronickej registračnej pokladnice
 19. ukončenie používania elektronickej/virtuálnej registračnej pokladnice
 20. správne delikty a pokuty, osobitne závažné porušenia zákona s príkladmi

Upozorníme vás aj na súvislosti so zákonom o obmedzení platieb v hotovosti a so zákonom o dani z pridanej hodnoty.

Pre koho je videoškolenie určené? 

Toto videoškolenie poskytne podnikateľovi komplexné informácie o tom, či má alebo nemá povinnosť použiť pokladnicu, od akého dátumu by mohol začať používať virtuálnu pokladnicu a za akých podmienok a o tom, aké povinnosti mu zo zákona vyplývajú a mnohé ďalšie informácie.

Právny stav, ku ktorému je školenie spracované

Školenie je spracované k právnemu stavu platnému k 1.3.2015.

Kto je autorom školenia?

Autorkou videoškolenia a lektorkou je Ing. Veronika Dubielová, PhD., daňová poradkyňa a spolumajiteľka spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. Problematikou registračných pokladníc sa zaoberá niekoľko rokov a pravidelne publikuje odborné texty aj na túto tému.


Autor

Ing. Veronika Dubielová, PhD.

Formát

Videoškolenie


Predaj skončil

Mohlo by vás zaujímať

19 príbehov podnikania formou franchisingu

19 príbehov podnikania formou franchisingu

Ako uspieť so známou značkou na Slovensku. Nahliadnite s nami do sveta podnikania so značkami ako Pizza Mizza, Subway, RE/MAX, KINEKUS, Yves Rocher a ďalšími.

Učebnica podnikateľského vzdelávania Kvalitní v škole-úspešní v živote

Učebnica podnikateľského vzdelávania Kvalitní v škole-úspešní v živote

Pochopte súvislosti v podnikaní vďaka učebniciam, ktoré vznikli v rámci projektu „Kvalitní v škole – úspešní v živote“. Ide o elektronickú verziu sady šiestich učebníc určených pre učiteľov stredných škôl, ktoré slúžia v pedagogickom procese pri výučbe podnikateľsky orientovaných predmetov. K dispozícii sú na stiahnutie bezplatne.

39 rád, ako budovať svetovú firmu s investorom

39 rád, ako budovať svetovú firmu s investorom

Príbehy a skúsenosti slovenských firiem, ktoré rástli s pomocou investora (venture kapitálu).
Obchodné podmienky Doručenie a platba Reklamácie
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky