Charakteristika akcií

Redakcia Podnikajte.sk | 06.01.2010
Charakteristika akcií

Akcia je cenný papier, s ktorým sú spojené správa akcionára ako spoločníka akciovej spoločnosti. S vlastníctvom akcií sú spojené dva druhy práv:

 • Právo podieľať sa na riadení. Právo podieľať sa na riadení znamená možnosť zúčastniť sa na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti, hlasovať na valnom zhromaždení, žiadať na valnom zhromaždení vysvetlenia a podávať návrhy.
 • Majetkové práva. Medzi majetkové práva zaraďujeme právo podieľať sa na výsledku hospodárenia alebo podieľať sa na likvidačnom zostatku.

Obsahové náležitosti akcie:

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 • číselné označenie akcie a jej menovitú hodnotu,
 • označenie, či je akcia na doručiteľa alebo na meno, pri akcii na meno aj meno akcionára,
 • výšku základného imania a počet akcií v čase vydania akcie,
 • dátum vydania a podpisy dvoch členov predstavenstva oprávnených podpisovať za spoločnosť.

Obchodný zákonník umožňuje vydávať okrem akcií, s ktorými sú spojené základné práva aj osobité druhy akcií:

 • Zamestnanecké akcie sú akcie, ktorých prevoditeľnosť je zákonom obmedzená. Ideou vytvárania zamestnaneckých akcií je snaha o vyššiu motiváciu zamestnancov. Majitelia zamestnaneckých akcií majú právo podieľať sa na riadení akciovej spoločnosti, na dividendu a podiel na likvidačnom zostatku ako ostatní akcionári.
 • Prioritné akcie musia mať vydanie upravené stanovami. Množstvo prioritných akcií nesmie presiahnuť 50% základného imania. Podstata prioritných akcií spočíva v osobitých právach spojených s týmito akciami. Majú prednostné právo na výplatu dividendy. Stanovy však môžu za výhodu prednostného práva na dividendu odňať majiteľom prioritných akcií hlasovacie právo na valnom zhromaždení.
 • Hromadné akcie sú akcie, ktoré nahrádzajú viac akcií toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. Sú s nimi spojené rovnaké práva ako s akciami, ktoré nahrádzajú.

Obchodný zákonník zakazuje akciovej spoločnosti nadobúdať vlastné akcie. Z tohto zákazu pripúšťa štyri výnimky:

 • ak akciová spoločnosť vystupuje ako právny nástupca osoby, ktorá tieto akcie vlastnila,
 • ak akciová spoločnosť odkupuje zamestnanecké akcie,
 • ak akciová spoločnosť zvyšuje alebo znižuje základné imanie,
 • ak akciová spoločnosť nadobudne vlastné akcie darom alebo dedičstvom.

Akciová spoločnosť je povinná predať svoje akcie zo svojho majetku do 3 rokov.

 


Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.