Zdravotnícke slobodné povolania

Norbert Seneši | 20.02.2014
Zdravotnícke slobodné povolania
Zoznam zdravotníckych regulovaných (slobodných) povolaní spolu s podmienkami, ktoré je potrebné splniť na ich výkon.

Predpis upravujúci oprávnenie na výkon činnosti

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Druh slobodného povolania a profesijná organizácia Podmienky na vykonávanie činnosti

Lekár

(Slovenská lekárska komora)

Pre riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej starostlivosti lekára sa vyžaduje:
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
 • špecializačné štúdium v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. a) až c),
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva štúdiom v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A a
 • najmenej päťročná odborná zdravotnícka prax

Zubný lekár

(Slovenská komora zubných lekárov

Pre riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej zubno-lekárskej starostlivosti sa vyžaduje:
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore zubné lekárstvo,
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva štúdiom v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti B a
 • najmenej päťročná odborná prax

Farmaceut

(Slovenská lekárnická komora)

V závislosti od výkonu pracovných činností farmaceuta:
 • výkon odborných pracovných činností: nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia,
 • výkon špecializovaných pracovných činností: špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti C písm. a) a b),
 • odborná spôsobilosť na vedenie verejnej lekárne alebo nemocničnej lekárne: nadobudnutím päťročnej odbornej praxe alebo špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore lekárenstvo,
 • odborná spôsobilosť na vedenie výroby liekov: nadobudnutím dvojročnej odbornej praxe v oblasti výroby liekov alebo špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore farmaceutická technológia,
 • odborná spôsobilosť na vedenie zabezpečovania kvality liekov: nadobudnutím dvojročnej odbornej praxe v oblasti kontroly liekov alebo špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov,
 • odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností: získava sa certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti C písm. c)

Fyzioterapeut

(Slovenská komora fyzioterapeutov)

Pre riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti fyzioterapeuta sa vyžaduje:
 • vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia alebo vysokoškolské vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia,
 • špecializačné štúdium v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. a) a b),
 • odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva štúdiom v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti F a
 • najmenej päťročná odborná prax

Rádiologický technik

(Slovenská komora medicínsko-technických
pracovníkov)

Pre riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti rádiologického technika sa vyžaduje:
 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore rádiologická technika alebo vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent,
 • špecializačné štúdium v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti J písm. a),
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva štúdiom v špecializačnom odbore manažment v rádiologickej technike a
 • najmenej päťročná odborná prax

Zdravotnícky záchranár

(Slovenská komora medicínsko-technických
pracovníkov)

Pre riadenie a organizáciu poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti zdravotníckeho záchranára sa vyžaduje:
 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť,
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva štúdiom v špecializačnom odbore manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti a
 • najmenej päťročná odborná prax

Ortopedický technik

(Slovenská komora ortopedických technikov)

 • na výkon samostatnej odbornej pracovnej činnosti v ortopedicko-protetickej starostlivosti sa vyžaduje nadobudnutie úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore ortopedický technik

Sanitár

(Slovenská komora medicínsko-technických
pracovníkov)

 • na výkon samostatnej sanitárskej činnosti v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, úradoch verejného zdravotníctva a iných zariadeniach sa vyžaduje odborná spôsobilosť získaná nadobudnutím stredného odborného vzdelania v učebnom odbore sanitár

Logopéd

(Slovenská komora iných zdravotníckych
pracovníkov)

Na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje:
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore logopédia a príprava na výkon práce v zdravotníctve,
 • špecializačné štúdium v špecializačnom odbore klinická logopédia,
 • najmenej päťročná odborná prax

Psychológ

(Slovenská komora psychológov)

Na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje: 
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore psychológia a príprava na výkon práce v zdravotníctve
 • špecializačné štúdium v špecializačnom odbore klinická psychológia,
 • najmenej päťročná prax

Liečebný pedagóg

(Slovenská komora iných zdravotníckych
pracovníkov)

Na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje: 
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore liečebná pedagogika a prípravou na výkon práce v zdravotníctve,
 • špecializačné štúdiom v špecializačnom odbore liečebná pedagogika,
 • najmenej päťročná odborná prax

Ďalšie zdravotnícke slobodné (regulované) povolania:
sestra, pôrodná asistentka, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, zdravotnícky asistent, laboratórny diagnostik

Poznámka: Pre niektoré zdravotnícke slobodné povolania existuje v zmysle vyššie uvedenej legislatívy viacero výkonov pracovných činností, vzhľadom na rozsah sme sa rozhodli uviesť podmienky pre najbežnejšie z nich.


Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.