Dane a účtovníctvo

Tuzemské sektorové samozdanenie v roku 2014
Katarina Zelenikova | 25.07.2014

Tuzemské sektorové samozdanenie v roku 2014

Tuzemské sektorové samozdanenie je daňový pojem, s ktorým sa podnikatelia od začiatku roku 2014 stretávajú pri zdaňovaní svojich tuzemských obchodných transakcií častejšie ako v minulosti. V článku bližšie vysvetlíme, čo tento pojem znamená, aké zmeny v tejto daňovej kategórii nastali od roku 2014 a aké povinnosti z týchto zmien pre podnikateľov vyplývajú.

Začínajúci podnikateľ a účtovníctvo
Roman Dufek | 24.07.2014

Začínajúci podnikateľ a účtovníctvo

Ak ste začali podnikať, potrebujete spracovávať účtovníctvo. V zásade máte na výber tri možnosti. Môžete si ho spracovávať sami, nájsť si externého účtovníka alebo zamestnať vlastného zamestnanca.
Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľností v podielovom a bezpodielovom spoluvlastníctve
Norbert Seneši | 24.07.2014

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľností v podielovom a bezpodielovom spoluvlastníctve

Akým spôsobom sa zahŕňajú do základu dane príjmy a výdavky z prenájmu nehnuteľností v podielovom a bezpodielovom spoluvlastníctve?

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. 1. 2015
Ján Benko | 18.07.2014

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. 1. 2015

Sadzba dane z pridanej hodnoty zostane na úrovni 20 %, skráti sa lehota pre registráciu pre DPH a zásadne sa zmení oblasť elektronických služieb. Prečítajte si článok, ktorý sumarizuje zmeny v DPH.
Záväzné stanoviská Finančnej správy SR (návrh vyhlášky)
Ján Benko | 15.07.2014

Záväzné stanoviská Finančnej správy SR (návrh vyhlášky)

Viac o vyhláške upravujúcej pravidlá k vydávaniu záväzných stanovísk finančnej správy od 1. 9. 2014
Dane a odvody zamestnancov v roku 2014
Zuzana Varmusová | 11.07.2014

Dane a odvody zamestnancov v roku 2014

Zamestnávatelia sú povinní za zamestnancov platiť poistné do Sociálnej poisťovne, preddavky do príslušnej zdravotnej poisťovne a tiež odvádzať preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti. Všetky informácie o odvodoch a daniach zamestnancov nájdete v tomto článku.
Dane a odvody
Zuzana Varmusová | 10.07.2014

Dane a odvody "dohodárov" v roku 2014

V praxi je bežné, že zamestnávatelia zamestnávajú okrem klasických zamestnancov aj osoby, s ktorými uzatvárajú dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Všetky informácie o výške poistného a daní za jednotlivé typy "dohodárov" nájdete v nasledujúcom článku.

Novela zákona o správe daní (daňového poriadku) od roku 2015
Ján Benko | 10.07.2014

Novela zákona o správe daní (daňového poriadku) od roku 2015

Flexibilnejšie daňové kontroly, vyššia informovanosť verejnosti a zmeny v zastupovaní pri správe daní.