Daň z príjmov

Daň z príjmov môžeme rozdeliť na daň z príjmov právnických osôb a daň z príjmov fyzických osôb. Aké výdavky pokladá zákon o dani z príjmov za daňovo uznateľné? Ako vypočítať základ dane z príjmov, či daň z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby? Aké sú najnovšie zmeny v zákone o dani z príjmov?
Zmeny v účtovníctve, daniach a odvodoch od roku 2018
Veronika Solíková | 12.01.2018

Zmeny v účtovníctve, daniach a odvodoch od roku 2018

S novým rokom opäť podnikateľov čakajú zmeny v oblasti účtovníctva, daní aj odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Prinášame sumár 20 dôležitých zmien od roku 2018.

Nové vzory daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2017
Norbert Seneši | 09.01.2018

Nové vzory daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2017

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo nové tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2017. V článku sa dozviete o zmenách, ktoré v nich nastali, a nájdete v ňom aj ich schválené vzory.

Rozšírená definícia závislých osôb v transferovom oceňovaní od roku 2018
Norbert Seneši | 29.12.2017

Rozšírená definícia závislých osôb v transferovom oceňovaní od roku 2018

Od 1. januára 2018 nadobudne účinnosť nová definícia závislých osôb na účely transferového oceňovania. Závislými osobami od roku 2018 bude omnoho širší okruh osôb a subjektov ako tomu bolo doteraz.

Zdaňovanie príjmov umelcov (autorov). Ako zdaňovať honoráre, licencie a licenčné poplatky v roku 2018
Ján Benko | 27.12.2017

Zdaňovanie príjmov umelcov (autorov). Ako zdaňovať honoráre, licencie a licenčné poplatky v roku 2018

Viete ako zdaniť rôzne druhy príjmov z umeleckej činnosti? Zákon o dani z príjmov dáva umelcom na výber. Pozrite si výhody a nevýhody rôznych režimov zdanenia v roku 2018.

Ako zdaniť zmluvu o dielo od roku 2018
Tomáš Matuský | 21.12.2017

Ako zdaniť zmluvu o dielo od roku 2018

Zmluva o dielo môže mať rôzne režimy zdaňovania v závislosti od toho, podľa akého zákona je uzatvorená a kto ju uzatvára. Ako správne zdaniť zmluvu o dielo po novele zákona o dani z príjmov od roku 2018, si prečítajte v článku.

Zdaňovanie príležitostných príjmov od roku 2018
Ján Benko | 18.12.2017

Zdaňovanie príležitostných príjmov od roku 2018

Fyzické osoby budú musieť príležitostné príjmy zdaniť, ak budú plynúť na základe zmluvy.

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018
Simona Kubová | 16.12.2017

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018

Sumy nezdaniteľných častí základu dane sa v roku 2018 menia. Navyše si daňovníci môžu uplatniť novú nezdaniteľnú časť základu dane. Aká to je?

Zdaňovanie pri presune do zahraničia (exit tax) od roku 2018
Ján Benko | 15.12.2017

Zdaňovanie pri presune do zahraničia (exit tax) od roku 2018

Ak firma zmení sídlo do zahraničia alebo presunie majetok mimo územia SR, bude podliehať zdaneniu pri odchode. Ako má zdanenie pri odchode od roku 2018 prebiehať?