Byrokratický nezmysel

Poznáme výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2017!
Tlačová správa | 28.12.2017

Poznáme výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2017!

Z 39 nominovaných opatrení v roku 2017 získala prvé miesto v ankete Byrokratický nezmysel roka na základe on-line hlasovania povinnosť podnikateľov pýtať si od úradov povolenie, ak chcú zamestnancom darovať využiteľný odpad.
Ak chce dať podnikateľ zamestnancovi nepotrebnú vec, musí na to získať povolenie
Norbert Seneši | 22.12.2017

Ak chce dať podnikateľ zamestnancovi nepotrebnú vec, musí na to získať povolenie

Slovenská legislatíva častokrát podnikateľom ukladá nezmyselné povinnosti. Jednou z nich je aj získanie súhlasu na to, aby mohol dať podnikateľ zamestnancovi nepotrebnú vec, ktorú ešte tento zamestnanec môže na niečo využiť.

Hlasujte za Byrokratický nezmysel roka 2017
Tlačová správa | 12.12.2017

Hlasujte za Byrokratický nezmysel roka 2017

Podnikatelia majú už po šiestykrát možnosť hlasovať za Byrokratický nezmysel roka a prostredníctvom tejto “anticeny” upriamiť pozornosť kompetentných na  legislatívne opatrenia, ktoré zbytočne komplikujú život podnikateľom na Slovensku.

Byrokratický nezmysel roka 2016
Tlačová správa | 30.12.2016

Byrokratický nezmysel roka 2016

Byrokratickým nezmyslom roka 2016 je povinnosť podnikateľov overovať, či zamestnanci ich dodávateľov nepracujú načierno. Overovanie všetkých skutočností, ktoré definujú nelegálnu prácu, je však prakticky nemožné.
Hlasujte za Byrokratický nezmysel roka 2016
Tlačová správa | 09.12.2016

Hlasujte za Byrokratický nezmysel roka 2016

08. 12. 2016, Bratislava – Podnikatelia majú už po piatykrát možnosť hlasovať za Byrokratický nezmysel roka a prostredníctvom tejto “anticeny” upriamiť pozornosť kompetentných na legislatívne opatrenia, ktoré zbytočne komplikujú život podnikateľom na Slovensku.
Kedy je bežný podnikateľ výrobcom neobalových výrobkov a aké má povinnosti
Norbert Seneši | 24.08.2016

Kedy je bežný podnikateľ výrobcom neobalových výrobkov a aké má povinnosti

S účinnosťou nového zákona o odpadoch sa zmenilo pre podnikateľov niekoľko povinností. Netýkali sa len tých, ktorí podnikajú v oblasti nakladania s odpadmi, ale aj bežných podnikateľov, napr. tých, ktorí si dajú vytlačiť vizitky či letáky.
Ak si chce podnikateľ vytlačiť reklamný leták, musí sa registrovať na ministerstve
Norbert Seneši | 24.08.2016

Ak si chce podnikateľ vytlačiť reklamný leták, musí sa registrovať na ministerstve

Vytlačenie jedného reklamného letáku, vizitky alebo katalógu môže pre podnikateľa znamenať sériu rôznych povinností od registrácie na ministerstve až po platenie osobitných poplatkov za odpad. Inak je to zakázané a pokutované.

Poznáme výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2015!
Tlačová správa | 30.12.2015

Poznáme výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2015!

Zo 47 nominovaných opatrení v roku 2015 získalo prvé miesto v ankete Byrokratický nezmysel roka na základe on-line hlasovania opatrenie ukladajúce povinnosť všetkým ubytovacím zariadeniam najneskôr do 5 dní nahlasovať pobyt cudzinca. Zákon už niekoľko rokov pripúšťa plnenie si tejto povinnosti aj elektronickou formou, no elektronická služba, ktorá by to umožňovala, neexistuje.