Povinnosti podnikateľa

Povinnosť firiem zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra od 1.11.2018 do 31.12.2019
Tomáš Vavro | 14.06.2018

Povinnosť firiem zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra od 1.11.2018 do 31.12.2019

Takmer všetky firmy budú mať od 1.11.2018 povinnosť zapísať do obchodného registra nový údaj - informáciu o takzvanom konečnom užívateľovi výhod. Bližšie informácie o tejto povinnosti prinášame v nasledovnom článku.

Aké sú sankcie za porušenie zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti od 15. 3. 2018
Petra Sklenková | 24.05.2018

Aké sú sankcie za porušenie zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti od 15. 3. 2018

Pokuta za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sa môže vyšplhať na pekných pár tisíc až stoviek tisíc eur. Ako často finančná polícia ukladá pokuty prípadne ďalšie druhy sankcií? Prinášame stručný prehľad za roky 2015 - 2017.

Zápis končených užívateľov výhod bude povinný pre všetky podnikateľské subjekty
Tomáš Bartko | 21.05.2018

Zápis končených užívateľov výhod bude povinný pre všetky podnikateľské subjekty

Všetci podnikatelia budú musieť obchodnému registru oznámiť konečných užívateľov výhod. Existujúce podnikateľské subjekty majú čas do 31.12.2019, nových sa bude týkať od 1.11.2018.

Kto je konečný užívateľ výhod a do akých registrov sa zapisuje
Petra Sklenková | 19.05.2018

Kto je konečný užívateľ výhod a do akých registrov sa zapisuje

Už ste sa stretli s pojmom konečný užívateľ výhod, ale stále neviete, kto to je? Aké povinnosti máte ako podnikateľ (povinná osoba) vo vzťahu ku konečnému užívateľovi výhod? Do akých registrov sa musia zapisovať údaje o konečnom užívateľovi výhod?

Povinnosti podnikateľov podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti  (AML zákon) od 15. 3. 2018
Petra Sklenková | 18.05.2018

Povinnosti podnikateľov podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML zákon) od 15. 3. 2018

Od 15. 3. 2018 je účinná posledná novela zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (AML zákona). Aké povinnosti z tohto zákona vyplývajú podnikateľom?

Firemná smernica (program vlastnej činnosti) o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti (praniu špinavých peňazí)
Petra Sklenková | 17.05.2018

Firemná smernica (program vlastnej činnosti) o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti (praniu špinavých peňazí)

Firemná smernica o boji proti praniu špinavých peňazí (tzv. program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu) musí byť od 15. 3. 2018 konkrétnejšia. Čo všetko musí obsahovať a kto ju musí schvaľovať? Aké sankcie hrozia, ak ju ako povinná osoba nemáte?

6 zmien v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti od 15. 3. 2018
Petra Sklenková | 16.05.2018

6 zmien v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti od 15. 3. 2018

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je od 15. 3. 2018 prísnejší. Viete, že ako podnikateľ musíte po novom pri hotovostných obchodoch najmenej v sume 10 000 eur ohlásiť neobvyklú obchodnú operáciu?

Zverejňovanie mzdy (platu) v pracovných inzerátoch od 1.5.2018 bude povinné
Petra Sklenková | 20.04.2018

Zverejňovanie mzdy (platu) v pracovných inzerátoch od 1.5.2018 bude povinné

Zamestnávatelia budú od 1. 5. 2018 povinne v ponukách zamestnania uvádzať aj výšku ponúkanej mzdy. Ako to bude v praxi fungovať?