Dane a účtovníctvo

Kontrolné výkazy DPH poukázali na stovky firiem, kde je opodstatnené začať kontrolu
Finančná správa SR | 17.04.2014

Kontrolné výkazy DPH poukázali na stovky firiem, kde je opodstatnené začať kontrolu

Finančná správa spárovala milióny transakcií, ktoré získali na základe údajov v kontrolnom výkaze DPH. Analytické nástroje poukázali na stovky firiem, kde je opodstatnené začať daňovú kontrolu. Podozrivých transakcií sú podľa Finančného riaditeľstva takmer dva milióny.
Daňové straty od roku 2014 - zmena zdaňovacieho obdobia s.r.o.
Ján Benko | 16.04.2014

Daňové straty od roku 2014 - zmena zdaňovacieho obdobia s.r.o.

Aké dopady bude mať zmena účtovného a zdaňovacieho obdobia na možnosť umoriť daňové straty podľa pravidiel účinných od 1. 1. 2014?

 

Daňové straty právnických osôb podnikateľov od roku 2014 - daňové licencie
Ján Benko | 16.04.2014

Daňové straty právnických osôb podnikateľov od roku 2014 - daňové licencie

Prísnejšia regulácia uplatňovania daňových strát vytvára podmienky pre neefektívne znižovanie základov dane a vyššiemu daňovému zaťaženiu firiem.

Daňové straty právnických osôb podnikateľov od roku 2014 - straty minulých rokov
Ján Benko | 16.04.2014

Daňové straty právnických osôb podnikateľov od roku 2014 - straty minulých rokov

Máte neuplatnené straty z predchádzajúcich zdaňovacích období? Od roku 2014 sa menia ich pravidlá odpočítavania.

Odpočítavanie daňových strát od 1. 1. 2014
Ján Benko | 16.04.2014

Odpočítavanie daňových strát od 1. 1. 2014

Novela zákona o dani z príjmov výrazne obmedzila možnosti odpočtu daňových strát. Prinášame prehľad zmien spolu s ilustratívnymi príkladmi pre fyzické osoby.

Daňové straty právnických osôb - podnikateľov od roku 2014
Ján Benko | 16.04.2014

Daňové straty právnických osôb - podnikateľov od roku 2014

Od 1. januára 2014 nastali vážne zmeny v právnej úprave odpočítavania daňových strát od základu dane. Zmeny firmám môžu skomplikovať daňové plánovanie.

Platenie dane a označovanie platby dane
Veronika Dubielová | 11.04.2014

Platenie dane a označovanie platby dane

Od roku 2012 je daňový subjekt povinný platbu dane poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle vyhlášky na nové číslo účtu s novým variabilným symbolom. Od 1. 2. 2014 je zase potrebné uvádzať číslo účtu v tvare IBAN.

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2014 (návrh)
Ján Benko | 09.04.2014

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2014 (návrh)

Legislatívne zmeny zákona o dani z príjmov a požiadavky z aplikačnej praxe si vyžiadali aktualizáciu tlačív.