Dane a účtovníctvo

Dane a odvody pri zamestnaní dôchodcu v roku 2014
Veronika Juračková | 22.04.2014

Dane a odvody pri zamestnaní dôchodcu v roku 2014

Daňové a odvodové povinnosti pri zamestnaní starobného a invalidného dôchodcu v roku 2014

Príklad – výpočet odvodov invalidného a starobného dôchodcu
Veronika Juračková | 22.04.2014

Príklad – výpočet odvodov invalidného a starobného dôchodcu

Príklad na výpočet odvodov, ktoré platí zamestnanec a zamestnávateľ za zamestnanca, ktorým je invalidný alebo starobný dôchodca v roku 2014, spojený s vyčíslením čistej mzdy, preddavkov na daň z príjmov a ceny práce zamestnanca pre zamestnávateľa.

Odvody invalidného dôchodcu
Veronika Juračková | 22.04.2014

Odvody invalidného dôchodcu

Daňové a odvodové povinnosti pri zamestnávaní invalidného dôchodcu formou pracovnej zmluvy a invalidného dôchodcu pracujúceho na dohodu v roku 2014.

Odvody starobného dôchodcu
Veronika Juračková | 22.04.2014

Odvody starobného dôchodcu

Výška daní a odvodov starobného dôchodcu pracujúceho na základe pracovnej zmluvy alebo starobného dôchodcu pracujúceho na dohodu v roku 2014.

Odpustenie odvodov pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov
Veronika Juračková | 22.04.2014

Odpustenie odvodov pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov

Aplikácia „odvodovej výnimky“  uplatňovaná v prípade zamestnania dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je súčasne invalidný dôchodca v roku 2014.

Najčastejšie problémy pri vypĺňaní kontrolného výkazu DPH
Katarina Zelenikova | 21.04.2014

Najčastejšie problémy pri vypĺňaní kontrolného výkazu DPH

Podnikatelia sa v praxi stretávajú pri vypĺňaní Kontrolného výkazu k DPH s rôznymi problémami. Aké sú časté chyby a ako sa im vyhnúť, si prečítajte v tomto článku.

Kontrolný výkaz k DPH
Katarina Zelenikova | 21.04.2014

Kontrolný výkaz k DPH

Kontrolný výkaz k DPH predstavuje po daňovom priznaní k DPH, súhrnnom výkaze a intrastate ďalší výkaz, ktorý platiteľ DPH podáva finančnej správe.

Pomôcka pri vypĺňaní kontrolného výkazu k DPH
Katarina Zelenikova | 21.04.2014

Pomôcka pri vypĺňaní kontrolného výkazu k DPH

V Kontrolnom výkaze DPH uvádza platiteľ dane údaje o daňovej povinnosti a odpočítaní dane za príslušné zdaňovacie obdobie. Prinášame vám pomôcku pre vypĺňanie jeho jednotlivých častí.