Dôležité čísla v podnikaní v roku 2013 (prehľad sadzieb a limitov)

V tomto článku prinášame prehľadný sumár kľúčových čísel pre podnikateľov pre rok 2013. Nájdete tu všetky dôležité veličiny týkajúce sa dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb (napr. sadzby dane, nezdaniteľnú časť na daňovníka, daňový bonus, sumy pre platenie preddavkov na daň), dane z pridanej hodnoty, odvodov, ako aj ďalšie dôležité veličiny (napr. minimálnu mzdu, životné minimum, sumy stravného).

Daň z príjmov fyzických osôb v roku 2013

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb v roku 2013:
z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (pre rok 2013 je táto suma  34 401,74 €):
z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima:
19 %

25 %
Ročná nezdaniteľná časť základu dane z príjmov v roku 2013 (pri príjmoch najviac 19 458 €): 3 735,94 €
Ročná nezdaniteľná časť základu dane za rok 2013 (pri príjmoch vyšších ako 19 458 €):
pozn.: ak je suma nižšia ako nula, nárok na odpočítanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka nevzniká
= 8 600,44 € - (1/4 základu dane za rok 2013)
Mesačná nezdaniteľná časť základu dane z príjmov v roku 2013: 311,32 €
Daňový bonus v roku 2013 (do 30.06.2013): 21,03 € (mesačne)
Daňový bonus v roku 2013 (od 01.07.2013): 21,41 € (mesačne)
Výdavky určené percentom z príjmov (tzv. paušálne výdavky): 40 %, max. 5 040 € ročne
Výška príjmu, do ktorej nie je povinnosť podať daňové priznanie za rok 2013 (ak ale daňovník vykazuje daňovú stratu, podať daňové priznanie musí): 1867,97 €
Limit príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ods. 1 písm. g (napr. príjmy z prenájmu, z príležitostných činností atď.): 500 €
Výška poslednej známej daňovej povinnosti, pre určenie platenia preddavkov na daň a ich periodicita: 2 500 € < daňová povinnosť < 16 596,96 € (štvrťročne)

daňová povinnosť ˃  16 596,96 € (mesačne)

Daň z príjmov právnických osôb v roku 2013

Sadzba dane z príjmov právnických osôb v roku 2013: 23 %
Výška dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, pre určenie platenia preddavkov: 1 659,70 € < daň < 16 596,96 € (štvrťročne)

daň ˃ 16 596,96 € (mesačne
Článok pokračuje pod reklamou

Daň z pridanej hodnoty v roku 2013

Sadzba dane z pridanej hodnoty v roku 2013: 10% (znížená sadzba)
20% (základná sadzba)
Registračná povinnosť (obrat za posledných 12 mesiacov):  ˃ 49 790 €

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2013

Výška hrubých príjmov (bez výdavkov) za rok 2012 pre povinné platenie sociálnych odvodov SZČO od 1.7.2013: 4 716 €
Minimálny vymeriavací základ: 393,00 €
Maximálny vymeriavací základ: 3 930 €

Viac o odvodoch SZČO na rok 2013 nájdete v tomto článku

Ostatné dôležité veličiny v podnikaní v roku 2013

Minimálna mzda: 337,70 € (mesačná mzda)
1,941 € (hodinová mzda)
Stravné pri pracovnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín: 4,00 €
Stravné pri pracovnej ceste trvajúcej od 12 do 18 hodín: 6,00 €
Stravné pri pracovnej ceste trvajúcej nad 18 hodín: 9,30 €
Minimálna hodnota stravovacej poukážky 3 €
Náhrada za použitie vlastného motorového vozidla pri pracovnej ceste (osobný automobil): 0,183 € za 1 km
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby do 30.06.2013: 194,58 €
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby od 01.07.2013: 198,09 €

Prehľad dôležitých čísel pre živnostníkov, právnické osoby, zamestnávateľov, ale aj osoby registrované pre DPH v roku 2020 nájdete v článku Dôležité čísla v podnikaní v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2021

Aká je výška nezdaniteľnej časti základu dane za rok 2021? Aká je suma daňového bonusu v roku 2021? Do kedy je potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021?

Daňová reforma EÚ: súčasťou je nový program zdaňovania podnikov

Nadčasové zdaňovanie – Komisia navrhuje novinky v systéme zdaňovania podnikov v Európskej únii.

Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2020

Pre správne vyplnenie daňového priznania fyzických či právnických osôb za rok 2020 (v roku 2021) je potrebné poznať výšku nezdaniteľných častí, daňového bonusu a ďalšie čísla, či termíny.

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2021

Prehľad dôležitých čísel pre živnostníkov, právnické osoby, zamestnávateľov, týkajúce sa príspevkov Prvej pomoci plus či DPH v roku 2021 na jednom mieste.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky