Dane a účtovníctvo

Čierna listina pre DPH v roku 2015
Veronika Dubielová | 23.04.2015

Čierna listina pre DPH v roku 2015

Na stránke finančnej správy je zverejnený zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH. Ide o tzv. čiernu listinu, ktorá je pravidelne aktualizovaná. Od roku 2015 platia nové pravidlá pre výmaz z listiny. Zverejnený je aj zoznam vymazaných platiteľov DPH.

Zábezpeka na DPH v roku 2015
Ján Benko | 17.04.2015

Zábezpeka na DPH v roku 2015

Do konca roka 2014 vybrali daňové úrady zábezpeku na DPH vo výške viac ako 17 mil. eur. Čo je to zábezpeka na DPH a kedy ju podnikateľ musí platiť?

Mini one stop shop (MOSS) – osobitná úprava zjednodušujúca platenie DPH
Ján Benko | 14.04.2015

Mini one stop shop (MOSS) – osobitná úprava zjednodušujúca platenie DPH

Povinnosť registrovať sa a platiť DPH v rôznych krajinách Európskej únie môže komplikovať podnikanie. Túto situáciu podnikateľom poskytujúcim elektronické služby zjednodušuje uplatnenie schémy Mini one stop shop (MOSS) - schémy jednotného kontaktného miesta.
Transferové oceňovanie - školenie
Redakcia Podnikajte.sk | 09.04.2015

Transferové oceňovanie - školenie

Problematika transferového oceňovania sa od roku 2015 týka nielen zahraničných ale aj tuzemských závislých osôb. Rozšírenie okruhu podnikateľov, ktorí musia uplatňovať princípy transferového oceňovania, priniesla novela zákona o dani z príjmov účinná od roku 2015. Dovoľte nám pozvať vás na školenie o transferovom oceňovaní a transferovej dokumentácii.

Daňová optimalizácia - školenie
Redakcia Podnikajte.sk | 09.04.2015

Daňová optimalizácia - školenie

Legislatívna úprava poskytuje podnikateľom rad možností, ako optimalizovať výšku svojej daňovej povinnosti v medziach zákona. Nevyhnutnou podmienkou daňovej optimalizácie je poznať možnosti, ktoré zákon umožňuje. Pozývame vás na školenie, v ktorom sa dozviete množstvo užitočných informácií z tejto oblasti.
Ľudia môžu bločky overovať smartfónom
Finančná správa SR | 09.04.2015

Ľudia môžu bločky overovať smartfónom

Finančná správa sprístupnila minulý týždeň novú mobilnú aplikáciu Over doklad. Majitelia mobilných zariadení majú vďaka nej možnosť overiť pravosť pokladničných dokladov vydaných vo virtuálnych pokladniciach.

Porovnanie online (cloudových) fakturačných aplikácií v roku 2015
Ján Benko | 07.04.2015

Porovnanie online (cloudových) fakturačných aplikácií v roku 2015

Online fakturačné aplikácie sú u podnikateľov ako aj ich účtovníkov čoraz populárnejšie. V článku sa nachádza porovnanie až 31 vlastností vybraných slovenských on-line fakturačných aplikácií.

Daň z príjmov z predaja obchodného podielu
Norbert Seneši | 07.04.2015

Daň z príjmov z predaja obchodného podielu

Ak predávate svoj obchodný podiel v s. r. o., netreba zabudnúť na to, že takýto príjem podlieha dani z príjmov. Pri nepeňažnom vklade do spoločnosti sa môže uplatňovať osobitný postup zdaňovania.