Zrušenie kolkov už o pol roka. Predlžuje sa obdobie ich predaja

Ján Benko | 17.06.2014
Zrušenie kolkov už o pol roka. Predlžuje sa obdobie ich predaja

Tradičné listinné kolkové známky od roku 2015 zaniknú.

V súčasnosti možno platiť správne poplatky alebo súdne poplatky kolkovými známkami, v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Platiť kolkovými známkami bude možné len do 31. decembra 2014.

Kolkové známky, ako aj iné ceniny, podliehajú riziku ich falšovania i napriek tomu, že sú chránené ochrannými prvkami (kontrola pri UV svetle, ochrana metalickým holografickým prúžkom a iné). Zníženiu, resp. zamedzeniu falšovania zvyšovaním ochrany kolkových známok prináša dodatočné náklady na ich výrobu. Ďalšími dôvodmi zrušenia kolkových známok je poskytovanie kvalitnejších služieb štátnymi orgánmi (najmä rýchlejším vybavením podaní) a elektronizácia výkonu verejnej moci.

Zakúpenie a použitie kolkových známok v roku 2014

Tradičné listinné kolky bude možné zakúpiť do 30. novembra 2014. Informácie o zrušení predaja kolkových známok od 1. júla 2014 nie sú aktuálne. Zákonom č. 152/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení a dopĺňa aj zákon č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zrušení kolkových známok“) a tak sa zároveň posunulo aj niekoľko termínov. Dôvodom predĺženia obdobia používania kolkových známok je využitie existujúcich zásob kolkových známok, nakoľko už boli vynaložené finančné prostriedky na ich tlač. Nepredané kolkové známky by boli v konečnom dôsledku zničené.

Kolkové známky sú ceniny a právo na ich vydávanie má len Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Na predaj listinných kolkov sú oprávnené príslušné orgány (napr. katastrálne úrady, dopravné inšpektoráty) a distribútor (Slovenská pošta, akciová spoločnosť). Od 1. decembra 2014 (pôvodne od 1. júla 2014) už nebudú oprávnené predávať kolkové známky.

Vrátenie (refundácia) nepoužitých listinných kolkových známok

Nepoužité listinné kolkové známky bude možné vrátiť v období od 1. decembra 2014 do 30. novembra 2015 na základe písomnej žiadosti adresovanej a prijatej Slovenskou poštou. Ak je žiadateľom fyzická osoba, uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, a ak je žiadateľom právnická osoba, uvedie názov a sídlo a číslo účtu, na ktorý sa má suma vrátiť. K žiadosti musí žiadateľ (právnická osoba aj fyzická osoba) pripojiť:

  • kolkové známky, ktoré predkladá na vrátenie a
  • zoznam, v ktorom sa uvedie:
    • počet kolkových známok podľa ich nominálnych hodnôt a
    • celková suma predložených kolkových známok.

Slovenská pošta, akciová spoločnosť overí pravosť kolkových známok. Do 30 dní odo dňa overenia vyplatí žiadateľovi nominálnu hodnotu tých kolkových známok, pri ktorých sa potvrdí pravosť.

Poznámka: Zákon o zrušení kolkových známok neustanovuje pre Slovenskú poštu, akciová spoločnosť lehotu na vykonanie overenia pravosti kolkových známok po ich predložení žiadateľom.


O autorovi

Ing. Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.