Dane a účtovníctvo

Odpočítanie daňovej straty právnym nástupcom v roku 2014 a 2015
Ján Benko | 18.12.2014

Odpočítanie daňovej straty právnym nástupcom v roku 2014 a 2015

Právny nástupca môže pokračovať v odpočítavaní daňovej straty. Musí však splniť niekoľko podmienok, inak mu toto právo nevznikne.

Zdravotné odvody z likvidačného zostatku
Norbert Seneši | 13.12.2014

Zdravotné odvody z likvidačného zostatku

Ak sa podnikateľ rozhodne zlikvidovať firmu, zaplatí zdravotné odvody aj z vloženého štartovacieho kapitálu.

Predajcovia môžu čakať kontroly na vianočných trhoch
Finančná správa SR | 11.12.2014

Predajcovia môžu čakať kontroly na vianočných trhoch

Finančná správa kontroluje prevádzky na vianočných trhoch po celom Slovensku. Počas prvých dní bude namiesto pokút rozdávať upozornenia.
Zmeny v dani z motorových vozidiel od roku 2015
Veronika Dubielová | 06.12.2014

Zmeny v dani z motorových vozidiel od roku 2015

Daň z motorových vozidiel čakajú od roku 2015 viaceré zmeny. Výnos z tejto dane už nebude príjmom VÚC, ale štátneho rozpočtu. Podstatnou zmenou pre podnikateľov je zjednotenie sadzieb tejto dane pre celé územie Slovenska. Prinášame prehľad kľúčových zmien.
Finančná správa dočasne upravuje proces vybavovania registrácie
Finančná správa SR | 03.12.2014

Finančná správa dočasne upravuje proces vybavovania registrácie

Finančná správa bude z dôvodu implementácie nových informačných systémov v decembri vybavovať agendu registrácie na daňových úradoch v zmenenom režime. Niektoré úkony budú trvať dlhšie.
Sadzby dane z motorových vozidiel pre rok 2014
Ján Benko | 28.11.2014

Sadzby dane z motorových vozidiel pre rok 2014

V porovnaní s rokom 2013 nedošlo k zvýšeniu sadzby dane ani v jednom z ôsmich vyšších územných celkov.

Možnosti preukazovania výdavkov na účely zistenia základu dane v roku 2014
Jakub Halický | 27.11.2014

Možnosti preukazovania výdavkov na účely zistenia základu dane v roku 2014

Z ktorých možností preukazovania výdavkov si môže podnikateľ – fyzická osoba v roku 2014 vybrať?

Ako platiť správne poplatky na finančnej správe?
Finančná správa SR | 26.11.2014

Ako platiť správne poplatky na finančnej správe?

Do konca roka 2014 môžu občania na daňových a colných úradoch používať tak papierové kolkové známky ako aj Potvrdenia pre evidenciu poplatku. Na úradoch finančnej správy nebudú umiestnené samoobslužné platobné terminály (kiosky), no občania budú môcť využiť kiosky umiestnené na úradoch Ministerstva vnútra SR (MVSR) v blízkosti daňových a colných úradov.