Povinnosti občianskeho združenia

Michal Kurnota | 28.08.2015
Povinnosti občianskeho združenia

Každé občianske združenie má rôzne povinnosti. Ide o povinnosti voči štátu, orgánom územnej samosprávy a voči svojím členom.

Povinnosti voči členom

Vzhľadom na to, že vnútorná organizácia občianskeho združenia nie je zákonom nijako regulovaná, povinnosti voči členom záležia výlučne od znenia stanov. V praxi pôjde najmä o zasadania jednotlivých orgánov v ustanovených obdobiach, informovanie členov o záležitostiach združenia a podobne.

Povinnosti voči orgánom územnej samosprávy

Občianske združenia sú povinné platiť daň z nehnuteľností. Obec však môže všeobecne záväzným nariadením daň z nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve občianskeho združenia znížiť alebo občianske združenie od povinnosti platiť daň z nehnuteľností úplne oslobodiť.

Povinnosti voči štátu

Účtovníctvo občianskeho združenia

Občianske združenie je povinné viesť účtovníctvo. Všeobecne platí, že občianske združenie účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Ak občianske združenie podniká alebo jeho príjem je vyšší ako 200 000 eur, občianske združenie účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

Predmetom dane občianskeho združenia sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť vrátane príjmov z predaja majetku, z nájomného, z reklám, z členských príspevkov a príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Predmetom dane nie je príjem z 2 % z daní od fyzických resp. 1,5 % z daní právnických osôb ani príjem získaný darovaním.

Od dane sú oslobodené členské príspevky vyplývajúce zo stanov občianskeho združenia. Od dane sú takisto oslobodené finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná (patria medzi ne napríklad rámcové programy Európskej únie).

Od dane sú oslobodené aj príjmy z činnosti, na ktorej účel občianske združenie vzniklo (okrem príjmov z podnikania). Znamená to, že stanovy združenia ovplyvňujú to, z čoho platí občianske združenie daň z príjmov.

PRÍKLAD: Zoberme si ako príklad občianske združenie, ktorého činnosťou podľa stanov je usporadúvanie kultúrnych akcii. V prípade, ak takéto združenie vyberá vstupné poplatky, tieto možno považovať za príjem z činnosti, pre ktorú združenie vzniklo a teda budú oslobodené od dane. Usporadúvanie takýchto kultúrnych akcii však nemôže mať charakter podnikateľskej činnosti (teda nesmie byť vykonávané sústavne a za účelom zisku).

Ako je zrejmé, členské príspevky ktoré vyplývajú zo stanov a príjmy z činnosti, na ktorej účel občianske združenie vzniklo sú predmetom dane a zároveň sú oslobodené od dane. Do účtovníctva sa teda zaúčtujú, ale základ dane sa nezvýši.

Daňové priznanie občianskeho združenia

Napriek tomu, že občianske združenia má povinnosť viesť účtovníctvo, občianske združenie za určitých okolností nemusí podávať daňové priznanie. Občianske združenie nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmy z členských príspevkov, ktoré vyplývajú zo stanov.

Väčšina občianskych združení má príjmy najmä z členských príspevkov, z darov a z príspevkov z 2 % z dane - tieto združenia nemusia podávať daňové priznanie. Ak má však občianske združenie iný príjem, napríklad príjem z činnosti, pre ktorú vzniklo (vstupné pri akcii, ktorú združenie organizuje), takéto združenie musí podať daňové priznanie.


O autorovi

Mgr. Michal Kurnota

Som absolventom Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity a špecializujem sa na obchodné právo, najmä na právo obchodných spoločností a na oblasť správy a vymáhania domácich a zahraničných pohľadávok.

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.