Lenka Valášková

Bc. Lenka Valášková

Študentka odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V roku 2015 absolvovala krátkodobú stáž ako junior účtovníčka v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v roku 2014

Jednou z najdôležitejších prác, ktoré sa vykonávajú pred uzatvorením účtovných kníh je inventarizácia. Od 1.1.2014 sú v zákone o účtovníctve ustanovené niektoré nové pravidlá týkajúce sa inventarizácie.

Štatistický systém INTRASTAT v roku 2014

Čo je INTRASTAT, koho sa týka štatistické zisťovanie INTRASTAT a aké sú možnosti zasielania hlásení?

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky