Zápis zmien do Obchodného registra už od 99 Eur

Spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná podľa Obchodného zákonníka ako aj zákona o obchodnom registri ohlasovať registrovému súdu každú zmenu zapísaných údajov a to do 30 dní odo dňa prijatia zmeny. Môže ísť o zmenu:

  • obchodného mena, sídla spoločnosti
  • predmetov podnikania (ich rozšírenie alebo zúženie)
  • konateľa spoločnosti
  • prokuristu spoločnosti
  • spoločníka spoločnosti (prevod obchodného podielu)
  • zvýšenie alebo zníženie základného imania.

Spoločnosť môže zmeniť aj právnu formu zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť, príp. naopak. Takúto zmenu Vám rovnako vieme poskytnúť.

Vykonávame aj zlúčenie a splynutie spoločností. 

Zmeny v s.r.o. poskytujeme už od 99,- Eur a na Vaše požiadanie Vám Vami požadované zmeny naceníme.

Realizáciu zmien v s.r.o. zabezpečuje JUDr. Jana Štefáneková - advokátka alebo niektorý z jej kolegov.

Kontaktný formulár

Meno a priezvisko *
Váš email *
Váš telefonický kontakt
Druh služby, o ktorú máte záujem: *
Text *
Overenie *
verify