Dane a účtovníctvo

Sadzby dane z motorových vozidiel pre rok 2014
Ján Benko | 28.11.2014

Sadzby dane z motorových vozidiel pre rok 2014

V porovnaní s rokom 2013 nedošlo k zvýšeniu sadzby dane ani v jednom z ôsmich vyšších územných celkov.

Možnosti preukazovania výdavkov na účely zistenia základu dane v roku 2014
Jakub Halický | 27.11.2014

Možnosti preukazovania výdavkov na účely zistenia základu dane v roku 2014

Z ktorých možností preukazovania výdavkov si môže podnikateľ – fyzická osoba v roku 2014 vybrať?

Ako platiť správne poplatky na finančnej správe?
Finančná správa SR | 26.11.2014

Ako platiť správne poplatky na finančnej správe?

Do konca roka 2014 môžu občania na daňových a colných úradoch používať tak papierové kolkové známky ako aj Potvrdenia pre evidenciu poplatku. Na úradoch finančnej správy nebudú umiestnené samoobslužné platobné terminály (kiosky), no občania budú môcť využiť kiosky umiestnené na úradoch Ministerstva vnútra SR (MVSR) v blízkosti daňových a colných úradov.

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v roku 2014
Lenka Valášková | 20.11.2014

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v roku 2014

Jednou z najdôležitejších prác, ktoré sa vykonávajú pred uzatvorením účtovných kníh je inventarizácia. Od 1.1.2014 sú v zákone o účtovníctve ustanovené niektoré nové pravidlá týkajúce sa inventarizácie.

Elektromobily a daň z motorových vozidiel
Ján Benko | 18.11.2014

Elektromobily a daň z motorových vozidiel

Podlieha elektromobil dani z motorových vozidiel? Odpoveď nájdete v tomto článku.

Výdavky (náklady) viazané na úhradu v roku 2014
Jakub Halický | 18.11.2014

Výdavky (náklady) viazané na úhradu v roku 2014

Ktorým výdavkom venovať v závere roka zvýšenú pozornosť, aby ste ušetrili na daniach?

Daňové výdavky až po zaplatení od 1.1.2015
Ján Benko | 18.11.2014

Daňové výdavky až po zaplatení od 1.1.2015

Od roku 2015 sa rozširuje skupina výdavkov, ktoré znižujú základ dane až po zaplatení.  Výdavky, ktoré boli daňovými až po zaplatení,  budú nedaňové a zahrnovanie niektorých výdavkov po zaplatení môže byť rozložené aj na niekoľko rokov.

Platíte za účtovníctvo priveľa?
Redakcia Podnikajte.sk | 14.11.2014

Platíte za účtovníctvo priveľa?

Ako ste vybrali svojho účtovníka a aké služby Vám poskytuje? Koľko Vás stojí vedenie účtovníctva? Zapojte sa do prieskumu a pomôžte nám zistiť, aká je reálna situácia na Slovensku.