Okres Dunajská Streda
Mestský úrad Dunajská Streda Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01
Mestský úrad Šamorín Mestský úrad Šamorín, Hlavná 37, 931 01
Mestský úrad Veľký Meder Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01
Obecný úrad Báč Obecný úrad Báč 124, 930 30
Obecný úrad Baka Obecný úrad Baka 262, 930 04
Obecný úrad Baloň Obecný úrad Baloň 22, 930 08
Obecný úrad Bellova Ves Obecný úrad Bellova Ves 75, 930 52
Obecný úrad Blahová Obecný úrad Blahová 136, 930 52
Obecný úrad Blatná na Ostrove Obecný úrad Blatná na Ostrove 203, 930 32
Obecný úrad Bodíky Obecný úrad Bodíky 174, 930 31


Obecný úrad Boheľov Obecný úrad Boheľov 12, 929 01
Obecný úrad Čakany Obecný úrad Čakany 115, 930 40
Obecný úrad Čenkovce Obecný úrad Čenkovce 2, 930 39
Obecný úrad Čiližská Radvaň Obecný úrad Čiližská Radvaň 285, 930 08
Obecný úrad Dobrohošť Obecný úrad Dobrohošť 99, 930 31
Obecný úrad Dolný Bar Obecný úrad Dolný Bar 30, 930 14
Obecný úrad Dolný Štál Obecný úrad Dolný Štál, Mateja Korvína 676/2, 930 10
Obecný úrad Dunajský Klátov Obecný úrad Dunajský Klátov 20, 930 21
Obecný úrad Gabčíkovo Obecný úrad Gabčíkovo , Hlavná 1039/21, 930 05
Obecný úrad Holice Obecný úrad Holice, Póšfa 151, 930 34
Obecný úrad Horná Potôň Obecný úrad Horná Potôň 1, 930 36
Obecný úrad Horné Mýto Obecný úrad Horné Mýto, Hlavná 97, 930 13
Obecný úrad Horný Bar Obecný úrad Horný Bar 184, 930 33
Obecný úrad Hubice Obecný úrad Hubice 28, 930 39
Obecný úrad Hviezdoslavov Obecný úrad Hviezdoslavov 8, 930 41
Obecný úrad Jahodná Obecný úrad Jahodná, Námästie Sv. Trojice 294/3, 930 21
Obecný úrad Janíky Obecný úrad Janíky 406, 930 39
Obecný úrad Jurová Obecný úrad Jurová 85, 930 04
Obecný úrad Kľúčovec Obecný úrad Kľúčovec 38, 930 07
Obecný úrad Kostolné Kračany Obecný úrad Kostolné Kračany 149, 930 03
Obecný úrad Kráľovičove Kračany Obecný úrad Kráľovičove Kračany 109, 930 03
Obecný úrad Kútniky Obecný úrad Kútniky 686, 929 01
Obecný úrad Kvetoslavov Obecný úrad Kvetoslavov 258, 930 41
Obecný úrad Kyselica Obecný úrad Kyselica 60, 930 30
Obecný úrad Lehnice Obecný úrad Lehnice 89, 930 37
Obecný úrad Lúč na Ostrove Obecný úrad Lúč na Ostrove, Veľká Lúč 20, 930 03
Obecný úrad Macov Obecný úrad Macov 42, 930 32
Obecný úrad Mad Obecný úrad Mad 200, 930 14
Obecný úrad Malé Dvorníky Obecný úrad Malé Dvorníky, Dunajskostredská ulica 153/1, 929 01
Obecný úrad Medveďov Obecný úrad Medveďov 90, 930 07
Obecný úrad Michal na Ostrove Obecný úrad Michal na Ostrove 132, 930 35
Obecný úrad Mierovo Obecný úrad Mierovo 59, 930 41
Obecný úrad Ňárad Obecný úrad Ňárad 78, 930 06
Obecný úrad Nový Život Obecný úrad Nový Život , Eliášovce 55, 930 38
Obecný úrad Ohrady Obecný úrad Ohrady 267/8, 930 12
Obecný úrad Okoč Obecný úrad Okoč, Hlavná 833/57, 930 28
Obecný úrad Oľdza Obecný úrad Okoč 16, 930 39
Obecný úrad Orechová Potôň Obecný úrad Orechová Potôň 281, 930 02
Obecný úrad Padáň Obecný úrad Padáň 289, 929 01
Obecný úrad Pataš Obecný úrad Pataš 87, 929 01
Obecný úrad Potônske lúky Obecný úrad Potônske Lúky 41, 930 52
Obecný úrad Povoda Obecný úrad Povoda 133, 929 01
Obecný úrad Rohovce Obecný úrad Rohovce 164, 930 30
Obecný úrad Sap Obecný úrad Sap 48, 930 06
Obecný úrad Štvrtok na Ostrove Obecný úrad Štvrtok na Ostrove, Mýtne námestie č. 1, 930 40
Obecný úrad Topoľníky Obecný úrad Topoľníky , Hlavná 126, 930 11
Obecný úrad Trhová Hradská Obecný úrad Trhová Hradská, Farský úrad 488/1, 930 13
Obecný úrad Trnávka okres Dunajská Streda Obecný úrad Trnávka 168, 930 32
Obecný úrad Trstená na Ostrove Obecný úrad Trstená na Ostrove 20, 930 04
Obecný úrad Veľká Paka Obecný úrad Veľká Paka 189, 930 51
Obecný úrad Veľké Blahovo Obecný úrad Veľké Blahovo 72, 930 01
Obecný úrad Veľké Dvorníky Obecný úrad Veľké Dvorníky 190, 929 01
Obecný úrad Vieska okres Dunajská Streda Obecný úrad Vieska, Hlavná 167/46, 930 02
Obecný úrad Vojka nad Dunajom Obecný úrad Vojka nad Dunajom 150, 930 31
Obecný úrad Vrakúň Obecný úrad Vrakúň, Námestie sv. Štefana 474/1, 930 25
Obecný úrad Vydrany Obecný úrad Vydrany, Námestie Sv. Štefana 71, 930 16
Obecný úrad Zlaté Klasy Obecný úrad Zlaté Klasy 550, 930 39

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky