Dane a účtovníctvo

Dobrovoľná registrácia pre DPH v roku 2014
Zuzana Varmusová | 21.08.2014

Dobrovoľná registrácia pre DPH v roku 2014

Mnoho podnikateľov sa rozhoduje, či sa stať alebo sa nestať platiteľom DPH. Pre koho je výhodné stať sa platiteľom DPH, ako požiadať o dobrovoľnú registráciu, nájdete v nasledujúcom článku.

Výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti od júla 2014
Norbert Seneši | 20.08.2014

Výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti od júla 2014

Finančné riaditeľstvo SR vydalo 15. júla 2014 metodický pokyn, ktorým upresňuje postup pri výpočte základu dane z príjmov zo závislej činnosti.

Elektronické diaľničné známky od roku 2015
Ján Benko | 15.08.2014

Elektronické diaľničné známky od roku 2015

Od decembra 2014 budú v predaji aj elektronické diaľničné známky platné od 1. januára 2015. Budú konkurovať papierovým nálepkám.

Finančná a vecná výhra fyzickej osoby a jej zdaňovanie
Norbert Seneši | 11.08.2014

Finančná a vecná výhra fyzickej osoby a jej zdaňovanie

Ceny a výhry prijaté fyzickou osobou sa zdaňujú rôznym spôsobom a niektoré z nich môžu byť úplne alebo čiastočne oslobodené od dane z príjmov.

Oslobodenie od dane finančných a vecných výhier fyzickej osoby
Norbert Seneši | 11.08.2014

Oslobodenie od dane finančných a vecných výhier fyzickej osoby

Niektoré ceny a výhry prijaté fyzickou osobou môžu byť úplne alebo čiastočne oslobodené od dane z príjmov.

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2014 (návrh)
Norbert Seneši | 07.08.2014

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2014 (návrh)

Opatrením Ministerstva financií sa navrhuje zavedenie novej podoby účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve, ktorú bude tvoriť len jeden dokument (v súčasnosti dva).

Transferové oceňovanie
Ján Benko | 01.08.2014

Transferové oceňovanie

Úvod do problematiky transferového oceňovania. Čo je transferové oceňovanie a kedy musí podnikateľ používať na daňové účely transferové ceny?
Pohonné látky ako daňový výdavok v roku 2014
Veronika Juračková | 31.07.2014

Pohonné látky ako daňový výdavok v roku 2014

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) určuje viaceré spôsoby zahŕňania spotrebovaných pohonných látok do daňových výdavkov. Článok vysvetľuje  jednotlivé možnosti s prihliadnutím na zmeny, ktoré nastali novelou zákona od januára 2014 pre živnostníkov.