Porovnanie právnych foriem podnikania

Ľuboš Papinčák | 31.07.2010
Porovnanie právnych foriem podnikania

Ak sa neviete rozhodnúť, ktorá právna forma podnikania je pre vás tá najlepšia voľba, uvádzame podrobný prehľad kľúčových charakteristík jednotlivých právnych foriem a porovnanie právnych foriem podnikania podľa hlavných znakov. Základné rozdiely v právnych formách podnikania na Slovensku sú prezentované v nasledujúcich tabuľkách. Článok je spracovaný podľa právnej úpravy platnej k 01.08.2010

Tabuľka (1): Porovnanie legislatívneho rámca, počtu zakladateľov, založenia a vzniku pri jednotlivých právnych formách

Právna forma podnikania

Legislatíva

Min. počet zakladateľov

Založenie

Vznik

Podnik jednotlivca - živnosť Zákon
o živnosten-
skom
podnikaní
§ 1-81
Jeden vlastník,
FO alebo PO
Rozhodnutím
fyzickej (FO)
alebo právnickej (PO)
osoby.
Dňom ohlásenia na živnostenskom úrade.
Verejná obchodná spoločnosť Obchodný
zákonník
§ 76-92
2 spoločníci
(FO aj PO)
Spoločenskou zmluvou
podpísanou všetkými spoločníkmi.
Zápisom do Obchodného registra.
Komanditná spoločnosť Obchodný
zákonník
§ 93-104
2 spoločníci,
min. 1 komplementár
a 1 komanditista
(FO aj PO)
Spoločenskou zmluvou
podpísanou všetkými spoločníkmi.
Zápisom do Obchodného registra.
Spoločnosť s ručením obmedzeným Obchodný
zákonník
§ 105-153
Min. 1 osoba
(FO aj PO),
max 50 spoločníkov
Zakladateľskou listinou platí pre jednu osobu; Spoločenskou zmluvou, platí pre viac osôb. Zápisom do Obchodného registra.
Akciová spoločnosť Obchodný
zákonník
§ 154-220
Minimálne 2 akcionári (FO) alebo 1 PO Zakladateľskou listinou ak je zakladateľom 1 PO; Zakladateľskou zmluvou, ak je viac osôb. Zápisom do Obchodného registra.
Družstvo Obchodný
zákonník
§ 221-260
Minimálne 5 členov (FO) alebo 2 PO Ustanovujúcou členskou schôdzou (schválením stanov). Zápisom do Obchodného registra.

 

Použité skratky: FO - fyzická osoba, PO - právnická osoba

V tabuľke (1) je uvedené prehľadné porovnanie jednotlivých právnych foriem podnikania z pohľadu legislatívy, definovania minimálneho počtu zakladateľov (spoločníkov) s určením, kto ním môže byť. V skratke je tiež charakterizovaný proces založenia a vzniku.

Dobrá rada: Prehľadné zobrazenie právnych foriem podnikania v SR nájdete v nasledovnej schéme

Tabuľka (2): Porovnanie jednotlivých právnych foriem podľa nutnosti vložiť vklad, povinnosti tvoriť základné imanie a rezervný fond

Právna forma
podnikania

Vklad spoločníka

Základné imanie

Rezervný fond

Podnik jednotlivca - živnosť Nepovinný. Nepovinné. Nepovinný.
Verejná obchodná spoločnosť Nepovinný, no v spoločenskej zmluve sa môže určiť povinnosť pre každého spoločníka vložiť vklad do spoločnosti. Nepovinné, ale ak sa spoločníci dohodli v spoločenskej zmluve na povinnosti vložiť vklad, tak potom predstavuje súčet vkladov jednotlivých spoločníkov. Nepovinný, avšak v spoločenskej zmluve sa môže stanoviť jeho tvorba.
Komanditná spoločnosť Komanditista má povinnosť vložiť minimálne 250 €, v prípade, ak sa v spoločenskej zmluve dohodnú, môže vložiť vklad aj komplementár. Nie je taxatívne vymedzené, tvoria ho však vklady komanditistov, resp., ak sa spoločníci dohodli, aj dobrovoľné vklady komplementárov. Nepovinný, ale v spoločenskej zmluve sa môže stanoviť jeho tvorba.
Spoločnosť s ručením obmedzeným Povinnosť vložiť vklad minimálne 750 €

Minimálne vo výške

5 000 €.

Povinný, jeho minimálna výška je stanovená zákonom.
Akciová spoločnosť Záleží od menovitej hodnoty akcie, ktorá musí byť vyjadrená kladným celým číslom.

Minimálne vo výške

25 000 €.

Povinný už pri vzniku, jeho minimálna výška je stanovená zákonom.
Družstvo Povinnosť vložiť členský vklad, jeho minimálna výška je predpísaná v stanovách.

Minimálne vo výške

1 250 €.

Povinný, nedeliteľný fond sa tvorí už pri vzniku. Jeho minimálna výška je stanovená zákonom.

 

 

Tabuľka (2) zdôrazňuje ekonomickú náročnosť založenia a vzniku jednotlivých právnych foriem podnikania. Z uvedeného vyplýva, že minimálne kapitálové požiadavky (prakticky žiadne) sú pri živnosti a verejnej obchodnej spoločnosti, naopak, kapitálovo najnáročnejšia je akciová spoločnosť.


Tabuľka (3): Porovnanie spôsobu ručenia pri jednotlivých právnych formách

Právna forma podnikania

Spôsob ručenia

Podnik jednotlivca (živnosť, slobodné povolanie, samostatne hospodáriaci roľník) Neobmedzené ručenie – podnikateľ ručí celým svojím majetkom.
Verejná obchodná spoločnosť Neobmedzené ručenie – spoločnosť aj spoločníci ručia za záväzky celým svojím majetkom.
Komanditná spoločnosť Neobmedzené ručenie – celým svojím majetkom ručí iba komplementár;
Obmedzené ručenie – do výšky svojho nesplateného vkladu ručí komanditista.
Spoločnosť s ručením obmedzeným Spoločnosť ručí za záväzky celým svojím majetkom;
Spoločníci ručia len do výšky svojich nesplatených vkladov
Akciová spoločnosť Spoločnosť ručí za záväzky celým svojím majetkom;
Akcionári neručia za záväzky spoločnosti, majú však uhradzovaciu povinnosť splatiť upísané akcie.
Družstvo Družstvo ručí celým svojím majetkom;
Členovia neručia za záväzky družstva, ale majú uhradzovaciu povinnosť splatiť členský vklad určený v stanovách.

 

Tabuľka (3) charakterizuje, akým spôsobom ručia jednotlivé právne formy podnikania. Možno povedať, že najmenšie ťažkosti, čo sa týka ručenia, znášajú podnikatelia v družstve, akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a komanditisti v komanditnej spoločnosti. Na druhej strane najväčšiu ťarchu ručenia majú živnostníci a spoločníci vo verejnej obchodnej spoločnosti.


Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.