Dane a účtovníctvo

Dokumentácia o transferovom oceňovaní
Norbert Seneši | 30.01.2015

Dokumentácia o transferovom oceňovaní

Povinnosťou závislých osôb je aj vedenie dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania. Od roku 2015 sa táto povinnosť vzťahuje aj na tuzemské závislé osoby.

Korešpondujúca úprava základu dane pri transferovom oceňovaní
Norbert Seneši | 30.01.2015

Korešpondujúca úprava základu dane pri transferovom oceňovaní

Závislé osoby majú možnosť požiadať správcu dane o korešpondujúcu úpravu základu dane. Jej výsledkom môže byť zníženie základu dane jednej z osôb zúčastnených na transakcii.

Odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania správcom dane
Norbert Seneši | 30.01.2015

Odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania správcom dane

Daňovník má možnosť vopred požiadať správcu dane o odsúhlasenie použitia konkrétnej metódy transferového oceňovania. Ako treba postupovať a aké podmienky pri tom platia?

Transferové oceňovanie pre tuzemské závislé osoby od roku 2015
Norbert Seneši | 30.01.2015

Transferové oceňovanie pre tuzemské závislé osoby od roku 2015

Novelou zákona o dani z príjmov sa od roku 2015 rozširuje používanie pravidiel transferového oceňovania aj na všetky tuzemské závislé osoby. Na aké povinnosti by nemali zabúdať?

Paušálne výdavky za rok 2014
Nikoleta Ferová | 30.01.2015

Paušálne výdavky za rok 2014

Podnikateľ – fyzická osoba, dosahujúci príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, sa môže rozhodnúť, aký spôsob uplatnenia výdavkov pri vyčíslení základu dane použije. Od zvoleného spôsobu sa následne odvíja aj výška dane, ktorú podnikateľ zaplatí. O uplatňovaní paušálnych výdavkov za rok 2014 sa dočítate v tomto článku.

Obsah dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania
Norbert Seneši | 30.01.2015

Obsah dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania

Všetky závislé (spriaznené) osoby, ktoré uskutočňujú vzájomné transakcie, sú povinné viesť dokumentáciu o používanej metóde transferového oceňovania. Aké informácie musí obsahovať?
Dôležité čísla v podnikaní v roku 2015 (prehľad sadzieb a limitov)
Veronika Dubielová | 30.01.2015

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2015 (prehľad sadzieb a limitov)

V tomto článku prinášame prehľadný sumár kľúčových čísel pre podnikateľov pre rok 2015.
Daňový bonus v roku 2015
Ľubica Hanová | 29.01.2015

Daňový bonus v roku 2015

Výška daňového bonusu sa počas roku 2015 meniť nebude.