Zákon o dani z pridanej hodnoty

Zákon o dani z pridanej hodnoty komplexne upravuje daň z pridanej hodnoty. V zákone o dani z pridanej hodnoty sa nachádza úprava podmienok registrácie DPH, transakcií podliehajúce DPH, daňových priznaní DPH a pod. Zákon o dani z pridanej hodnoty je jedným z najčastejšie sa meniacich zákonov. Zákon o dani z pridanej hodnoty sa môže na podnikateľa vzťahovať, aj keď nie je platiteľom DPH.
Zmeny v zákone o DPH, ktoré sa chystajú od 1.1.2019
Anna Černegová | 11.09.2018

Zmeny v zákone o DPH, ktoré sa chystajú od 1.1.2019

Ministerstvo financií navrhuje zrušiť zábezpeky na DPH, zmeniť definíciu obratu na DPH, zaviesť obratový limit pre osoby poskytujúce digitálne služby a mnoho iného. V prípade, že novelu zákona o DPH schváli parlament, zmeny budú účinné od 1.1.2019. Prinášame ich prehľad.

Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2017
Veronika Solíková | 18.10.2016

Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2017

Daňové úrady budú povinné vyplácať úroky zo zadržaného nadmerného odpočtu. Prečítajte si prehľad zmien, ktoré nastanú v zákone o DPH od roku 2017.
Návrh novely zákona o DPH od roku 2017 – zavedenie úroku zo zadržaného nadmerného odpočtu
Ján Benko | 19.07.2016

Návrh novely zákona o DPH od roku 2017 – zavedenie úroku zo zadržaného nadmerného odpočtu

Pripravovaná novela zákona o DPH zavádza úrok za zadržanie nadmerného odpočtu z dôvodu výkonu daňovej kontroly. Zároveň sa má odložiť začatie uplatňovania samozdanenia DPH pri nákupe tovaru z tretích štátov.

7 dôležitých zmien v zákone o DPH od roku 2016
Norbert Seneši | 07.10.2015

7 dôležitých zmien v zákone o DPH od roku 2016

Nedávno schválená novela zákona o DPH prináša viacero dôležitých zmien a noviniek.  Takmer všetky začnú byť účinné od roku 2016. Pozrite si ich stručný prehľad.

Novela zákona o DPH od roku 2016 (návrh)
Norbert Seneši | 25.04.2015

Novela zákona o DPH od roku 2016 (návrh)

Návrh novelizovaného zákona o DPH by mal nadobudnúť účinnosť od roku 2016. Priniesť by mal viacero zmien, z ktorých najdôležitejšou je zavedenie osobitného režimu uplatňovania DPH na základe platieb.
Zábezpeka na DPH v roku 2015
Ján Benko | 17.04.2015

Zábezpeka na DPH v roku 2015

Do konca roka 2014 vybrali daňové úrady zábezpeku na DPH vo výške viac ako 17 mil. eur. Čo je to zábezpeka na DPH a kedy ju podnikateľ musí platiť?

Prevádzkareň
Norbert Seneši | 01.10.2014

Prevádzkareň

Ktoré priestory sa považujú za prevádzkareň a kedy už o prevádzkareň nejde? Odpoveď na túto otázku môže byť veľmi dôležitá, pretože sa od nej odvíja aj rozsah súvisiacich povinností podnikateľa.

Dobrovoľná registrácia pre DPH v roku 2014
Zuzana Šutyová | 21.08.2014

Dobrovoľná registrácia pre DPH v roku 2014

Mnoho podnikateľov sa rozhoduje, či sa stať alebo sa nestať platiteľom DPH. Pre koho je výhodné stať sa platiteľom DPH, ako požiadať o dobrovoľnú registráciu, nájdete v nasledujúcom článku.