Povinnosti zamestnávateľa

Aké základné povinnosti vyplývajúce zo zákonníka práce má zamestnávateľ voči zamestnancom a voči úradom? Aké sú povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s pracovnou zdravotnou službou? V čom sa rozšíria povinnosti zamestnávateľa voči mladistvým zamestnancom? Aké má zamestnávateľ možnosti a na čo by si mal dať pozor pri ukončení pracovného pomeru so zamestnancom? Akých najčastejších omylov sa zamestnávatelia dopúšťajú?
Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa v roku 2015
Ján Benko | 19.12.2015

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa v roku 2015

Ktorých zamestnávateľov ovplyvnia kolektívne zmluvy vyššieho stupňa v roku 2015?

Aké sú práva a povinnosti vedúcich zamestnancov?
Tomáš Vavro | 17.11.2015

Aké sú práva a povinnosti vedúcich zamestnancov?

Prehľad práv, povinností a špecifík spojených s pozíciou vedúceho zamestnanca.

Zamestnávanie dohodárov (brigádnikov)
Zuzana Varmusová | 06.11.2015

Zamestnávanie dohodárov (brigádnikov)

Aké má podnikateľ možnosti pri zamestnaní dohodára (brigádnika)? Oplatí sa viac zamestnávať na brigádu študenta, dôchodcu či inú osobu? Prinášame prehľadné porovnanie.

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb
Ján Benko | 03.11.2015

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb

Nový zákon o cezhraničnej spolupráci zefektívni kontrolu a má odradiť od nelegálneho zamestnávania. Prinesie však hromadu administratívnych povinností.

Vysielanie zamestnancov na prácu v zahraničí od roku 2016. Administratíva narastie.
Ján Benko | 03.11.2015

Vysielanie zamestnancov na prácu v zahraničí od roku 2016. Administratíva narastie.

Aké povinnosti má zamestnávateľ, ktorý vysiela zamestnanca na prácu do zahraničia od 1.1.2016?

Exekúcia zamestnanca - akú súčinnosť musí zamestnávateľ poskytnúť
Michal Kurnota | 27.10.2015

Exekúcia zamestnanca - akú súčinnosť musí zamestnávateľ poskytnúť

Aké dokumenty doručuje súdny exekútor zamestnávateľovi, aké povinnosti zamestnávateľovi vyplývajú zo zákona pri exekúcii jeho zamestnanca. Akú súčinnosť môže exekútor požadovať od zamestnávateľa pri výkone exekúcie a na čo už exekútor nemá nárok.

Aké sú riziká spojené s nelegálnym zamestnávaním – prácou načierno?
Oliver Uraz | 07.10.2015

Aké sú riziká spojené s nelegálnym zamestnávaním – prácou načierno?

Kedy v súvislosti s nelegálnym zamestnávaním hrozí podnikateľom pokuta od inšpektorátu práce, zákaz čerpania dotácií alebo nemožnosť účasti vo verejnom obstarávaní.

Povinnosti zamestnávateľa pri výpovedi
Michal Kurnota | 12.09.2015

Povinnosti zamestnávateľa pri výpovedi

V súvislosti s výpoveďou danou zamestnancovi musí zamestnávateľ splniť viaceré povinnosti. Možno ich rozdeliť ako povinnosti voči zamestnancovi a povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni. Uvádzame ich prehľad.