Dane a účtovníctvo

Súhrnný výkaz od 01. 10. 2014
Martin Tužinský | 21.10.2014

Súhrnný výkaz od 01. 10. 2014

Zmeny v ostatnej novele zákona o dani z pridanej hodnoty budú mať za následok, že vyšší počet platiteľov dane povinných podávať súhrnný výkaz bude musieť tento výkaz podávať za každý kalendárny mesiac namiesto kalendárneho štvrťroka.

Podnikanie študenta (dane a odvody) v roku 2014
Hana Plencnerová | 20.10.2014

Podnikanie študenta (dane a odvody) v roku 2014

Aké dane a odvody platí študent, ktorý podniká ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)?

DPH a služby prijaté zo zahraničia
Milada Kuceková | 17.10.2014

DPH a služby prijaté zo zahraničia

Prijatím služby od zahraničného dodávateľa, prijíma slovenský odberateľ niekedy aj povinnosť zdanenia služby v tuzemsku. Kto je povinný zdaniť prijatú službu a aké ďalšie povinnosti z toho vyplývajú?
Registrácia v Mini one stop shop
Finančná správa SR | 15.10.2014

Registrácia v Mini one stop shop

Poskytovatelia vybraných služieb zadefinovaných novelou zákona o DPH – elektronických, telekomunikačných služieb a služieb rozhlasového a televízneho vysielania, ktorí sa rozhodli využiť systém MOSS – Mini One Stop Shop, teda jednotné kontaktné miesto, sa už môžu registrovať cez portál finančnej správy.
Elektronické služby a DPH od 01. 10. 2014
Redakcia Podnikajte.sk | 10.10.2014

Elektronické služby a DPH od 01. 10. 2014

Slovenskí podnikatelia už nebudú uplatňovať slovenskú DPH pri dodaní elektronických služieb zákazníkom z EÚ, ale budú povinní uplatňovať DPH štátu spotreby tejto služby. O nových pravidlách sme sa rozprávali s daňovou poradkyňou Annou Fábryovou, partnerkou spoločnosti BMB Leitner.
Mini One Stop Shop zjednoduší administratívu
Finančná správa SR | 10.10.2014

Mini One Stop Shop zjednoduší administratívu

Zmena legislatívy, ktorá vstúpi do platnosti od 1. januára 2015 prinesie novinky poskytovateľom vybraných elektronických služieb. Pripravovať sa na ne môžu začať  už teraz - dobrovoľnou registráciou.

Odvodový úver – štátna finančná podpora na udržanie zamestnanosti
Ján Benko | 09.10.2014

Odvodový úver – štátna finančná podpora na udržanie zamestnanosti

Na preklenutie dočasných finančných problémov môžu malí zamestnávatelia požiadať o takzvaný odvodový úver.
Komu sa oplatí byť platiteľom DPH?
Hana Plencnerová | 09.10.2014

Komu sa oplatí byť platiteľom DPH?

Kedy si má tuzemský podnikateľ (zdaniteľná osoba) klásť otázku, či sa má registrovať za platiteľa DPH? Na základe akých kritérií by sa mal rozhodnúť pre dobrovoľnú registráciu? Aké povinnosti mu ako platiteľovi dane vznikajú?