Vzorové zmluvy

Zmluva o obchodnom zastúpení
Redakcia Podnikajte.sk | 24.01.2010

Zmluva o obchodnom zastúpení

Zmluvnými stranami tohto zmluvného vzťahu musia byť len podnikatelia podnikajúci na základe živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia. Tento typ zmluvy sa používa najmä na vytváranie podmienok na distribúciu určitého tovaru na určitom území (teritóriu). Obchodným zastúpením rozumieme činnosť, ktorá spočíva v sprostredkovaní alebo v uzatváraní zmlúv v mene zastúpeného.

Kúpna zmluva - podnikatelia
Redakcia Podnikajte.sk | 24.01.2010

Kúpna zmluva - podnikatelia

Touto formu kúpnej zmluvy použijú účastníci v prípade, že sú podnikateľmi a nákup a predaj je predmetom ich podnikateľskej činnosti. Na základe tejto zmluvy dochádza k výmene tovaru za peniaze. Zmluvu podľa Obchodného zákonníka budú uzatvárať výlučne podnikatelia ak sa vzťah, ktorý vznikne zmluvou, bude týkať ich podnikateľskej činnosti. Predmetom predaja/kúpy môže byť výlučne len hnuteľná vec.

Zmluva o tichom spoločenstve
Redakcia Podnikajte.sk | 24.01.2010

Zmluva o tichom spoločenstve

Zmluva o tichom spoločenstve upravuje vzťah podnikateľa a tichého spoločníka, na základe ktorého sa tichý spoločník zaväzuje podieľať sa na podnikateľskej činnosti podnikateľa určitým vkladom a podnikateľ sa mu zaväzuje určitý podiel na čistom zisku dosiahnutom na svojej podnikateľskej činnosti.

Zmluva o kúpe prenajatej veci
Redakcia Podnikajte.sk | 24.01.2010

Zmluva o kúpe prenajatej veci

Zmluva o kúpe prenajatej veci je vlastne leasingovou (lízingovou) zmluvou v ktorej sa prenajímateľ a nájomca dohodnú, že predmet nájmu je nájomca po skončení (v priebehu trvania nájmu) nájmu kúpiť od prenajímateľa. Zmluvou si dohodnú prenajímateľ a nájomca za akých podmienok sa predaj predmetu nájmu uskutoční.

Zmluvy v podnikaní
Redakcia Podnikajte.sk | 23.01.2010

Zmluvy v podnikaní

Každý podnikateľ  používa a potrebuje pri svoje podnikateľskej činnosti rôzne zmluvy. V tejto časti nájdete štandardné vzory zmlúv používané pri podnikateľskej činnosti.

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy: