Daňovo uznateľné náklady

Aké sú možnosti preukazovania daňových výdavkov? Prinášame porovnanie možností preukazovania daňových výdavkov. Ktoré výdavky (náklady) sú daňovo uznané až po zaplatení (úhrade)? Aké špecifické problémy musí podnikateľ v súvislosti s daňovo uznateľnými výdavkami riešiť a na čo si musí dávať pozor?
Daňové výdavky po zaplatení v roku 2018
Anna Černegová | 12.09.2018

Daňové výdavky po zaplatení v roku 2018

Zákonom vymedzené výdavky (náklady) sú súčasťou základu dane, t. j. sú daňovo uznateľnými výdavkami len v prípade, ak sú do konca zdaňovacieho obdobia aj reálne zaplatené. V článku vám prinášame prehľad výdavkov (nákladov) spolu s príkladmi, ktoré sú daňovými výdavkami až po zaplatení.

Daňové výdavky (náklady) po zaplatení za rok 2016
Veronika Solíková | 20.11.2016

Daňové výdavky (náklady) po zaplatení za rok 2016

Niektoré náklady sú daňovo uznanými len v prípade, ak sú do konca zdaňovacieho obdobia skutočne zaplatené. Keďže sa blíži záver roka, tak je potrebné týmto položkám venovať zvýšenú pozornosť.
Pozor na daňové výdavky viazané na úhradu pred koncom roka
Veronika Solíková | 02.12.2015

Pozor na daňové výdavky viazané na úhradu pred koncom roka

Dajte pozor na úhrady pred koncom roka. Výdavky viazané na úhradu znížia daň len vtedy, ak budú do konca roka zaplatené.

Možnosti preukazovania výdavkov na účely zistenia základu dane v roku 2014
Jakub Halický | 27.11.2014

Možnosti preukazovania výdavkov na účely zistenia základu dane v roku 2014

Z ktorých možností preukazovania výdavkov si môže podnikateľ – fyzická osoba v roku 2014 vybrať?

Výdavky (náklady) viazané na úhradu v roku 2014
Jakub Halický | 18.11.2014

Výdavky (náklady) viazané na úhradu v roku 2014

Ktorým výdavkom venovať v závere roka zvýšenú pozornosť, aby ste ušetrili na daniach?

Daňové výdavky až po zaplatení od 1.1.2015
Ján Benko | 18.11.2014

Daňové výdavky až po zaplatení od 1.1.2015

Od roku 2015 sa rozširuje skupina výdavkov, ktoré znižujú základ dane až po zaplatení.  Výdavky, ktoré boli daňovými až po zaplatení,  budú nedaňové a zahrnovanie niektorých výdavkov po zaplatení môže byť rozložené aj na niekoľko rokov.

Obmedzenie zahrnutia zostatkovej ceny do daňových výdavkov
Norbert Seneši | 03.11.2014

Obmedzenie zahrnutia zostatkovej ceny do daňových výdavkov

Na vybrané druhy majetku sa bude od roku 2015 vzťahovať obmedzenie zahrňovania zostatkovej ceny pri jeho predaji do základu dane.

Pohonné látky ako daňový výdavok v roku 2014
Veronika Juračková | 31.07.2014

Pohonné látky ako daňový výdavok v roku 2014

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) určuje viaceré spôsoby zahŕňania spotrebovaných pohonných látok do daňových výdavkov. Článok vysvetľuje  jednotlivé možnosti s prihliadnutím na zmeny, ktoré nastali novelou zákona od januára 2014 pre živnostníkov.