Dane a účtovníctvo

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v roku 2014
Lenka Valášková | 20.11.2014

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v roku 2014

Jednou z najdôležitejších prác, ktoré sa vykonávajú pred uzatvorením účtovných kníh je inventarizácia. Od 1.1.2014 sú v zákone o účtovníctve ustanovené niektoré nové pravidlá týkajúce sa inventarizácie.

Výdavky (náklady) viazané na úhradu v roku 2014
Jakub Halický | 18.11.2014

Výdavky (náklady) viazané na úhradu v roku 2014

Ktorým výdavkom venovať v závere roka zvýšenú pozornosť, aby ste ušetrili na daniach?

Elektromobily a daň z motorových vozidiel
Ján Benko | 18.11.2014

Elektromobily a daň z motorových vozidiel

Podlieha elektromobil dani z motorových vozidiel? Odpoveď nájdete v tomto článku.

Daňové výdavky až po zaplatení od 1.1.2015
Ján Benko | 18.11.2014

Daňové výdavky až po zaplatení od 1.1.2015

Od roku 2015 sa rozširuje skupina výdavkov, ktoré znižujú základ dane až po zaplatení.  Výdavky, ktoré boli daňovými až po zaplatení,  budú nedaňové a zahrnovanie niektorých výdavkov po zaplatení môže byť rozložené aj na niekoľko rokov.

Platíte za účtovníctvo priveľa?
Redakcia Podnikajte.sk | 14.11.2014

Platíte za účtovníctvo priveľa?

Ako ste vybrali svojho účtovníka a aké služby Vám poskytuje? Koľko Vás stojí vedenie účtovníctva? Zapojte sa do prieskumu a pomôžte nám zistiť, aká je reálna situácia na Slovensku.

Štatistický systém INTRASTAT v roku 2014
Lenka Valášková | 14.11.2014

Štatistický systém INTRASTAT v roku 2014

Čo je INTRASTAT, koho sa týka štatistické zisťovanie INTRASTAT a aké sú možnosti zasielania hlásení?

Mikro účtovná jednotka
Ján Benko | 14.11.2014

Mikro účtovná jednotka

Mikro účtovné jednotky sú osobitným typom účtovných jednotiek. Malí a strední podnikatelia by mali pocítiť zníženie administratívnej záťaže (nielen) v oblasti účtovníctva.

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby od 1.1.2015 - hospodársky rok
Ján Benko | 13.11.2014

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby od 1.1.2015 - hospodársky rok

Štvrťročné preddavky na daň z príjmov právnickej osoby, ktorá má zdaňovacie obdobie hospodársky rok, budú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.