Okres Topoľčany
Mestský úrad Topoľčany Mestský úrad Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01
Obecný úrad Ardanovce Obecný úrad Ardanovce 11, 956 06
Obecný úrad Belince Obecný úrad Belince 49, 956 12
Obecný úrad Biskupová Obecný úrad Biskupová 62, 956 07
Obecný úrad Blesovce Obecný úrad Blesovce 117, 956 01
Obecný úrad Bojná Obecný úrad Bojná 201, 956 01
Obecný úrad Čeľadince Obecný úrad Čeľadince 3, 956 16
Obecný úrad Čermany Obecný úrad Čermany 6, 956 08
Obecný úrad Chrabrany Obecný úrad Chrabrany, Mlynská 326/3, 955 01
Obecný úrad Dvorany nad Nitrou Obecný úrad Dvorany nad Nitrou 13, 956 11


Obecný úrad Hajná Nová Ves Obecný úrad Hajná Nová Ves 76, 956 03
Obecný úrad Horné Chlebany Obecný úrad Horné Chlebany 6, 956 31
Obecný úrad Horné Obdokovce Obecný úrad Horné Obdokovce 389, 956 08
Obecný úrad Horné Štitáre Obecný úrad Horné Štitáre 75, 956 03
Obecný úrad Hrušovany Obecný úrad Hrušovany 346, 956 13
Obecný úrad Jacovce Obecný úrad Jacovce , Farská 288/6, 956 21
Obecný úrad Kamanová Obecný úrad Kamanová 127, 956 12
Obecný úrad Koniarovce Obecný úrad Koniarovce 183, 956 13
Obecný úrad Kovarce Obecný úrad Kovarce 461, 956 15
Obecný úrad Krnča Obecný úrad Krnča , Októbrová 500, 956 19
Obecný úrad Krtovce Obecný úrad Krtovce 2, 956 03
Obecný úrad Krušovce Obecný úrad Krušovce, Štefánikova 129, 956 31
Obecný úrad Kuzmice okres Topoľčany Obecný úrad Kuzmice, Jacovská 231, 956 21
Obecný úrad Lipovník okres Topoľčany Obecný úrad Lipovník 113, 956 01
Obecný úrad Ludanice Obecný úrad Ludanice , SNP 448/69, 956 11
Obecný úrad Lužany Obecný úrad Lužany 33, 956 07
Obecný úrad Malé Ripňany Obecný úrad Malé Ripňany 87, 956 07
Obecný úrad Nemčice Obecný úrad Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01
Obecný úrad Nemečky Obecný úrad Nemečky 70, 956 22
Obecný úrad Nitrianska Blatnica Obecný úrad Nitrianska Blatnica 6, 956 05
Obecný úrad Nitrianska Streda Obecný úrad Nitrianska Streda 1, 956 16
Obecný úrad Norovce Obecný úrad Norovce 140, 956 38
Obecný úrad Oponice Obecný úrad Oponice 105, 956 14
Obecný úrad Orešany Obecný úrad Orešany 79, 956 06
Obecný úrad Podhradie okres Topoľčany Obecný úrad Podhradie 91, 955 01
Obecný úrad Prašice Obecný úrad Prašice, 1. mája 142, 956 22
Obecný úrad Práznovce Obecný úrad Práznovce, Ul. M. Nešpora 146/4, 955 01
Obecný úrad Preseľany Obecný úrad Preseľany 77, 956 12
Obecný úrad Radošina Obecný úrad Radošina, Školská 416, 956 05
Obecný úrad Rajčany Obecný úrad Rajčany 129, 956 32
Obecný úrad Šalgovce Obecný úrad Šalgovce 26, 956 06
Obecný úrad Solčany Obecný úrad Solčany, Hviezdoslavova 50, 956 17
Obecný úrad Solčianky Obecný úrad Solčianky 58, 956 38
Obecný úrad Súlovce Obecný úrad Súlovce 177, 956 14
Obecný úrad Svrbice Obecný úrad Svrbice 25, 956 06
Obecný úrad Tesáre Obecný úrad Tesáre 128, 956 21
Obecný úrad Tovarníky Obecný úrad Tovarníky , Obrancov mieru 82/5, 955 01
Obecný úrad Tvrdomestice Obecný úrad Tvrdomestice 42, 956 22
Obecný úrad Urmince Obecný úrad Urmince 493, 956 02
Obecný úrad Veľké Dvorany Obecný úrad Veľké Dvorany 2, 956 01
Obecný úrad Veľké Ripňany Obecný úrad Veľké Ripňany, Poštová 461/482, 956 07
Obecný úrad Velušovce Obecný úrad Velušovce 181, 955 01
Obecný úrad Vozokany okres Topoľčany Obecný úrad Vozokany 100, 956 05
Obecný úrad Závada okres Topoľčany Obecný úrad Závada 152, 955 01

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky