Vzorové zmluvy

Záložná zmluva
Redakcia Podnikajte.sk | 24.01.2010

Záložná zmluva

Zmluva o sprostredkovaní
Redakcia Podnikajte.sk | 24.01.2010

Zmluva o sprostredkovaní

Zmluva o sprostredkovaní je typom obstarávateľskej zmluvy. Sprostredkovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby mal záujemca príležitosť uzatvoriť určitú zmluvu. Je teda sprostredkovaním obchodnej príležitosti pre záujemcu s treťou osobou. Za túto činnosť patrí sprostredkovateľovi provízia.

Zmluva o obchodnom zastúpení
Redakcia Podnikajte.sk | 24.01.2010

Zmluva o obchodnom zastúpení

Zmluvnými stranami tohto zmluvného vzťahu musia byť len podnikatelia podnikajúci na základe živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia. Tento typ zmluvy sa používa najmä na vytváranie podmienok na distribúciu určitého tovaru na určitom území (teritóriu). Obchodným zastúpením rozumieme činnosť, ktorá spočíva v sprostredkovaní alebo v uzatváraní zmlúv v mene zastúpeného.

Kúpna zmluva - podnikatelia
Redakcia Podnikajte.sk | 24.01.2010

Kúpna zmluva - podnikatelia

Touto formu kúpnej zmluvy použijú účastníci v prípade, že sú podnikateľmi a nákup a predaj je predmetom ich podnikateľskej činnosti. Na základe tejto zmluvy dochádza k výmene tovaru za peniaze. Zmluvu podľa Obchodného zákonníka budú uzatvárať výlučne podnikatelia ak sa vzťah, ktorý vznikne zmluvou, bude týkať ich podnikateľskej činnosti. Predmetom predaja/kúpy môže byť výlučne len hnuteľná vec.

Zmluva o tichom spoločenstve
Redakcia Podnikajte.sk | 24.01.2010

Zmluva o tichom spoločenstve

Zmluva o tichom spoločenstve upravuje vzťah podnikateľa a tichého spoločníka, na základe ktorého sa tichý spoločník zaväzuje podieľať sa na podnikateľskej činnosti podnikateľa určitým vkladom a podnikateľ sa mu zaväzuje určitý podiel na čistom zisku dosiahnutom na svojej podnikateľskej činnosti.

Zakladateľská listina s.r.o.
Redakcia Podnikajte.sk | 24.01.2010

Zakladateľská listina s.r.o.

Zakladateľská listina pre jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným.

Spoločenská zmluva s.r.o.
Redakcia Podnikajte.sk | 24.01.2010

Spoločenská zmluva s.r.o.

Vzor spoločenskej zmluvy na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným pre dvoch spoločníkov.

Zmluvy v podnikaní
Redakcia Podnikajte.sk | 23.01.2010

Zmluvy v podnikaní

Každý podnikateľ  používa a potrebuje pri svoje podnikateľskej činnosti rôzne zmluvy. V tejto časti nájdete štandardné vzory zmlúv používané pri podnikateľskej činnosti.